Benim Şarkılarım

Bölümler

52 bölüm 25:37:42
Hâl ve Dem Şarkıları
Musıkimizde, edebiyatımızda ve sanat anlayışımızda, gönlün hallerine dair duyuşların şarkılardaki karşılığı...
1. Bölüm
27:58
Yol Şarkıları
Yollara dair yazılan şiir ve yazıların şarkılara bürünmüş halleri...
2. Bölüm
29:58
Sevgiliyi Bekleyen Şarkılar
Dünyada herkes birini yahud bir şeyi bekler. Bazen beklenen meçhuldür fakat şarkılarda beklenen sevgilidir.
3. Bölüm
29:57
Sabâ Rüzgârlarıyla Söyleşen Şarkılar
Modern hayat vakti kullanma bilgimizi ve pratiğimizi değiştirdi. Artık metropollerde sabâ rüzgârlarını hissedemiyoruz ki onlarla konuşalım. Şarkılarda esiyor bâd-ı sabâ…
4. Bölüm
29:43
Hayâl Şarkıları
Hayâlsiz sanat olmaz zirâ hayâlsiz insan olmaz. Hayâl insana verilmiş nimet. Fakat hayâl tutmaya çalışmak kırgınlığı getiriyor beraberinde… Şarkılar hayâllerle güzel…
5. Bölüm
29:04
Leylâ ve Mecnun Şarkıları
Leylâ ve Mecnun klasik edebiyatımızın, şiirimizin iki ölümsüz aşk kahramanı. Musikimiz de elbette bu kahramanları lâyık oldukları gibi ağırlamıştır.
6. Bölüm
30:13
Ümidi Kırık Şarkılar
İnsan var oldukça ümid yok olmaz, sadece kırılır… Bir şair "kaşlarımı deviren yaşam nereden bilsin içimde gizlediğim umudu" der. Bunu şarkılar da bilir ve söyler…
7. Bölüm
30:09
Akşamın Hüznüne Dair Şarkılar
Hüznün en koyu yeri akşamın renklerine bürünür. Bu böyledir... Şarkılar da akşamları hüzünle terennüm eder…
8. Bölüm
29:59
Karlı Şarkılar
Bir zamanlar kış mevsimleri, bastıran karla birlikte ayrılıkların da sâbitlendiği, kavuşmaların daha imkânsız hâle geldiği mevsimlerdi. Şarkılar bundan şikâyetçiydi...
9. Bölüm
29:31
Feryâd Eden Şarkılar
Şarkılarda feryâd etmek, bağırmak değil, yüreğin acısını isyânını makamlara yüklemek, nağmelerle göklere yükseltmekti… Şarkılar feryâdın en dokunaklı yeriydi…
10. Bölüm
27:18
Bahar Şarkıları
Baharla birlikte tabiat gibi şarkılar da coşar. Şarkılarda kuşlar öter, çiçekler umutlar gibi açılır. Baharda hüzün dahi kuşlara çiçeklere özenir…
11. Bölüm
28:25
Şarkılarda Bahçeler, Güller, Çiçekler…
Şarkılarla bahçelere girmek, çiçekler arasında dolaşmak ne güzeldir!... Hele ki o bahçelerde yâri bulmak, yâr ile karşılaşmak… Şarkılarda bahçeler, yâr ile daha da güzel…
12. Bölüm
29:37
Sevgiliyi Tasvîr Eden Şarkılar…
Sevgilinin kaşı, gözü, endâmı, bakışı, gülüşü şarkıların en vazgeçilmez konuları… Sevgilinin tasvîri şarkılara yüklendiğinde, o nağmelerde herkes kendi sevdiğini görür...
13. Bölüm
29:57
Cevri Sitemi Anlatan Şarkılar
Klasik şiirimizde musıkîmizde âşığın gördüğü en büyük eziyet mâşuğun elindendir. Şarkılarda cevrden şikâyet edilir fakat ona teslim olunmaz. Cevr aşk ateşini körükler...
14. Bölüm
30:39
Kederli Şarkılar
Şairin "melâli bilmeyen nesle âşina olmadığı" gibi, şarkılar da kederi bilmeyenlerle pek de yakınlık kuramaz, tanışıklığını geliştiremez. Keder bereketlidir...
15. Bölüm
29:39
Vazgeçmiş, Bıkmış Gönüllerin Şarkıları
Zihinler bedenler gibi, gün gelir gönüller de yorulur ve bu yorgunluğun gölgesi şarkılara da düşer. Gönlü yorgun, kalbi kırık şarkılar sevgiliden vazgeçmeyi ister…
16. Bölüm
28:58
Ayrılıkların Şarkıları
Ayrılık sadece sevdaya dahil değil, aynı zamanda sevda ateşinin körüğü. Nerde sevda varsa, orda küçük yahud büyük, ayrılık da var. Şarkılar bunu anlatmasın da ne yapsın?
17. Bölüm
30:06
Sevmeye Mecbur Gönüllerin Şarkıları
Zannımızca, usta şair Attila İlhan "Ben Sana Mecburum" şiirini, klasik şiirimizde, musıkîmizde var olan sevmeye mecbur olmak durumunu iyi bildiği için böyle güzel yazmıştır.
18. Bölüm
29:58
Hâfız Bestekârların Eserleri 1
Hâfızlar musıkîmize, gerek aldıkları eğitim itibariyle, gerek derin duyuşlarıyla pek çok eserler kazandırmıştır. Eski musıkîşinaslar hiç değilse bir hâfızdan feyz almıştır…
19. Bölüm
28:52
Hâfız Bestekârların Eserleri 2
Hâfızlar musıkîmize, gerek aldıkları eğitim itibariyle, gerek derin duyuşlarıyla pek çok eserler kazandırmıştır. Eski musıkîşinaslar hiç değilse bir hâfızdan feyz almıştır…
20. Bölüm
30:35
Hâfız Bestekârlar 3
Hâfızlar musıkîmize, gerek aldıkları eğitim itibariyle, gerek derin duyuşlarıyla pekçok eserler kazandırmışlardır. Eski musıkîşinaslar hiç değilse bir hâfızdan feyz almıştır…
21. Bölüm
30:58
Hâfız Ses Sanatkârları
Musıkîmizde var olmuş çok büyük hâfız ses sanatkârları vardır. Denilebilir ki onlar olmasa musıkîmiz mühim bir eksiklik yaşardı…
22. Bölüm
29:58
Fetih ve İstanbul Şarkıları
İstanbul'un fethi sadece bizim tarihimiz için değil, dünya tarihi için mühim bir hadisedir. Fetih, İstanbul'la anılır ve şarkılar "İstanbul" deyince kendiliğinden güzelleşir...
23. Bölüm
29:51
Şarkılarda Denizler, Sahiller, Mehtaplar...
Şarkılarda sahillere indiğinizde yüzünüze denizden dalgalar köpükler vurur. Hele şarkılarla mehtaba daldığınızda başka bir âlemi artık görmek istemezsiniz…
24. Bölüm
30:00
Yüzü Gülen Kalbi Ağlayan Türküler
Rumeli türkülerini yüzü gülen kalbi ağlayan türküler diye tarif etmek galiba en doğru tariftir.Türk müziğinin kıymetlileridir Rumeli türküleri… Coşkulu fakat hüzünlü de…
25. Bölüm
29:28
Ada Şarkıları
Şarkılarda adalar deyince elbette hemen İstanbul adalarını düşünmek lâzım. Güzelim Büyükada'yı, Heybeliada'yı, Burgazada'yı, Kınalıada'yı…
26. Bölüm
29:00
Geçip Giden Ömrün Şarkıları
"Herşey bu zaman evinde nâçâr geçer/En geçmeyecek sandığımız gönül geçer, yâr geçer…" Geçer. İllâ ki geçer...
27. Bölüm
28:54
Yaz Mevsimine Dair Şarkılar
Tanpınar'ın Huzur romanında, "hayat dar, tabiat geniş ve mûnisti" diyerek anlattığı güneşli günler, yaz mevsimini ne de güzel tarif eder! Yaz şarkılarda da böyle hissedilir...
28. Bölüm
29:53
Gül Bülbül Şarkıları
Gül ve Bülbül tıpkı Leylâ ve Mecnun gibi klasik şiirimizin iki büyük aşk kahramanı… Bu sebeple şarkılarda da âşıklar bülbüller gibi dem çeker, güller mâşuklar gibi nazlanır.
29. Bölüm
29:58
Boğaziçi Şarkıları
İstanbul'un Boğaziçi Semtleri şarkılarda çok gösterişli bir biçimde arz-ı endâm eder. Şarkılarda başka semtler Boğaziçi semtleriyle yarışamaz…
30. Bölüm
29:05
Dağlara Seslenen Şarkılar
İnsan, sesine daima yankı arar. Şarkılarda gönlü kırıkların dağlara seslenmesi, dağlarla söyleşmesi bu sebeple olsa gerektir…
31. Bölüm
30:18
Sevdiğine Kurban Olan Şarkılar
Kurban kurbiyetle yani yakınlıkla alâkalı bir kelime, malum. Seven en çok sevdiğine yakın olmak istemez mi? Öyleyse şarkılarda "kurbanın olayım" demesin de ne yapsın?
32. Bölüm
25:43
Ay Yüzlü Şarkılar
Şarkılarda sevgilinin yüzü bütün yüzlerden güzeldir. Mâh, yani ay yüzlüdür sevgili. Zira en güzel yüz aya benzer. Bizim kültürümüzde bu böyledir.
33. Bölüm
29:58
Cânan'a Söylenmiş Şarkılar
Cânan, cana en yakın olan. Şarkılarda cânan adeta canın en derininden dillendirilir. Cânan âşıklar âleminde sevgilinin öteki adıdır.
34. Bölüm
29:42
Denizlerle Sularla Söyleşen Şarkılar
Derdi insanlardan gizlemenin en iyi yolu denizlere sulara söylemektir. Zamanın akıp gittiği gibi derdin de sulara karışıp gideceği umulur. Şarkılar bunun için vâsıtadır.
35. Bölüm
30:06
Gözler İçin Söylenmiş Şarkılar
"İnsan gözdür, gerisi posttur." der Hz. Mevlâna. Hâl böyle iken şarkılar en çok gözleri anlatmasın da ne yapsın!
36. Bölüm
29:58
Gönül Şarkıları
Esasında bütün şarkılar gönüldekini söylemek için vardır. Fakat bizzat gönülden söz eden şarkıların da hatırı sayılır bir yeri var müziğimizde…
37. Bölüm
28:34
Rüzgârlı Şarkılar
Şarkılarda rüzgârlarla ne çok his, ne çok hatıra havalanır, uçuşur… Hâsılı, rüzgâr çok yakışır şarkılara…
38. Bölüm
30:38
Suâl Eden Şarkılar
Şarkılarda elbette en çok sevgiliye sorular sorulur. Yüz yüze suâl edilemeyen ne varsa hepsi şarkılar aracılığı ile suâl edilir…
39. Bölüm
29:37
Âh eden Şarkılar 1
Âh, ucu sonsuza açık bir nidâ. Âh etmek yürekte olanı göklere yükseltmek, tefvîz etmek, yani Allah'a havâle etmek. Bu sebeple içine âh giren şarkı nasıl da göklere yükselir!
40. Bölüm
30:11
Âh eden Şarkılar 2
Âh, ucu sonsuza açık bir nidâ. Âh etmek yürekte olanı göklere yükseltmek, tefvîz etmek, yani Allah'a havâle etmek. Bu sebeple içine âh giren şarkı nasıl da göklere yükselir!
41. Bölüm
29:09
Ağlayan Şarkılar
Gözyaşı, eski deyişle girye, derdin büyüklüğünü anlatmaya yarıyor şarkılarda. Öyle ya, kederi katlanılmayacak kadar çoğalan ancak onu gözyaşlarıyla azaltır...
42. Bölüm
28:02
Aldanmış Şarkılar
Aldatılmak, aldandığını anlamak insanoğlunun içine düşebileceği en kötü durumlardan. İhanetler hayatı ortadan ikiye böler. Şarkılar bu ağır hisse bîgâne kalır mı?
43. Bölüm
30:00
Yaralı Şarkılar
Gönül yarası hiçbir yaraya benzemez. Şarkılar gönül yaralarını iyileştirmez ancak sızısını azaltabilir. Bu sızıyı artıran şarkılar var mı? Var elbet. Onlar da var.
44. Bölüm
29:38
Gurbet Şarkıları
Bir zamanlar gurbet vardı. İnsanlar gurbet kederini şarkılarla dağıtmayı denerlerdi. Şimdi gurbet yok. Uzaktan erişim hertürlü aktif. Hâlâ, her yerde gurbeti hissedenler var.
45. Bölüm
30:24
Gece Şarkıları
Gecelerin en koyu yeri şarkıların da acıları demlendirdiği yerdir… Örttüğü ve demlendirdiği…
46. Bölüm
28:03
Hasret Çeken Şarkılar 1
Aşk hasretsiz olmaz. Şarkılar da olmaz. Hasret bereketlidir. Bu sebeple hasret şarkıları vuslat şarkılarından mukayese edilemeyecek kadar çoktur.
47. Bölüm
30:25
Hasret Çeken Şarkılar 2
Aşk hasretsiz olmaz. Şarkılar da olmaz. Hasret bereketlidir. Bu sebeple hasret şarkıları vuslat şarkılarından mukayese edilemeyecek kadar çoktur.
48. Bölüm
28:18
Seçilmiş Şarkılar 1
"Benim Şarkılarım" programının tamamı içinde hususi bir yere sahip şarkılar...
49. Bölüm
30:41
Seçilmiş Şarkılar 2
"Benim Şarkılarım" programının tamamı içinde hususi bir yere sahip şarkılar...
50. Bölüm
30:09
Seçilmiş Şarkılar 3
"Benim Şarkılarım" programının tamamı içinde hususi bir yere sahip şarkılar...
51. Bölüm
30:47
Seçilmiş Şarkılar 4
"Benim Şarkılarım" programının tamamı içinde hususi bir yere sahip şarkılar...
52. Bölüm
29:15