Batıya Doğru Akan Nehir

Bölümler

13 bölüm 10:05:18
Topkapı Sarayı'nın İnşası
Osmanlı'nın gelişiminin simgesi olan Topkapı Sarayı'nın inşası ele alınıyor.
15. Bölüm
48:53
İstanbul'un Fethi
Bu bölümde, İstanbul'un fethi anlatılıyor.
14. Bölüm
45:22
Babür İmparatorluğu
Bu bölümde, Hindistan çevresinde hüküm süren "Babür İmparatorluğu" ele alınıyor.
13. Bölüm
46:56
Mâverâünnehir
Moğol istilaları esnasında tahribe uğrayan Mâverâünnehir bölgesi anlatılıyor.
12. Bölüm
48:02
Haçlı Seferleri
Haçlı Seferleri'nin, Doğu-Batı arasındaki bilgi alışverişine etkileri anlatılıyor.
10. Bölüm
47:58
Sahra ve Himalaya Bilginleri
Sahra ve Himalayalar'dan gelen bilginlerin İslam dünyasına katkıları ele alınıyor.
8. Bölüm
46:27
Büyük Bağdat Kütüphanesi
"Büyük Bağdat Kütüphanesi" olarak da bilinen "Beyt'ül Hikme" anlatılıyor.
7. Bölüm
47:10
İslamiyet'in Doğuşu
1400 yıl öncesindeki "Şam" ve İslamiyet'in doğuşu anlatılıyor.
6. Bölüm
45:13
Kutsal Şehir "Mekke"
Bu bölümde, İslam dininin kutsal şehri "Mekke" ve tarihi ele alınıyor.
5. Bölüm
45:13
Hz. İbrahim
Tek tanrılı dinlerin atası sayılan Hz. İbrahim'in inancı işleniyor.
4. Bölüm
45:30
Göbeklitepe Kazıları
Tarihin akışını değiştiren keşif, Göbeklitepe kazıları ele alınıyor.
3. Bölüm
45:27
Büyük İskender ve Asya Kıtası
Büyük İskender'in Asya kıtasını fetih çalışmaları ve Anadolu'daki Yunan kolonileri...
2. Bölüm
47:22
Mezopotamya
Uygarlığın doğum yeri olan Mezopotamya, tüm yönleriyle ele alınıyor.
1. Bölüm
45:41