Barok Esintisi

Bölümler

60 bölüm 58:52:43
Pietro Locatelli
İtalyan Barok dönem bestecisi ve keman virtüözü Pietro Locatelli’nin hayatı, eserleri ve Barok döneme bıraktığı izler.
57:56
Geminiani, Sammartini ve C.P.E Bach
Barok dönem bestecilerinden Francesco Geminiani, Giovanni Battista Sammartini ve Carl Philipp Emanuel Bach’ın hayat hikayeleri ve eserleri.
57:56
Bach, Scarlatti ve Handel
Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti ve Georg Friedrich Handel’in hayatı, eserleri, müzikal arayış ve çalgı çalım tekniklerine dair bilgiler.
58:56
Lully, Sanz ve Ritter
Jean Baptiste Lully, Gaspar Sanz ve Christian Ritter'in hayatı, eserleri, döneme bıraktığı izler ve dünya müziğine getirmiş olduğu yenilikler.
58:56
Vivaldi, Rameau ve Telemann
Barok dönem bestecilerinden Antonio Vivaldi, Jean Philippe Rameau ve Georg Philipp Telemann'ın hayatı, eserleri ve döneme bıraktığı izler.
58:56
Girolamo Frescobaldi ve Henry Purcell
İtalyan besteci Girolamo Frescobaldi ve İngiliz besteci Henry Purcell'in hayatı, eserleri; döneme ve müzik dünyasına bıraktığı izler.
58:56
Pasquini, Torelli ve Caldara
İtalyan Barok dönem bestecilerinden Bernardo Pasquini, Giuseppe Torelli ve Antonio Caldara'nın hayatı ve eserleri.
58:56
Pachelbel, Corelli, Marais
Barok dönem bestecilerinden Johann Pachelbel, Arcangelo Corelli ve Marin Marais'in hayatı ve eserleri.
58:56
Tartini ve Pergolesi
İtalyan Barok dönem bestecileri Giuseppe Tartini ve Giovanni Battista Pergolesi'nin hayatı, eserleri ve döneme bıraktığı izler.
58:56
Francesco Geminiani ve Baldassare Galuppi
İtalyan Barok Dönem bestecileri Francesco Geminiani ve Baldassare Galuppi'nin hayatı ve eserleri.
58:56
Antonio Caldara ve Tomaso Albinoni
Antonio Caldara ve Tomaso Albinoni'nin biyografileri, eserleri ve Barok döneme bıraktığı izler.
58:56
Luly ve Corelli
Jean Baptiste Lully ve Arcangelo Corelli'nin hayatı, anıları, eserleri, Barok döneme etkileri ve müzik dünyasına bıraktığı izler.
58:56
Rameau ve Bach
Jean Philippe Rameau ve Johann Sebastian Bach'ın biyografileri, eserleri, Barok döneme ve müzik dünyasına bıraktığı izler.
58:56
Giuseppe Torelli ve Alessandro Scarlatti
Giuseppe Torelli ve Alessandro Scarlatti'nin hayatı, eserleri, Barok döneme etkileri ve müzik dünyasına bıraktığı izler.
58:56
Domenico Scarlatti ve Nicola Porpora
İtalyan Barok dönem bestecileri Domenico Scarlatti ve Nicola Porpora'nın biyografileri, eserleri ve Barok döneme getirdiği yenilikleri.
58:56
Sanz, Couperin ve Handel
Barok dönem bestecilerinden Gaspar Sanz, François Couperin ve Georg Friedrich Handel'in hayatı, eserleri ve döneme etkileri.
58:56
Antonio Vivaldi
Barok dönemin en önemli isimlerinden biri olan İtalyan besteci ve keman virtüözü Antonio Vivaldi'nin hayatı ve eserleri.
58:56
Georg Philipp Telemann
Alman müzisyen, besteci ve multi enstrümanist Georg Philipp Telemann'ın hayatı, eserleri ve Barok döneme bıraktığı izler.
58:56
Arcangelo Corelli
Modern keman çalma tekniğinin kurucusu olan, İtalyan Barok dönem bestecisi ve keman virtüözü Arcangelo Corelli'nin hayatı ve eserleri.
58:56
Johann Sebastian Bach
Barok dönemin en önemli isimlerinden biri olan Alman besteci ve org sanatçısı Johann Sebastian Bach'ın biyografisi, eserleri ve müziğe katkıları.
58:56
Fraçois Couperin
Barok Dönem klavsen müziğinin önde gelen isimlerinden; Fransız besteci François Couperin'in hayatı, eserleri ve Barok döneme bıraktığı izler.
58:56
Claudio Monteverdi
İtalyan Erken Barok dönem opera bestecisi ve şarkıcısı Claudio Monteverdi'nin hayatı, eserleri, döneme bıraktığı izler ve müzik dünyasına katkıları.
58:57
Giuseppe Tartini
İtalyan Barok dönem bestecisi ve keman virtüözü Giuseppe Tartini'nin hayatı, eserleri, Barok döneme ve müzik dünyasına katkıları.
58:56
Henry Purcell
Erken Barok dönemin İngiliz bestecisi ve klavyeli çalgılar virtüözü Henry Purcell'in hayatı, eserleri ve İngiliz müzik dünyasına bıraktığı izler.
58:56
Marais, Caldara, Galuppi
Barok dönem bestecilerinden Marin Marais, Antonio Caldara ve Baldassare Galuppi'nin hayat hikayeleri ve eserleri.
58:56
Francesco Geminiani
İtalyan Barok dönem bestecisi ve keman virtüözü Francesco Geminiani'nin hayatı, eserleri ve barok döneme bıraktığı izler.
58:56
Nicola Porpora ve Giuseppe Torelli
İtalyan Barok dönem bestecileri Nicola Porpora ve Giuseppe Torelli'nin hayatı, eserleri ve müzik dünyasına katkıları.
58:56
Jean Philippe Rameau
Barok dönem, Fransız besteci ve müzik teorisyeni Jean Philippe Rameau’nun hayat hikayesi, eserleri ve müzik dünyasına bıraktığı izler.
58:56
Jean Baptiste Lully
Orta Barok Dönem bestecisi, keman sanatçısı, balet ve Fransız opera müziğinin öncüsü Jean Baptiste Lully'nin biyografisi ve eserleri.
58:56
Alessandro Scarlatti ve Domenico Scarlatti
Barok dönemin İtalyan bestecileri, ve aynı zamanda bir baba-oğul olan; Allessandro Scarlatti ve Domenico Scarlatti'nin hayat hikayeleri ve eserleri.
58:56
Marais ve Pergolesi
Barok dönem bestecilerinden Marin Marais ve Giovanni Battista Pergolesi'nin hayat hikayeleri ve eserleri.
58:56
Antonio Vivaldi
İtalyan besteci ve keman virtüözü Antonio Vivaldi'nin hayatı, eserleri, Barok döneme ve müzik dünyasına katkıları.
58:56
Corelli, Purcell ve Telemann
Barok dönem bestecileri; Arcangelo Corelli, Henry Purcell ve Georg Philipp Telemann'ın hayat hikayeleri, eserleri ve Barok döneme bıraktığı izler.
58:56
Claudio Monteverdi
Erken Barok dönem opera bestecisi, İtalyan müzisyen Claudio Monteverdi’nin hayatı, eserleri ve çok sesli müziğe getirdiği yenilikler.
58:56
Couperin ve Handel
Barok dönem bestecilerinden François Couperin ve Georg Friedrich Handel'in hayat hikayeleri, eserleri ve Barok döneme bıraktığı izler.
58:56
Girolamo Frescobaldi
İtalyan Erken Barok dönem bestecisi ve klavyeli çalgılar virtüözü Girolamo Frescobaldi'nin hayatı, eserleri ve klavye müziğine getirdiği yenilikler.
58:56
Tomaso Albinoni ve Giuseppe Tartini
İtalyan Barok Dönem bestecileri Tomaso Albinoni ve Giuseppe Tartini'nin hayatı, anıları ve eserleri.
58:56
Giuseppe Torelli ve Baldassare Galuppi
İtalyan Geç Barok Dönem bestecileri Giuseppe Torelli ve Baldassare Galuppi'nin hayatı, anıları ve eserleri.
58:56
Arcangelo Corelli ve Francesco Geminiani
Barok dönem İtalyan bestecileri; Arcangelo Corelli ve öğrencisi Francesco Geminiani'nin hayatı, eserleri ve döneme bıraktığı izler.
58:56
Caldara ve Pergolesi
Barok dönemin İtalyan bestecileri Antonio Caldara ve Giovanni Battista Pergolesi'nin hayatı, anıları ve eserleri.
58:56
Georg Philipp Telemann
Barok dönemin en önemli isimlerinden; Alman müzisyen, besteci ve multi-enstrümanist Georg Philipp Telemann’ın hayatı, anıları ve eserleri.
58:57
Domenico Scarlatti
İtalyan Barok dönem bestecisi ve klavyeli çalgılar virtüözü Domenico Scarlatti'nin hayatı, eserleri ve Barok döneme getirdiği yenilikler.
58:56
Antonio Vivaldi
İtalyan Barok dönem bestecisi Antonio Vivaldi'nin hayatı, anıları, eserleri ve döneme bıraktığı izler.
58:56
Johann Sebastian Bach
Alman besteci ve org sanatçısı Johann Sebastian Bach'ın hayatı, eserleri, yaşadığı döneme bıraktığı izler ve modern müzik mimarisindeki rolü.
58:56
Jean Baptiste Lully
İtalyan asıllı Barok dönem bestecisi, keman sanatçısı, balet ve Fransız opera müziğinin öncüsü Jean Baptiste Lully’nin hayatı, anıları ve eserleri.
58:56
Georg Friedrich Handel
Müzik tarihine opera, oratoryo, kantat gibi vokal eserleriyle adını yazdıran Alman Barok dönem bestecisi Georg Friedrich Händel’in hayatı ve eserleri.
57:26
Tomaso Albinoni
İtalyan Barok dönem bestecisi ve keman sanatçısı Tomaso Albinoni’nin hayatı, eserleri ve yaşadığı döneme bıraktığı izler.
58:56
Henry Purcell
İngiliz Erken Barok dönem bestecisi ve klavyeli çalgılar virtüözü Henry Purcell’in hayatı, anıları ve eserleri.
58:56
Jean-Philippe Rameau
Fransız Barok dönem bestecisi ve müzik teorisyeni Jean-Philippe Rameau'nun hayatı, anıları ve eserleri.
58:56
Claudio Monteverdi
İtalyan Barok dönem opera bestecisi ve şarkıcısı Claudio Monteverdi'nin hayatı ve eserleri.
58:56
Francesco Geminiani
İtalyan Barok dönem bestecisi ve keman virtüözü Francesco Geminiani'nin hayatı, eserleri ve yaşadığı döneme bıraktığı izler.
58:56
Girolamo Frescobaldi
Erken Barok döneminin en önemli ismi; İtalyan besteci ve klavyeli çalgılar virtüözü Girolamo Frescobaldi'nin hayatı, eserleri, döneme bıraktığı izler.
58:56
Giuseppe Tartini
Barok dönem bestecisi ve keman virtüözü Giuseppe Tartini'nin hayatı, eserleri, çalgı çalım tekniğine dair bilgiler, Avrupa müziği gelişimindeki rolü.
58:56
François Couperin
Fransız Barok dönem bestecisi ve klavyeli çalgılar virtüözü François Couperin'in anıları, eserleri, yaşadığı yere ve döneme bıraktığı izler.
58:56
Arcangelo Corelli
İtalyan Barok dönem bestecisi ve keman virtüözü Arcangelo Corelli'nin hayatı, eserleri, modern tonalite ve işlevsel armoninin mimarisindeki rolü.
58:56
Giuseppe Torelli
İtalyan Geç Barok dönem bestecisi; viyola ve keman sanatçısı Giuseppe Torelli'nin hayatı, anıları ve eserleri.
58:56
Georg Friedrich Handel
Barok Dönem bestecilerinden Georg Friedrich Handel'in hayatı, anıları, eserleri, yaşadığı yere ve döneme bıraktığı izler.
58:56
Antonio Vivaldi
İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin hayat hikayesi; müzikal arayış, yaratıcılık ve çalgı çalım tekniklerine dair bilgiler.
58:46
Johann Sebastian Bach
Barok Dönem bestecilerinden Johann Sebastian Bach'ın hayatı, anıları ve eserleri.
58:57
Georg Philipp Telemann
Barok Dönem bestecilerinden Georg Philipp Telemann'ın hayatı, anıları ve eserleri.
58:56