Bağlamam Perde Perde

Bölümler

99 bölüm 98:42:21
Hamit Çine’nin Hayatı. Aziz Şeker’in Hayatı. Sohbet Havaları’nın Tarifi. Teke Bölgesi Anlatımı. Davut Sulari’nin Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatı ve bölgeler hakkında bilgiler sunuluyor.
1. Bölüm
59:56
Avşar Beyleri’nin Anlatımı. Fahrettin Çelik’in Hayatı. Aşık Ali Tanburacı’nın Hayatı. Ağıt Ve Ağıtçılık Geleneğinin Anlatımı. Nejat Buhara’nın Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
2. Bölüm
59:56
Dem’e Çevirme Anlatımı. Aşık Feymani’nin Hayatı. Aşık Ali Aksoy’un Hayatı Seferberlik Türküleri’nin Anlatımı. Tanburacı Osman Pehlivan’ın Hayatı. Alâaddin Atasoy’un Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
3. Bölüm
59:56
Yorgansız Hakkı Bayraktar’ın Hayatı. Tahtacılar Ve Tahtacı Semahı’nın Anlatımı. Hisarlı Ahmet’in Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
4. Bölüm
59:56
Gurbet’in Anlatımı. Rıza Konyalı’nın Hayatı. Bayram Aksüt’ün Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
5. Bölüm
59:56
Ankara Sohbet Havaları’nın Anlatımı. Bahri İlhan’ın Hayatı Bağlamada Tavır’ın Anlatımı. Aşık Emini’nin Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
6. Bölüm
59:56
Bağlamada Düzenlerin Anlatımı. Mustafa Erkuş’un Hayatı. Koçaklamalar Sarı Recep’in Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
7. Bölüm
59:32
Emin Aldemir’in Hayatı. Mahmut Taşkaya’nın Hayatı. Halayların Anlatımı. Metin Eryürek’in Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
8. Bölüm
59:25
Aşık Veysel’in Hayatı. Remzi Bekâr’ın Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
9. Bölüm
59:07
Aşık Fikret Ünal’ın Hayatı. Güzellemelerin Anlatımı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
10. Bölüm
59:56
Geleneğin Anlatımı. Konya Oturak Alemlerinin Anlatımı. Aziz Şenses’in Hayatı. Binâli Selman’ın Hayatı. Ali Seydi Adıgüzel’in Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
11. Bölüm
59:40
Yozgat Sürmelileri’nin Anlatımı. Cem’in Anlatımı. Orhan Dağlı’nın Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
12. Bölüm
59:51
Mersin Türkülerinin Anlatımı. Elâzığ-Harput Yöre Anlatımı. Aşık Beyhani’nin Hayatı. Bengi’nin Anlatımı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
13. Bölüm
59:06
Giresun Yöre Müziğinde Davul-Zurnanın Yeri. Aşık Reyhani’nin Hayatı. Sümmani Ağzı’nın Anlatımı. Avni Özbenli’nin Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
14. Bölüm
59:56
İslimye Şehrinin Bugünkü Adı. Deyişlerin Anlatımı. Ahmet Ali Selçuk’un Hayatı. Gurbet Havalarının Anlatımı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
15. Bölüm
59:22
Bakır Yurtsever’in Hayatı. Ayvaz Başaran’ın Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
16. Bölüm
59:46
Ramazan Ayının Anlatımı. Ramazan Davulcularının Mani Geleneği. Kara Koyun Efsanesinin Anlatımı. Görgü Cemi Anlatımı. Ali Rıza Zorlu’nun Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
17. Bölüm
59:56
Mani Söyleme Geleneğinin Anlatımı. İftarda Sofraların Hazırlanışı. Erdal İyiöz’ün Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
18. Bölüm
59:56
Helesa’nın Anlatımı. Şemsi Yastıman’ın Hayatı. Şinâsi Uslu’nun Hayatı
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
19. Bölüm
59:48
Tahtacıların Anlatımı. Metin Pala’nın Hayatı. Mehmet Ali Karababa’nın Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
20. Bölüm
01:00:12
Bayram Aracı’nın Hayatı. Giresun Şehir Musıkisi. Teke Yöresi Ve Teke Zortlatmalarının Anlatımı. Mucip Arcıman’ın Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
21. Bölüm
58:52
Sürmeli Ve Sürmeli Mızrabının Anlatımı. Semahların Anlatımı. Cevri Altıntaş’ın Hayatı. Kafkas Ve Kars Türkülerinin Anlatımı. Ali İhsan Erdoğan’ın Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
22. Bölüm
59:54
Şanlıurfa Ve Kısasın Anlatımı. Aşık Sefai’nin Hayatı. Saffet Uysal’ın Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
23. Bölüm
59:50
Türkülerde Kullanılan Kavramlar Ve Turna’nın Önemi. Kütahya Yârenlerinin Özelliğinin Anlatımı. Aşıklık Geleneği. Murat Akkaya’nın Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
24. Bölüm
59:38
Harput Yöresi Ve Kürsübaşı Sohbetlerinin Anlatımı. Kına Havalarının Anlatımı. Adnan Türköz’ün Hayatı. Mehmet Aslan Dağdeviren’in Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
25. Bölüm
59:16
Mustafa Coşkun’un Hayatı. Hasan Sözeri’nin Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
26. Bölüm
59:56
Ziya’nın Ağıtı. Mehmet Karadedeli’nin Hayatı. Nurettin Dadaloğlu’nun Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
27. Bölüm
01:00:03
Halk Kültürü Ve Ahmet Gazi Ayhan’ın Hayatı. Ali Can Yılmaz’ın Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
28. Bölüm
59:55
Ömer Akpınar’ın Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
29. Bölüm
59:56
Türkülerin Otantik Olma Özelliğinin Anlatılması. Aşık Halil Yıldız’ın Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
30. Bölüm
59:37
Kurban Bayramı İçin Hazırlanmış Ve Hikâyeli Kurban Anlatımı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
31. Bölüm
59:56
Hasan Mutlucan’ın Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
32. Bölüm
59:08
İhsan Ozanoğlu’nun Hayatı. Hüseyin Avni Güler’in Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
33. Bölüm
59:58
Manisa Türkülerinin Özelliğinin Anlatılması. İbrahim Bakır’ın Hayatı. Teke Zortlatmasının Anlatılması.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
34. Bölüm
59:57
Aşıklık Geleneğinin Anlatılması. Aşık Murat Çobanoğlu’nun Hayatı. Aşık Şeref Taşlıova’nın Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
35. Bölüm
59:56
Kaşık Oyun Havalarının Anlatımı. Mükerrem Kemertaş’ın Hayatı. Nihat Genç’in Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
36. Bölüm
59:56
Kültürel Mirasımız Türkülerin Anlatılması. Bağlamada Düzenlerin Anlatılması. Teke Yöresi Boğaz Havalarının Anlatılması. Ramazan Güngör’ün Hayatı. Muharrem Akkuş’un Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
37. Bölüm
59:23
Ağıt Ve Ağıt Yakma Geleneğinin Anlatılması. Tahtacı Semahlarının Anlatılması. Ebamüslim Abay’ın Hayatı. Cemil Cankat’ın Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
38. Bölüm
59:56
Bursa Güvendesinin Anlatılması. Mehmet Ali Torun’un Hayatı. Bağlama İcrasındaki Tavırların Anlatılması. Mehmet Güçlü’nün Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
39. Bölüm
59:55
Karşılamaların Anlatılması. Turan Engin’in Hayatı. Ali Gürlü’nün Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
40. Bölüm
59:55
Nurettin Çamlıdağ’ın Hayatı. Kemâl Koldaş’ın Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
41. Bölüm
59:56
Karacaoğlan’ın Anlatılması. Nihat Mercanlı’nın Hayatı. Ahmet Sezgin’in Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
42. Bölüm
59:51
Türk Halk Müziğinin Anlatımı. Mustafa Geceyatmaz’ın Hayatı. Safranbolu Seymenlik Geleneğinin Anlatımı. Ümit Tokcan’ın Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
43. Bölüm
01:00:02
Mehmet Özbek’in Hayatı. Tuğrul Şan’ın Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
44. Bölüm
59:45
Bağlama Takımı’nın Anlatılması. Abdülvahit Kuzecioğlu’nun Hayatı. Ankara Havalarının Anlatımı. Murtuza Memmedov’un Hayatı
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
45. Bölüm
59:28
Elazığ Yöresi Anlatımı. Ahmet Yamacı’nın Hayatı. Avşar Beylerinin Anlatımı. Nejat Buhara’nın Hayatı. Aşık Ali Cemâl Çetinkaya’nın Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
46. Bölüm
59:56
Edirne Yöre Anlatımı. Celâl Güzelses’in Hayatı. Deyişlerın Anlatımı. Rıdvan Cor’un Hayatı. Aşık Ali Tanburacı’nın Hayatı. Aziz Şeker’in Hayatı. Sohbet Havalarının Anlatımı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
47. Bölüm
59:56
Tahtacıların Anlatımı. Şerif Akbağ’ın Hayatı. Dem’e Çevirme Anlatımı. Tanburacı Osman Pehlivan’ın Hayatı. Hisarlı Ahmet’in Hayatı. Kol Havalarının Anlatımı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
48. Bölüm
59:04
Kurtuluş Savaşında İnebolu’nun Önemi. Bayram Aksüt’ün Hayatı. Gurbetin Anlatımı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
49. Bölüm
59:42
Sürmeli Çeşitlemelerinin Anlatımı. Aşık Ali Metin’in Hayatı. Bahattin Çamurali’nin Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
50. Bölüm
59:56
Köroğlu Koçaklamalarının Anlatımı. Destanların Anlatımı. Mehmet Sırrı Öztürk’ün Hayatı. Halk Oyunlarının Anlatımı. Şevket Çeler’in Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
51. Bölüm
59:56
Repertuarda Devrent Deresi Diye Bilinen Türkünün Orjinâlinin Derbent Olduğunun Anlatımı. Burdur-Aziziye Yöre Ekibinin Kuruluşunun Anlatımı. Kars-Ardahan-Iğdır’ın Anlatımı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
52. Bölüm
59:56
Yozgat Sürmelilerinin Anlatımı. Semahların Ritmik Yapısı. Mustafa Günaydın’ın Hayatı. Erhan Kutsal’ın Hayatı. Türkmen Boyları Ve Ağıtlar.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
53. Bölüm
59:56
Rumeli’nin Anlatımı. Kırıkkale Türkülerinin Anlatımı. Bozlakların Anlatımı. Emin Turgay’ın Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
54. Bölüm
59:56
Köroğlu Destanı. Ağıtçılık Geleneğinin Anlatımı. Ferhat Erdem’ın Hayatı. Konya Oturak Alemlerinin Anlatımı. Avanoslu Selâhattin’in Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
55. Bölüm
59:56
Aşık Veysel’in Arşivdeki Ses Kayıtlarından Montajlanmış Kendi Sesinden Hayatı. Barak Havalarının Anlatımı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
56. Bölüm
59:52
Hatay İskân Havalarının Anlatımı. Silifke Yöre Anlatımı. Nevcivan Sevindik Özel’in Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
57. Bölüm
59:57
Muhlis Akarsu’nun Hayatı. Zeybek Ve Efenin Anlatımı. Emin Aldemir’in Hayatı. Hamza Şenses’in Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
58. Bölüm
59:23
Halk Müziğinde Varyantların Anlatımı. Yılmaz İpek’ın Hayatı. Hûlki Rıza İpek’in Hayatı. Sürmeli Mızrabının Anlatımı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
59. Bölüm
59:55
Küreselleşme Ve Dijitâlleşme. Aşık Ferrahi’nin Hayatı. Seferberlik Türkülerinin Anlatımı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
60. Bölüm
59:55
Osman Özdenkçi’nin Hayatı. Konya Mahalli Sanatçılarının Anlatımı. Murat Tiftik’in Hayatı. Aşık Feymani’nin Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
61. Bölüm
01:00:05
Hicazkâr Türkülerin Anlatımı. Barana Havalarının Anlatımı. Şevkı Ünlü’nün Hayatı. Turna Ve Cemin Anlatımı. Aşık Ali Doğan’ın Hayatı. Güzellemelerin Anlatımı
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
62. Bölüm
59:56
Eski İstanbul Ramazan Eğlenceleri Ve Direklerarası. Kanto Olarak Söylenmiş İstanbul Türküsü. Mani Geleneğinin Anlatımı. Mehmet Karadedeli’nin Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
63. Bölüm
59:56
Eski İstanbul Ramazan Türküleri. Mehmet Turgut Paskaloğlu’nun Hayatı. Manilerimiz. Ramazan Ve Yeme İçmeyle İlgili Türkülerimiz. Gurbet Havaları. Ali Aksoy’un Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
64. Bölüm
59:54
Haydar Eyüboğlu’nun Hayatı. Helesa’nın Anlatımı. İzzet Yetiş’in Hayatı
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
65. Bölüm
01:00:02
Aşık İsmail İpek’in Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
66. Bölüm
01:00:34
Ramazan Bayramı Programı. Eski Türk Film Müziği Ve Zafer Dilek’in Hayatı. Aşık Davut Sulari’nin Hayatı. Karşılamaların Anlatımı. Halk Müziği Tavırlarının Anlatımı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
67. Bölüm
01:00:18
Aşık Sait Ateş’in Hayatı
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
68. Bölüm
01:00:03
Kültür Mirası. Halk Oyunları Ve Kaşık Oyun Havalarının Anlatımı. Sadık Doğanay’ın Hayatı. Seymenlik Geleneğinin Anlatımı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
69. Bölüm
59:36
Tahtacıların Anlatımı. Murat Atacan’ın Hayatı. Aşıklık Geleneğinin Anlatımı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
70. Bölüm
01:00:28
Barak Havalarının Anlatımı. Asım Kuzuluk’un Hayatı. Harput Kürsü Başı Sohbetlerinin Anlatımı. Faruk Yılmaz’ın Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
71. Bölüm
59:50
Hüseyin Dilâver’in Hayatı. Kınanın Anlatımı. Fahrettin Dilâver’in Hayatı. Fahrettin Ergeç’in Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
72. Bölüm
01:00:01
Zaralı Halil Söyler’in Hayatı. Misget Düzeni. Elâzığ Yöre Anlatımı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
73. Bölüm
59:56
Rasim Gözübüyük’ün Hayatı. İhsan Ozanoğlu’nun Hayatı. Bekir Onur- İsmet Okyay’ın Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
74. Bölüm
59:57
Ankara Yöresi Ve Seymenlik Geleneğinin Anlatımı. Baskıl Semahının Anlatımı. Remzi Bekâr’ın Hayatı. Cemâl Acar’ın Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
75. Bölüm
59:55
Yol Havasının Anlatımı. Ömer Akpınar’ın Hayatı. Ağıt Geleneğinin Anlatımı. İbrahım Ethem Yağcı’nın Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
76. Bölüm
59:55
Kurban Bayramı Programı Ritmik Türküler.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
77. Bölüm
59:20
Halk Müziğinin Oluşumu. Binâli Selman’ın Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
78. Bölüm
59:53
Türk Halk Eğlencelerinin Anlatımı.Balıkesir-Dursunbey Baranaları’nın Anlatımı Cabir Kökten Hayatı Baki Kılıçaslan’ın Hayatı
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
79. Bölüm
59:39
Rumeli Türkülerinin Önemi. Aşık Ruhani'nin Hayatı. Ferhat Özyakupoğlu’nun Hayatı. Hakkı Bayraktar (Nam-ı Diğer Yorgansız Hakkı Çavuş) un hayatı
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
80. Bölüm
59:56
Niğde Yöre Müziği Anlatımı. Nurettin Bayhan'ın Hayatı. Niğdeli Rıfat Çavuş'un Hayatı. Yıldız Çeşitlemeleri Anlatımı. Aşık Mustafa Aydın Hayatı
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
81. Bölüm
59:56
Trabzon Yöre Müziği Anlatımı. Aşık Mahmut Işık'ın Hayatı. Elâzığ Yöre Müziği Anlatımı. Kütahya-Simav Yâren Geleneği Anlatımı
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
82. Bölüm
59:01
Kars Yöresinin Anlatımı. Aşık Ali Kurt Hayatı. Cem Çelebi'nin Hayatı
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
83. Bölüm
59:55
Gurbet Anlatımı. Sohbet Toplantıları. Eyvan Gecesi. Aşık Veli Yaycı'nın Hayatı. Aşık Erol Şahiner'in Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
84. Bölüm
59:55
Aşık Nesimi Çimen'in Hayatı. Radyonun Büyülü Dünyası. Aşık Mehmet Akça'nın Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
85. Bölüm
59:57
Aşık Yoksuli'nin Hayatı. Tahtacıların Anlatımı. Aşık Ummani'nin Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
86. Bölüm
59:57
Giresun ve İlçelerindeki Derleme Çalışmalarının Anlatımı. Aytekin Özdemir ve Ahmet Başaran'ın Hayatları.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
105. Bölüm
59:53
Cem ve Semahların Anlatımı. Arguvan ve Alevi-Bektaşi Ağzı Türkülerin Anlatımı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
106. Bölüm
01:00:16
Ümit Bekizağa'nın Hayatı ve Derlediği Türkülerin İcrası.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
107. Bölüm
59:24
Bağlamanın Anlatımı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
108. Bölüm
59:11
Hicazkâr Türkülerin Anlatımı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
109. Bölüm
01:00:03
Seymenlik Geleneğinin Anlatımı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
110. Bölüm
59:55
Nihat Kaya'nın Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
111. Bölüm
59:59
Fingil Havalarının Anlatımı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
112. Bölüm
59:33
Sadi Yaver Ataman'ın Hayatı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
113. Bölüm
59:56
Kayseri Yöresinden Derlenen Türkülerin Anlatımı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
114. Bölüm
59:56
Konya Kadın Eğlencelerinin Anlatımı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
115. Bölüm
59:55
Koçaklamaların İcraları. Köroğlu Destanı'nın Anlatımı.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
116. Bölüm
59:55
Türk Halk Müziğinde Gelenekselliğin Önemi.
Programda konu edilen sanatçıların hayatları ve bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor.
117. Bölüm
59:28