Aşr-ı Şerifler ve Mealleri

Bölümler

46 bölüm 06:39:13
2- Bakara Sûresi (172-177)
Helal rızık ve şükür Okuyan: Hasan Yeşiller
1. Bölüm
06:14
2- Bakara Sûresi (183-186)
Oruç, Ramazan-ı Şerif, Dua, İman Okuyan: Osman Şahin
2. Bölüm
08:02
2- Bakara Sûresi (261-266)
Malları Allah yolunda harcamak Okuyan: Davut Kaya
3. Bölüm
10:24
3- Âl-i İmrân Sûresi (1-9)
Kur'an-ı Kerim ve Dua Okuyan: Fatih Çollak
4. Bölüm
09:26
3- Âl-i İmrân Sûresi (15-20)
İslâm Okuyan: Bilal Demiryürek
5. Bölüm
07:51
3- Âl-i İmrân Sûresi (102-110)
Okuyan: Nihat Ulu
6. Bölüm
09:56
3- Âl-i İmrân Sûresi (166-173)
Şehitlik Okuyan: H. İbrahim Çanakkaleli
7. Bölüm
06:05
4- Nisâ Sûresi (27-33)
Tevbe, Ticaret, Hased, Miras Okuyan: Ahmet Kurtlar
8. Bölüm
06:45
5- Mâide Sûresi (6-11)
Okuyan: İbrahim Çalış
9. Bölüm
08:02
6- En'âm Sûresi (31-41)
Okuyan: Fikret Latifoğlu
10. Bölüm
11:51
8- Enfâl Sûresi (1-10)
Ganimetler ve inananların özellikleri Okuyan: Nureddin Okumuş
11. Bölüm
08:31
10- Yûnus Sûresi (1-10)
Okuyan: Ali Rıza Şahin
12. Bölüm
10:38
16- Nahl Sûresi (1-21)
Okuyan: İbrahim Biçer
13. Bölüm
12:35
16- Nahl Sûresi (120-128)
Okuyan: Ayhan Polat
14. Bölüm
07:19
17- İsrâ Sûresi (1-7)
Mir'ac Hadisesi Okuyan: Tahsin Karanfil
15. Bölüm
07:15
17- İsrâ Sûresi (23-30)
Aile, anne-baba Okuyan: Adem Kemaneci
16. Bölüm
07:23
17- İsrâ Sûresi (73-84)
Namaz ve Kur'ân-ı Kerim Okuyan: Muharrem Aslantürk
17. Bölüm
08:34
20- Tâhâ Sûresi (124-135)
Namaz, Rızık, Mucize ve Peygamber Okuyan: Davut Kaya
18. Bölüm
10:13
22- Hac Sûresi (34-38) ve 108- Kevser Sûresi (1-3)
Kurban Okuyan: Mustafa Kont
19. Bölüm
07:16
23- Mü'minûn Sûresi (1-17)
Okuyan: Ramazan Pakdil
20. Bölüm
07:12
25- Furkân Sûresi (61-77)
Okuyan: Seyfettin Fidan
21. Bölüm
09:16
26- Şuarâ Sûresi (69-89)
Sağlık Okuyan: Abdülkadir Şehitoğlu
22. Bölüm
07:07
31- Lokmân Sûresi (12-19)
Okuyan: Mustafa Kavurmacı
23. Bölüm
09:02
32- Secde Sûresi (1-12)
Okuyan: İsmail Biçer
24. Bölüm
06:24
33- Ahzâb Sûresi (31-35)
Ezvac-ı Tahirat Okuyan: Fatih Çollak
25. Bölüm
09:22
33- Azhâb Sûresi (38-48)
Fahr-i Kâinât Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) Okuyan: Mehmet Feyzi Ünal
26. Bölüm
07:24
36- Yâsîn Sûresi (1-83)
Okuyan: Kadir Temel
27. Bölüm
20:33
36- Yâsîn Sûresi (71-83)
Okuyan: Celalettin Şensoy
28. Bölüm
07:04
39- Zümer Sûresi (1-9)
Okuyan: Fatih Çollak
29. Bölüm
13:05
39- Zümer Sûresi (53-63)
Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek Okuyan: İsmail Biçer
30. Bölüm
08:06
41- Fussilet Sûresi (26-36)
Okuyan: İbrahim Arslan
31. Bölüm
09:24
42- Şûrâ Sûresi (1-9)
Okuyan: Ali Güzeldal
32. Bölüm
07:23
46- Ahkâf Sûresi (11-20)
Anne- baba hakkı Okuyan: İsmail Biçer
33. Bölüm
12:40
49- Hucurât Sûresi (11-18)
Okuyan: Yusuf Ziya Hacıosmanoğlu
34. Bölüm
12:28
51- Zâriyât Sûresi (47-60)
Öğüt Vermek ve İbadet
35. Bölüm
05:55
53- Necm Sûresi (31-44)
İnsanın sorumlulukları Okuyan: Fatih Albayrak
36. Bölüm
06:55
56- Vâkıa Sûresi (75-96)
Okuyan: Ali Şeifk Aksoy
37. Bölüm
04:58
57- Hadîd Sûresi (1-10)
Okuyan: Sadettin Şat
38. Bölüm
09:41
62- Cuma Sûresi (1-11)
Tebliğ ve Azab Okuyan: Tayyar Altıkulaç
39. Bölüm
11:07
66- Tahrîm Sûresi (6-12)
Okuyan: İlhan Tok
40. Bölüm
09:36
67- Mülk Sûresi (15-30)
Allah'ın Nimetleri Okuyan: Bilal Demiryürek
41. Bölüm
10:13
73- Müzzemmil Sûresi (1-20)
Okuyan: Abdülkadir Şehitoğlu
42. Bölüm
12:09
81- Tekvîr Sûresi (1-29)
Okuyan: Hamdi Aydın
43. Bölüm
05:49
90- Beled Sûresi (1-20)
Okuyan: Nihat Ulu
44. Bölüm
04:28
93- Duhâ Sûresi
Fahr-i Kâinât Efendimiz Okuyan: Sadettin Şat
45. Bölüm
03:16
95- Tîn Sûresi
Okuyan: Nihat Ulu
46. Bölüm
03:53