Aşıklar Katresi

Bölümler

39 bölüm 19:36:17
Aşıklık Deryası ve Aşıklardan Deyişler
Bir derya olarak nitelendirdiğimiz âşıklık geleneği içinden isimler, eserler, geleneğin özelliklerine dair bilgiler paylaşıyor ve aşıkların sesinden deyişlerini dinletiyoruz.
30:00
Geleneğe Dair ve Usta Malı
Kendine özgü özellikleriyle Âşık Edebiyatımızdan isimler, eserler, geleneğin özelliklerine dair bilgiler ve âşıklar deryasından farklı isimlerden deyişler.
30:00
Erzincanlı Aşık Daimi
Türk Halk Müziği Repertuvarında Erzincan yöresi türküleriyle adı sıkça anılan Âşık Daimi… Hayatı, geleneğe katkısı ve kendi sesinden deyişler.
30:28
Aşık Ali Sultan
Aşıklık geleneğinin bir diğer güçlü yöresi olan Sivas'tan yetişen Aşık Ali Sultan'ın aşıklığı ve deyişlerinden örnekler dinletiyoruz.
29:45
Aşık Veysel Şatıroğlu
Adı kaldı, sözü kaldı, sedası kaldı… Unutmadı dostları Veysel’i… Yeni dostları oldu hatta… İnsanlığın ufkunda çınlamaya devam eden sedasını duyanlar da dost oldu Veysel’e.
30:59
Sivaslı Aşık Ali Kızıltuğ
Ömrünün yarım asrı aşan bölümünü aşıklık geleneği içinde sürdüren ve “Ne yârimden vazgeçtim, ne sazımdan, ne de vatanımdan vazgeçtim.” diye, özetleyen Ali Kızıltuğ'un hayatı, sanatı ve deyişlerinden örnekler sunuyoruz.
30:00
Ali Dadaşoğlu ve Ali Rıza Ezgi
Saz ve sözleri eşliğinde, aşıklık geleneğinin güçlü bir şekilde yaşatıldığı Kars yöresinden yetişen âşıklar Ali Dadaşoğlu ve Ali Rıza Ezgi’yi tanıyalım…
30:00
Gelenek İçinden Aşıklar ve Deyişler
Aşıklık deryasından farklı isimlerden deyişler dinletiyoruz.
29:42
Gelenek İçinden Aşıklar ve Deyişler
Aşıklık geleneğine dair bilgiler eşliğinde, bazı aşıklar hakkında paylaştığımız kısa bilgiler ve yine farklı aşıklardan aşıklık geleneğinin özgün türlerinde deyişler dinletiyoruz...
30:30
Aşık Mansur Alyansoğlu
Âşıklık Geleneğinin zengin damarlarından biri olan Kars yöresinde, sazlı-sözlü kültürle yoğrulan çevrede ve özellikle Çıldırlı Şenlik kolundan yetişmiş bir âşık olan amcası Rüstem Alyansoğlu’nun etkisiyle, küçük yaşlardan itibaren âşıklık geleneği ve şiirle ilgilenen Aşık Mansur Alyansoğlu.
30:00
Erzincanlı Aşık Davut Sulari
Bir ömrü aşıklık geleneği içinde, dilinden düşürmediği türkülere vakfeden bir usta ses Davut Sulari… Hayatı, sanatı ve deyişlerinden örneklerle.
30:40
Geleneğe Sair ve Usta Malı
Yüzyıllar içinde şekillenmiş kendine özgü özellikleriyle Âşık Edebiyatımızdan isimler, eserler, geleneğe dair bilgiler ve usta malı eserler dinletiyoruz.
30:45
Geleneğe Dair ve Aşıklardan Deyişler
Yüzyıllar içinde şekillenmiş kendine özgü özellikleriyle Âşık Edebiyatımızdan isimler, eserler, geleneğin özelliklerine dair bilgiler ve âşıklar deryasından farklı isimlerden deyişler dinletiyoruz.
28:59
Aşık Rüstem Alyansoğlu
Kars yöresinin zengin âşıklık ve hikâyeli âşık gelenekleri içinde yetişen Rüstem Alyansoğlu’nun Âşıklık Geleneği içindeki yeri ve devrinin önemli isimleriyle yaptığı atışmalardan örnekler sunuyoruz.
30:00
Aşık İlhami Demir
İnsanlığa armağan ettiği hoş sedasıyla sesi insanlığın ufkunda sonsuz çınlayacak olan, Kars-Arpaçay yöresinden yetişen Aşık İlhami Demir’in, sazı-sözü eşliğinde gelenek içindeki yolculuğuna göz atıyoruz.
30:40
Aşık Nusret Toruni
Aşık Sümmani’nin torunu yani, ata-dede aşıklık geleneği içinde yer alan Erzurumlu Aşık Nusret Toruni, nam-ı diğer Aşık Nusret Sümmanioğlu'nun hayatı, sanatı ve kendi sesinden deyişleri...
30:51
Erzurumlu Aşık Mustafa Ruhani
Erzurumlu Aşık Ruhani'nin aşıklık deryasına dalış öyküsü, yolculuğu, usta-çırak ilişkisi ve kendi sesinden deyişler dinletiyoruz.
30:17
Ercişli Emrah
Hakkında doğru ve yanlış bilinenlerle Ercişli Emrah… Aşıklık geleneğindeki yeri ve farklı aşıkların seslendirdiği Ercişli Emrah deyişlerini dinletiyoruz.
30:00
Aşıklardan Usta Malı Eserler
Geleneğe dair bilgiler eşliğinde, günümüz aşıklarından alınan seslerle usta malı eserler dinletiyoruz...
28:43
Aşık Ilgar Çiftçioğlu
Kars yöresinden yetişen günümüz aşıklarından Ilgar Çitçioğlu'nun hayatı, sanatı ve deyişlerinden örnekler sunuyoruz.
28:50
Kağızmanlı Hıfzı
Hayatı, aşıklığı ve farklı aşıklardan dinlettiğimiz deyişlerinden örneklerle, Kars yöresinden yetişen önemli aşıklardan Kağızmanlı Hıfzı...
30:00
Aşıklardan Usta Malı Eserler
Aşıklar deryasından ustalara ait eserleri, farklı aşıkların sesinden dinletiyoruz.
29:30
Aşık Elesger
19. Yüzyılda yaşamış; dönemi ve sonra gelen âşıkları etkilemiş Azerbaycan âşıklık geleneğinin önemli temsilcilerinden Âşık Elesger'in hayatı ve farklı aşıkların sesinden Elesger deyişleri…
30:10
Aşık Şeref Taşlıova
Yüzlerce yıldır geleneğin devamını sağlayan kollardan biri olan, Çıldırlı Şenlik kolundan yetişmiş Karslı Aşık Şeref Taşlıova'nın hayatı, aşıklığı ve kendi sesinden deyişleri.
30:19
Aşıklık Geleneğine Dair Kavramlar
Aşıklık geleneğine özgü kavramlar ve gelenek içinden karşılaşma ve atışma örnekleri…
30:30
Aşık Murat Çobanoğlu
Kars yöresinden, Şenlik Kolundan yetişmiş Âşık Murat Çobanoğlu'nun hayatı, gelenek içindeki yolculuğu, usta-çırak ilişkisi ve kendi sesinden deyişleri.
30:40
Aşık Eseri
Hayatı, aşıklığı ve deyişlerinden örneklerle, günümüz aşıklarından Sivaslı Aşık Eseri.
30:00
Erzurumlu Aşık Mevlüt Merdoğlu
Günümüz aşıklarından Erzurumlu Aşık Mevlüt Merdoğlu'nun hayatı, aşıklığı ve deyişlerinden örnekler..
30:30
Aşık Kaptani
Günümüz aşıklarından Sivaslı Aşık Kaptani'nin hayatı, aşıklığı ve deyişlerinden örnekler..
29:00
Aşık Mevlüt İhsani
Erzurumlu Aşık Mevlüt İhsani'nin aşıklık deryasına dalış öyküsü, yolculuğu, usta-çırak ilişkisi ve kendi sesinden deyişlerle.
30:18
Aşık Alimi
Günümüz aşıklarından Sivaslı Alimi. Hayatı, aşıklığı ve deyişlerinden örnekler.
30:41
Aşık Nuri Çırağı
Günümüz aşıklarından Erzurumlu Aşık Nuri Çırağı hayatı, aşıklığı ve deyişlerinden örnekler..
30:24
Çıldırlı Aşık Şenlik
19.Yüzyılın sonları ile 20.Yüzyılın başlarında yetişen Çıldırlı Aşık Şenlik, geleneğe etkisi, Şenlik Kolu ve farklı aşıkların sesinden Şenlik deyişleri.
30:32
Aşık Sümmani
Sümmani'nin barındırdığı aşıklık geleneği özellikleri, geleneği etkileme şekli ve farklı aşıkların sesinden Sümmani deyişleri. (2.Bölüm)
30:52
Aşık Yaşar Reyhani
20. Yüzyılda geleneğin güçlü damarlarından biri olan Erzurum yöresinden yetişen usta Aşık Reyhani'nin hayatı, gelenekteki yeri, geleneğe katkısı ve kendi sesinden deyişler. (1.Bölüm)
30:30
Aşık Yaşar Reyhani
Erzurum yöresinden yetişen usta Aşık Reyhani'nin hayatı, gelenekteki yeri, geleneğe katkısı ve kendi sesinden deyişler. (2.Bölüm)
30:12
Aşık Zeki Erdali
Erzurum yöresinden yetişen günümüz aşıklarından Aşık Erdali'nin gelenek içindeki yolculuğu ve deyişlerinden örnekler.
29:30
Aşık Ensar Şahbazoğlu
Gelenek içindeki yolculuğu ve yörede etkili olan makamlarda söylediği deyişler.
30:30
Aşık Sümmani
Hayatı, gelenekteki yeri ve önemi; farklı aşıkların sesinden Sümmani Kolu'nun özellikleri ve Sümmani deyişleri. (1.Bölüm)
30:49