Arşivden Konserler

Bölümler

18 bölüm 08:09:42
"Bülbül Olsam Kona da Bilsem Dallere" & "Ahteri Düşkün Garîb ü Aşık-ı Âvâreyim"...
"Bülbül Olsam Kona da Bilsem Dallere", "Ahteri Düşkün Garîb ü Aşık-ı Âvâreyim"...
18. Bölüm
29:10
"Dönülmez Akşamın Ufkundayız" & "Ey Naz ü İşve Velvele-i Şân Olan Sana"...
"Dönülmez Akşamın Ufkundayız", "Ey Naz ü İşve Velvele-i Şân Olan Sana"...
17. Bölüm
29:33
"Ben Bilmedim Bana Ne Oldu", "Yine Vaz-ı Felekten mi Şikayet"...
"Ben Bilmedim Bana Ne Oldu", "Yine Vaz-ı Felekten mi Şikayet"...
16. Bölüm
34:13
"Ey Büt-i Nev Eda", "Zaman Olur ki Anın Hacle-i Visalinde"...
"Ey Büt-i Nev Eda", "Zaman Olur ki Anın Hacle-i Visalinde"...
15. Bölüm
26:54
"O Güzel Gözlerine Hayran Olayım" & "Gel Ey Nesim-i Saba Hatt-ı Yardan Ne Haber"...
"O Güzel Gözlerine Hayran Olayım", "Gel Ey Nesim-i Saba Hatt-ı Yardan Ne Haber"...
14. Bölüm
29:34
"Hasretle Zar ü Zar Gönül" & "Yar Ayrılık Yaktı Beni"...
"Hasretle Zar ü Zar Gönül", "Yar Ayrılık Yaktı Beni", "Geldi Kuşlarla Yeşil Dallara Yaz"...
13. Bölüm
28:11
"Dün Gece Sende Ben Derdimende" & "Senin Aşkınla Çak Oldum"...
"Dün Gece Sende Ben Derdimende", "Senin Aşkınla Çak Oldum"...
12. Bölüm
23:34
"Muntazır Teşrifine Hazır Kayık"...
"Muntazır Teşrifine Hazır Kayık", "Gelince Hatt-ı Muanber O Meh-Cemâlimiz"...
11. Bölüm
25:02
"Sana Lâyık Mı Ey Gül-ten" & "Affeyle Suçum Ey Gül-i Ter Başıma Kakma"...
"Sana Lâyık Mı Ey Gül-ten", "Affeyle Suçum Ey Gül-i Ter Başıma Kakma"...
10. Bölüm
22:30
"Aldı Elden Gülşeni Bâd-ı Hazan" & "Karşıdan Yar Güle Güle"...
"Aldı Elden Gülşeni Bâd-ı Hazan", "Karşıdan Yar Güle Güle"...
9. Bölüm
24:28
"Sevdi Bu Gönül Seni Yaman Eylemedi" & "Telif Edebilsem Feleği Ah Emelimle"...
"Sevdi Bu Gönül Seni Yaman Eylemedi", "Telif Edebilsem Feleği Ah Emelimle"...
8. Bölüm
27:21
"Bahçenizde Sünbül Olsam" & "Gözüm Hasretle Giryandır"...
"Bahçenizde Sünbül Olsam", "Gözüm Hasretle Giryandır", "Sinede Bir Lâhza Ârâm Eyle"...
7. Bölüm
26:59
"Hicaz Hümayun Peşrevi" & "İki Turnam Gelir Aklı Kareli"...
"Hicaz Hümayun Peşrevi", "İki Turnam Gelir Aklı Kareli", "Gel Derim Gelmez Yanıma"...
6. Bölüm
26:29
"Bülbül-i Dil Ey Gül-i Rana Senindir" & "Serv-i Nazı Seyret Çıkmış Oyuna"...
"Bülbül-i Dil Ey Gül-i Rana Senindir", "Serv-i Nazı Seyret Çıkmış Oyuna"...
5. Bölüm
26:39
"Açıldı Bahçede Güller" & "Sevdim Seni Ey İşvebâz"...
"Açıldı Bahçede Güller", "Sevdim Seni Ey İşvebâz", "Dü-çeşmimden Gitmez Aşkın Hayali"...
4. Bölüm
30:07
"Elmas Senin Yüzün Gören" & "Dök Zülfünü Meydana Gel"...
"Elmas Senin Yüzün Gören", "Dök Zülfünü Meydana Gel", "Ah Ki Kûned Kavmî Be Yâkîn"...
3. Bölüm
30:41
Türk Müziği Eserleri
Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, meşhur Türk müziği eserlerini icra etmeye devam ediyor.
2. Bölüm
24:13
Devlet Klasik Türk Müziği Korosu
Şef Nevzat Atlığ yönetimindeki Devlet Klasik Türk Müziği Korosu konserleri...
1. Bölüm
23:54