Ağustos Başağı

Bölümler

8 bölüm 02:45:37
1.Bölüm - Ağustos Başağı
Yusuf, I.Dünya Savaşı sırasında Irak Cephesi'nde çarpışan Söğütlü bir gençtir. Savaş sonunda Söğüt’e dönen Yusuf, atlı arabasıyla Bilecik ve civarına müşteri taşır. Mütareke günleridir.
1. Bölüm
20:27
2.Bölüm - Ağustos Başağı
Esma’nın annesi, kızını Söğütlü zengin bir kadın olan Fitnat Hanım’ın oğlu Nafiz ile evlendirmeyi düşünmektedir. Esma, Amerikan mandasına taraftar olan Nafiz ile evlenmek istemez.
2. Bölüm
21:04
3.Bölüm - Ağustos Başağı
Yusuf’u gizliden gizliye seven Esma, keçilerini otlatmak için çıktığı tepelerde yiğit bir kadın olan Ayşe Ana ile karşılaşır. Milli Mücadele'ye hazırlanan bu şehit anası, Esma için bir kurtuluş sembolü olur.
3. Bölüm
21:00
4.Bölüm - Ağustos Başağı
Yusuf aylarca Anzavur ve adamlarının peşinde takipçilik yaptıktan sonra Söğüt’e döner. Bu sıralarda Yusuf’un çocukluk arkadaşı İzzet’in ağabeyi Necip ise mağrur bir insan olup, Çerkez Ethem’in süvarilerindendir.
4. Bölüm
20:48
5.Bölüm - Ağustos Başağı
İnönü Muharebelerinde Söğüt’ün efesi Kayalı Süleyman ve Yusuf’un arkadaşı İlyas şehit düşerler. Söğüt halkı ordunun emriyle göç ettirilir.
5. Bölüm
20:35
6.Bölüm - Ağustos Başağı
Sakarya Muharebesi’nin arifesinde Yunan subayları arasında fikir ayrılıkları belirmiştir. Bu arada Esma, Yusuf’un anasıyla ordu için bez dokur. Esma’nın babası ve diğer ustalar imalat atölyelerinde çalışmaya giderler.
6. Bölüm
20:44
7.Bölüm - Ağustos Başağı
Yusuf ve arkadaşları zaman zaman çardaklı kahvede buluşarak gelecekle ilgili hayal ve tasarılarını konuşurlar. Ancak savaş her birini ayrı ayrı cephelere atar.
7. Bölüm
20:00
8.Bölüm - Ağustos Başağı
İzzet bacağından yaralanmış, iyileştikten sonra seyyar hastanede çalışmaya başlamıştır. Sevdiği Münire de orada hemşiredir.
8. Bölüm
20:55