Çalma Listesi

Meydân-ı Aşk

Hemen Dinle
Durdur

Şarkılar

32 Şarkı 01:53:39
1
Besmele ve Salavât
TRT Korosu
02:13
2
(Hû) Allâhümme Salli ale'l Mustafâ (Uşşak Selamlaşma)
TRT Korosu
01:29
3
Aşkın İle Âşıklar Yansın Yâ Rasûlâllâh (Hûzî İlâhî)
Mehmet Kemiksiz
02:23
4
Kerem Kıl Kesme Sâkıy İltifatın Binevâlardan (Kasîde)
Ahmet Şahin
05:07
5
Taştı Rahmet Deryâsı (Hûzi İlahi)
Mehmet Kemiksiz
05:01
6
Gel Sürelim Dem Hû Diyelim Hû (Uşşak İlahi)
TRT Korosu
04:21
7
Şeyhimin İlleri Uzaktır Yolları (Uşşak İlahi)
Mehmet Kemiksiz
01:57
8
Durmaz Lisânım Der Allah Allah (Uşşak İlahi)
TRT Korosu
03:05
9
Âşık-ı Yezdân Der Allah Allah (Uşşak İlahi)
TRT Korosu
00:56
10
Saçma Ey Göz Eşkden Gönlümdeki Odlâre Sâ (Kaside)
Mehmet Kemiksiz
08:10
11
Şey'en Lillâh Yâ Muhyeddin (Hicâz İlahi)
TRT Korosu
03:17
12
Abdülkâdir Yâ Geylânî Yâ Ze'l Fadli Ve'l İhsânî (HIicâz Şuğl)
TRT Korosu
02:33
13
Ey Rahmeti Bol Padişah Cürmüm İle Geldim Sana (Hicaz İlahi)
Mehmet Kemiksiz
03:33
14
Ey Garip Bülbül Diyârın Kandedir (Hicaz İlahi)
Ahmet Şahin
03:41
15
N'oldu Bu Gönlüm N'oldu Bu Gönlüm (Hicaz İlahi) I Rebab Taksimi I Mest-ü Hayranım (Hicaz İlahi)
TRT Korosu, İbrahim Metin Uğur
05:46
16
Kemençe Taksimi
Mustafa Selçuk Erarslan
01:28
17
Âlemlere Rahmet Olan (Hüseynî İlahi)
Mehmet Kemiksiz
04:51
18
Hazer Kıl Kırma Kalbin Kimsenin (Hüseynî İlahi)
Ahmet Şahin
07:39
19
Ey Risâlet Tahtının Hurşîd-i Mâh-ı Enveri (Hüseynî İlahi)
Mehmet Kemiksiz
02:55
20
Kanun Taksimi
Bekir Reha Sağbaş
01:41
21
Seyreyle Güzel Kudret-i Mevla Neler Eyler (Uşşak İlahi)
Ahmet Şahin
04:08
22
Ol Peri-veş Dilber-i Dildârı Gözlerim (Hüseynî İlahi)
Mehmet Kemiksiz
04:15
23
Cân Ellerinden Gelmişem (Hüseynî İlahi)
TRT Korosu
02:48
24
Sînemde Bir Tutuşmuş (Hüseynî Nefes)
Ahmet Şahin
02:49
25
Yar Yüreğim Yar Gör Ki Neler Var (Muhayyer İlahi)
Muzaffer Ertürk
03:40
26
Ney Taksimi
Ali Tan
01:49
27
Hak Şerleri Hayreyler (Segâh İlahi)
Mehmet Kemiksiz
02:53
28
Kadem Bastın Gönül Tahtına Sultanım Safa Geldin (Hüzzam İlahi)
Muzaffer Ertürk
04:03
29
Perişânı Bugün Cânâ Perişân Olmayan Bilmez (Nikrizli Çargâh Gazel)
Ahmet Şahin
05:44
30
Beni Sorma Bana Ben Ben Değilem (Karcığar İlahi)
Mehmet Kemiksiz
03:37
31
Öyle Sermestem ki İdrâk Etmezem Dünya Nedir (Kaside)
Muzaffer Ertürk
03:05
32
Mevlâ Bizi Afvede (Hüseynili Çargah İlahili)
TRT Korosu
02:42