Çalma Listesi

Kâni Karaca'dan

Hemen Dinle
Durdur

Şarkılar

12 Şarkı 00:42:37
1
Kimi Mestâne-seher Yâr ile Gülşende Yatır
İstanbul Radyosu Tasavvuf Müziği Topluluğu, Kâni Karaca
04:22
2
Bir Nâzenine Âşık-ı Zâr Olmak İsterim
İstanbul Radyosu Tasavvuf Müziği Topluluğu, Kâni Karaca
04:12
3
Âşık Gam-ı Dil Rübâsız Olmaz
İstanbul Radyosu Tasavvuf Müziği Topluluğu, Kâni Karaca
01:39
4
Gönül O Turra-i Müşkîn Kemende Düşmüştür
İstanbul Radyosu Tasavvuf Müziği Topluluğu, Kâni Karaca
03:51
5
Ne Var Bu Mertebe Ey Şûh Bî Aman Olacak
İstanbul Radyosu Tasavvuf Müziği Topluluğu, Kâni Karaca
04:11
6
Söyle Ey Nâlem Beni Cânân Perîşân Etmesin
İstanbul Radyosu Tasavvuf Müziği Topluluğu, Kâni Karaca
04:05
7
Dağ-dar-ı Tir-i Gamzendir Gönül Ey Mehcebin
İstanbul Radyosu Tasavvuf Müziği Topluluğu, Kâni Karaca
04:05
8
Bir Hoş Hırâm Taze Civân Aldı Gönlümüz
İstanbul Radyosu Tasavvuf Müziği Topluluğu, Kâni Karaca
02:33
9
Bileydi Derd-i Derûnum O Fitnecû Dilber
İstanbul Radyosu Tasavvuf Müziği Topluluğu, Kâni Karaca
02:25
10
Kemençe Taksimi - Zülfündedir Benim Baht-ı Siyahım
İstanbul Radyosu Tasavvuf Müziği Topluluğu, Kâni Karaca
04:02
11
Gönül Verme Bî-vefâya
İstanbul Radyosu Tasavvuf Müziği Topluluğu, Kâni Karaca
04:26
12
Mehtapta Gördüm Yâri
İstanbul Radyosu Tasavvuf Müziği Topluluğu, Kâni Karaca
02:46