ZIMRÛDÊ ENQA (ZÜMRÜDÜ ANKA)

Bölümler

10 bölüm 13:19:12
ZİMRÛDÊ ENQA (ZÜMRÜT-Ü ANKA) BEŞA 65
-
65. Bölüm
01:17:43
ZIMRÛDÊ ENQA (ZÜMRÜDÜ ANKA) BEŞA 58-(Mewlana Celaleddîn)
Prof. Dr. Nesim Doru, di vê beşa Zimrûdê Enqa (Zümrüdü Anka) de bi Nivîskar û Lêkolîner Şahap Vali re derbarê Mewlana Celaleddîn û bandora wî ya li ser edebiyata Kurdî diaxivin. --- Prof. Dr. Nesim Doru, Zimrûdê Enqa (Zümrüdü Anka)'nın bu bölümünde Araştırmacı-Yazar Şahap Vali ile Mevlana Celaleddin’i ve Kürt Edebiyatına olan etkisini konuşuyorlar.
58. Bölüm
01:17:22
ZIMRÛDÊ ENQA (ZÜMRÜDÜ ANKA) BEŞA 57-(“Feleka etles sergeşte di cama me hubab e / Mewceya qulzemê ‘işqê me li serdestê xurab e)
Prof. Dr. Nesim Doru, di vê beşa Zimrûdê Enqa (Zümrüdü Anka) de bi Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi re helbesta Melayê Cizîrî ya bi navê “Feleka etles sergeşte di cama me hubab e / Mewceya qulzemê ‘işqê me li serdestê xurab e” dinirxînin. --- Prof. Dr. Nesim Doru, Zimrûdê Enqa (Zümrüdü Anka)'nın bu bölümünde Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi ile Melayê Cizîrî’nin “Feleka etles sergeşte di cama me hubab e / Mewceya qulzemê ‘işqê me li serdestê xurab e” adlı şiirini değerlendiriyorlar.
57. Bölüm
01:15:35
ZIMRÛDÊ ENQA (ZÜMRÜDÜ ANKA) BEŞA 56-(Şêx Abdurrahmanê Aktepî )
Prof. Dr. Nesim Doru, di vê beşa Zimrûdê Enqa (Zümrüdü Anka) de bi Akademîsyen Hemin Omar Ahmad re derbarê şairê navdar Şêx Abdurrahmanê Aktepî û dîwana wî de diaxivin. --- Prof. Dr. Nesim Doru, Zimrûdê Enqa (Zümrüdü Anka)'nın bu bölümünde Akademisyen Hemin Omar Ahmad ile Şeyh Abdurrahmanê Aktepî ve O’nun divanı hakkında konuşuyorlar.
56. Bölüm
01:22:49
ZIMRÛDÊ ENQA (ZÜMRÜDÜ ANKA) BEŞA 55-(sema, reqs û govend)
Prof. Dr. Nesim Doru, di vê beşa Zimrûdê Enqa (Zümrüdü Anka) de bi Doç. Dr. Yunus Cengiz re "di Edebiyata Kurdî de lîstik (sema, reqs û govend)" ê diaxivin. --- Prof. Dr. Nesim Doru, Zimrûdê Enqa (Zümrüdü Anka)'nın bu bölümünde Doç. Dr. Yunus Cengiz ile Kürt Edebiyatında sema raks ve halay konularını konuşuyorlar.
55. Bölüm
01:21:03
ZIMRÛDÊ ENQA (ZÜMRÜDÜ ANKA) BEŞA 54-(Dînê Yarsan)
Prof. Dr. Nesim Doru, di vê beşa Zimrûdê Enqa (Zümrüdü Anka) de bi Nivîskar û Lêkolîner Şahap Vali re li ser Dînê Yarsan û bandora wî ya li ser edebiyata Kurdî diaxivin. Prof. Dr. Nesim Doru, Zimrûdê Enqa (Zümrüdü Anka)'nın bu bölümünde, Araştırmacı-Yazar Şahap Vali ile Yarsan Dini ve Yarsan Dininin Kürt Edebiyatına olan etkisi üzerine konuşuyorlar.
55. Bölüm
01:21:03
ZIMRÛDÊ ENQA (ZÜMRÜDÜ ANKA) BEŞA 53-(Ulemayên Kurdan)
Prof. Dr. Nesim Doru, di vê beşa Zimrûdê Enqa (Zümrüdü Anka) de bi Doç. Dr. Zahir Ertekin re li ser destxetên ulemayên Kurdan diaxivin. --- Prof. Dr. Nesim Doru, Zimrûdê Enqa (Zümrüdü Anka)'nın bu bölümünde, Doç. Dr. Zahir Ertekin ile Kürt alimlerin elyazması eserleri hakkında konuşuyorlar.
53. Bölüm
01:14:04
ZIMRÛDÊ ENQA (ZÜMRÜDÜ ANKA) BEŞA 52-(Destana Kelha Dimdimê û Xanê û Lebzêrîn Emîrxanê Biradostî )
Prof. Dr. Nesim Doru, di vê beşa Zimrûdê Enqa (Zümrüdü Anka) de bi Nivîskar Cafer Açar re li ser Destana Kelha Dimdimê û Xanê û Lebzêrîn Emîrxanê Biradostî diaxivin. --- Prof. Dr. Nesim Doru, Zimrûdê Enqa (Zümrüdü Anka)'nın bu bölümünde Yazar Cafer Açar ile Kelha Dimdimê ve Xanê Destanı ile Lebzêrîn Emîrxanê Biradostî hakkında konuşuyorlar.
52. Bölüm
01:21:23
ZIMRÛDÊ ENQA (ZÜMRÜDÜ ANKA) BEŞA 51-(Melayê Cizîrî )
Prof. Dr. Nesim Doru, di vê beşa Zimrûdê Enqa (Zümrüdü Anka) de bi Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi re helbesta Melayê Cizîrî ya bi navê “navê enberşikenê bê û ji enber neke behs'' dinirxînin. --- Prof. Dr. Nesim Doru, Zimrûdê Enqa (Zümrüdü Anka)'nın bu bölümünde Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi ile Melayê Cizîrî’nin “navê enberşikenê bê û ji enber neke behs'' adlı şiirini yorumluyorlar.
51. Bölüm
01:24:01
ZIMRÛDÊ ENQA (ZÜMRÜDÜ ANKA) BEŞA 49-(Mestûre Mahşeref Xanimê )
Prof. Dr. Nesim Doru, di vê beşa Zimrûdê Enqa (Zümrüdü Anka) de bi Nivîskar Cafer Açar re li ser jîyan û berhemên Mestûre Mahşeref Xanimê û Mîrektîya Erdelanê diaxivin. --- Prof. Dr. Nesim Doru, Zimrûdê Enqa (Zümrüdü Anka)'nın bu bölümünde Yazar Cafer Açar ile Mestûre Mahşeref Hanım'ın yaşamı ve eserleri ile Erdelan Beyliği üzerine konuşuyorlar.
49. Bölüm
01:24:06