Tanzimattan Günümüze Geleneksel Müziğimiz

Listeme Ekle
Geleneksel Türk müziğinin 19. yy'dan günümüze uzanan 200 yıllık sürecini inceliyor ve bu zamana ait kesitler sunuyoruz.

Bölümler

7 bölüm 03:25:43
Ciddi Mûsikî, Hafif Mûsikî
Ciddi mûsikî, hafif mûsikî ayrımından bahsediyoruz.
7. Bölüm
29:15
İstanbul Türk Ocağı Klasik Türk Mûsikîsi Korosu Konseri - 2
Cumhuriyet ilk yıllarının önemli bir etkinliğinden 29 Temmuz 1927 cuma günü akşamı İstanbul Türk Ocağı Klasik Türk Mûsikîsi Korosu'nun verdiği tarihi konserin oluşum detaylarından söz etmeye devam ediyoruz.
6. Bölüm
29:00
20.yy Başlarında Türk Mûsikîsi
20.yy başlarındaki Türk Mûsikîsi'nin genel görünümünden bahsediyoruz.
5. Bölüm
29:26
Köçekçeler
Köçekçelerden bahsediyoruz.
4. Bölüm
29:04
İstanbul Çevresinde Gelişen Müzikler
16. yy'dan sonra her daim örnek alınmış bir şehir kimliğinde olan İstanbul'da yaşayagelen birbirleri ile aynı havada nefes alan 3 tür müzik vardır. Bunlar hakkında sohbet ediyoruz.
3. Bölüm
29:30
Üslûp ve Tavır
Hem icrâ hem de bestekârlık alanları için kullanılagelen üslûp ile tavır nedir? ve aralarında ne gibi bir ilişki bulunmaktadır.
2. Bölüm
29:46
İstanbul Türk Ocağı Klasik Türk Mûsikîsi Korosu Konseri
Cumhuriyet ilk yıllarının önemli bir etkinliğinden 29 Temmuz 1927 cuma günü akşamı İstanbul Türk Ocağı Klasik Türk Mûsikîsi Korosu'nun verdiği tarihi konserin oluşum detaylarından söz etmeye devam ediyoruz.
1. Bölüm
29:38