Sanatın Öyküsü

Bölümler

7 bölüm 03:12:35
Sanat Nedir?
Yaratıcılığın bir yansıması mıdır, yoksa bir iletişim aracı mıdır? Bu bölümümüzde "Sanat nedir?" sorusuna cevaplar arıyoruz.
1. Bölüm
28:00
Gılgamış
Mitolojiye göre bilgelerin bilgesi olan eşsiz kahraman Gılgamış'ın destanına kulak veriyoruz.
2. Bölüm
27:20
Ege Denizi
Asırlardır ufka uzanan sularına dalıp gittiğimiz ve tatlı meltemlerinde ferahladığımız kadim Ege Denizi'nin öyküsüne uzanıyoruz.
3. Bölüm
27:30
Yin-Yang Felsefesi
Kökeni oldukça eski çağlara dayanan ve evren ile doğanın işleyişini anlatan Yin-Yang öğretisini tanıyoruz.
4. Bölüm
28:00
İran Sanatı
Mimariden resme, hüsn-i hattan minyatüre, dokumadan seramiğe dünya tarihinin en zengin sanat eserlerini kendisinde barındıran İran sanatını inceliyoruz.
5. Bölüm
26:45
Hint Sanatı
Hindu mitolojisinde, evrenin ve hayatın anlamına ışık tutmayı amaçlayan karmaşık benzetmeler ve hikayeler bolca bulunur. Yüzyıllar boyunca farklı nesillerin katkısıyla ortaya çıkan birçok anlatı bu kadim öğretiye hizmet eder.
6. Bölüm
28:00
Rönesans Düşüncesi
Bu bölümde, İtalya'da başlayan Rönesans hareketinin öyküsünü aktarıyoruz.
7. Bölüm
27:00