Madam Bovary

Bölümler

87 bölüm 17:26:03
1. Bölüm - Madam Bovary
Etütteydik. Derken içeri lise müdürü girdi. Ardında şehir elbisesi giymiş yeni bir öğrenci, bir de kocaman bir sıra taşıyan sınıf hademesi vardı.
1. Bölüm
11:07
2. Bölüm - Madam Bovary
Kadın eskiden neşeli, konuşkan, sevgi doluyken, yaşlandıkça tıpkı ağzı açık kalınca sirkeleşen şarap gibi çekilmez, yaygaracı, sinirli bir kadın olmuş.
2. Bölüm
10:21
3. Bölüm - Madam Bovary
Charles, ilan tahtasının üzerinde ders programlarını okuyunca başı döner gibi oldu.
3. Bölüm
11:20
4. Bölüm - Madam Bovary
Charles paltosuna iyice sarınıp sarmalandıktan sonra sabahın saat dördüne doğru Bertaux'ya gitmek üzere yola çıktı.
4. Bölüm
11:11
5. Bölüm - Madam Bovary
Boynu devrik beyaz bir yakadan çıkıyordu. Saçlarını ince bir çizgiyle başının tam ortasından ayırmıştı.
5. Bölüm
11:17
6. Bölüm - Madam Bovary
Charles'ın babası dehşetle öfkelendi. Bu yüzden bir sandalyeyi yere çarpıp kırdı.
6. Bölüm
10:47
7. Bölüm - Madam Bovary
Sesi konuşmalarının içeriğine göre berraklaşıyor, tizleşiyor ya da birdenbire nazlı bir hal alıyordu.
7. Bölüm
11:27
8. Bölüm - Madam Bovary
Bütün arabaların atlarını çözecek sayıda seyis bulunmadığı için erkekler kollarını sıvayıp kendi işlerini kendileri yapıyorlardı.
8. Bölüm
11:52
9. Bölüm - Madam Bovary
Buna rağmen ertesi gün bambaşka bir adam olmuştu sanki.
9. Bölüm
11:56
10. Bölüm - Madam Bovary
Şimdiye kadar yaşamda iyi olarak ne görmüştü ki? Okula gittiği zamanlar dese, o günler hep dört duvar arasında hapsolmuş, kendisinden ya daha zengin ya daha çalışkan arkadaşlar arasında yalnız kalmış, kaba saba konuşması yüzünden kendisiyle hep alay etmişlerdi.
10. Bölüm
11:42
11. Bölüm - Madam Bovary
Müzik dersliğinde söylediği şarkılarda sadece altın kanatlı küçük meleklerin, madonnaların, Venedik'teki gibi kanallarla, adacıklarla dolu şiirsel yerlerin, gondolcuların sözü geçiyordu.
11. Bölüm
11:57
12. Bölüm - Madam Bovary
Bizimkinin hiçbir şey öğrettiği, hiçbir şey bildiği, hiçbir şey arzuladığı yoktu. Karısını da mutlu sanıyordu üstelik.
12. Bölüm
11:25
13. Bölüm - Madam Bovary
Bu arkadaşları şimdi ne yapıyorlardı acaba? Kentte sokakların gürültüsü, tiyatroların uğultusu, baloların ışıklarıyla dolu, insanın yüreğini şişiren duygularını geliştiren bir yaşam sürdürüyorlardı herhalde.
13. Bölüm
11:37
14. Bölüm - Madam Bovary
Kollu şamdanlarda yanan mumlar, çam biçimli altlıkları üzerinden alevlerini uzatıyorlardı.
14. Bölüm
11:34
15. Bölüm - Madam Bovary
Baloda ağır bir hava vardı. Lambaların ışıkları donuklaşıyordu. Herkes bilardo salonuna akın ediyordu.
15. Bölüm
11:37
16. Bölüm - Madam Bovary
Akşam yemeği olarak soğanlı çorbayla dana eti hazırlandı. Charles karısının karşısına oturdu.
16. Bölüm
11:57
17. Bölüm - Madam Bovary
Tıpkı Hint bitkileri için olduğu gibi sevgide iyi hazırlanmış bir zemin, özel bir ısı gerekli değil miydi?
17. Bölüm
11:46
18. Bölüm - Madam Bovary
Her sabah uyandığı zaman bunun o gün olacağını umuyor, bütün gürültülere kulak kabartıyor, birden sıçrayıp yerinden fırlıyor, bu rastlantının gerçekleşmediğine şaşıyor, sonra güneş battı mı daha da kederlenerek "Ah, bir yarın olsa..." diyordu.
18. Bölüm
11:30
19. Bölüm - Madam Bovary
Böyle daha başka bazı yeni nutuklar çekiyor, bu da kaynananın ağzını kapatıyordu.
19. Bölüm
11:36
20. Bölüm - Madam Bovary
Evlerin saz damları tıpkı kaşlarının üzerlerine kadar indirilmiş kalpaklar gibi alçak pencerelerin hemen hemen üçte birine kadar iner.
20. Bölüm
11:16
21. Bölüm - Madam Bovary
Hancı kadın, "Artemise odun kır, sürahileri doldur, rakı getir. Çabuk ol, hadi!" diye bağırdı.
21. Bölüm
12:21
22. Bölüm - Madam Bovary
Hancı kadın onu dinlemiyordu artık. Uzaktan gelen bir tekerlek gürültüsüne kulak kabartmıştı çünkü.
22. Bölüm
12:33
23. Bölüm - Madam Bovary
Genç kadın, "Müzikle uğraşır mısınız?" diye sordu.
23. Bölüm
12:05
24. Bölüm - Madam Bovary
Üstleri başları hep kirli olan bu çocuklar pek arsız şeylerdi. Anneleri gibi biraz solgun yüzlüydüler.
24. Bölüm
12:20
25. Bölüm - Madam Bovary
Tören gününün akşamı büyük bir yemek verildi. Yemekte Papaz Efendi de vardı.
25. Bölüm
12:11
26. Bölüm - Madam Bovary
Ah Emma! Dadıyı başından savdıktan sonra Bay Leon'un koluna girdi.
26. Bölüm
12:22
27. Bölüm - Madam Bovary
Justin'in daha büyük bir kusuru vardı. Homais de bu yüzden ona sürekli çıkışıyordu.
27. Bölüm
12:09
28. Bölüm - Madam Bovary
Eczacı birdenbire "Ne yapıyorsun sersem?" diye bağırdı. Sonra da oğluna doğru seyirtti.
28. Bölüm
12:23
29. Bölüm - Madam Bovary
Ertesi günlerde yine aynı şeyler yaşandı. Genç kadının konuşması, hali tavrı, her şeyi değişti.
29. Bölüm
12:12
30. Bölüm - Madam Bovary
Çardağın parmaklıkları arasından da daha ileride her yanda çayırlıktan akan dere görünüyordu.
30. Bölüm
12:00
31. Bölüm - Madam Bovary
Sonunda Papaz, "Ee Madam Bovary, bana müsaade artık." dedi, "Malum ya görev her şeyden üstündür. Siz de bilirsiniz bunu."
31. Bölüm
12:06
32. Bölüm - Madam Bovary
Leon hiç acele etmedi. Tam bir ay her gün Hivert onun hesabına Yonville'den Rouen'a, Rouen'dan Yonville'e sandıklar, bavullar, çıkınlar taşıdı durdu.
32. Bölüm
11:48
33. Bölüm - Madam Bovary
Ertesi gün Emma için sıkıntılı bir gün oldu. Her taraf kapkara bir havaya bürünmüş gibi geldi ona.
33. Bölüm
12:22
34. Bölüm - Madam Bovary
Emma, dirseklerini penceresine dayamıştı. Sık sık böyle yapıyordu.
34. Bölüm
12:17
35. Bölüm - Madam Bovary
Argueil, bayırın üst başına geldiği zaman kararını verdi. "Fırsat kollamaktan başka yapacak bir şey yok..."
35. Bölüm
12:38
36. Bölüm - Madam Bovary
Tuvache koltuğundan zıplayarak, "Sağır mısın yahu?" diye bağırdı. Sonra da yaşlı kadının kulağına yaklaşarak, "Elli dört yıl hep o çiftlikte çalıştın ya..."
36. Bölüm
12:05
37. Bölüm - Madam Bovary
Genç kadın dirseğiyle onu dürttü. Adam da içinden "Bu da ne demek yani?" dedi.
37. Bölüm
12:27
38. Bölüm - Madam Bovary
Sonunda meydanlığın ta dibinde kocaman bir kiralık araba göründü. Beyaz şapkalı bir arabacı iki sıska atı habire kırbaçlayıp duruyordu.
38. Bölüm
12:39
39. Bölüm - Madam Bovary
Rodolphe bunları söylerken bir yandan da genç kadına bakıyordu. Nihayet oradadır o, o aradığınız hazine orada karşısınızdadır.
39. Bölüm
12:14
40. Bölüm - Madam Bovary
Bu duygunun tatlılığı böylece arzularının içine işliyordu. Tıpkı rüzgarın önüne katılmış kum tanecikleri gibi...
40. Bölüm
12:08
41. Bölüm - Madam Bovary
Genç kadın yalnızdı, akşam oluyordu. Pencerelerin önündeki küçük müslin perdeler akşamın alacakaranlığını daha da arttırmaktaydı.
41. Bölüm
12:18
42. Bölüm - Madam Bovary
Çoğu zaman çalılıkların altından bir kuşun hafifçe kanat çırparak kayıp gidişi, uçuşup meşe ağaçlarının üzerine konan kargaların boğuk hafif sesleri duyuluyordu.
42. Bölüm
12:26
43. Bölüm - Madam Bovary
O günden sonra her akşam birbirlerine mektup yazdılar. Emma mektubu bahçenin bitiminde dereye yakın bir yerde bir duvarın yarığına bırakıyordu.
43. Bölüm
12:31
44. Bölüm - Madam Bovary
Eczacı balmumundan bir parça kesmeye başlamıştı ki Bayan Homais kucağında Irma'yla çıkageldi.
44. Bölüm
13:38
45. Bölüm - Madam Bovary
Emma, bu kalıp kağıdı birkaç dakika elinde tutarak öylece durdu. Mektupta yazım yanlışları birbirini kovalıyordu.
45. Bölüm
12:23
46. Bölüm - Madam Bovary
Bilindiği gibi Ambroise Pare 1500 yıllık bir aradan sonra celseden beri ilk kez bir damarı hemen o anda bağlamıştır.
46. Bölüm
12:20
47. Bölüm - Madam Bovary
Papaz, babacan bir tavır takınarak ekliyordu, "Din ödevlerini biraz savsaklıyordun çünkü, kiliseye pek seyrek geliyordun..."
47. Bölüm
12:02
48. Bölüm - Madam Bovary
Emma -ki bu kadar akıllı bir kadındı- nasıl olmuştu da bir kez daha aldanmıştı?
48. Bölüm
12:11
49. Bölüm - Madam Bovary
Hippolyte, böyle güzel bir bacağı her gün kullanmaya kıyamadığından, Emma Bovary'e "Ne olur daha rahat bir şey alıverin bana!" diye yalvardı.
49. Bölüm
12:23
50. Bölüm - Madam Bovary
Rodolphe ile şöyle bir anlaşma yapmışlardı: Olağanüstü bir şey olursa Emma panjura beyaz bir kağıt parçası iliştirecekti.
50. Bölüm
12:35
51. Bölüm - Madam Bovary
Genç kadın, hiç olmazsa saatin zincirini alsın diye inat etti. Lheureux de bunu cebine indirmiş gidiyordu ki Emma onu yine çağırdı.
51. Bölüm
12:22
52. Bölüm - Madam Bovary
Gerçekten de hepsi birden zenine üşüşen bu kadınlar, orada birbirlerini rahatsız ediyor, hepsini eşitleyen aynı aşk düzenlemesinin sonunda ufalıveriyorlardı.
52. Bölüm
12:17
53. Bölüm - Madam Bovary
Charles, "Karıcığım, karıcığım!" diye seslendi ama durdu, "Nerdesin? Gelsene."
53. Bölüm
12:34
54. Bölüm - Madam Bovary
Hele Lheureux, Charles'ı çok sıkıştırıyordu. Gerçekten de Emma'nın hastalığının en civcivli zamanında Lheureux faturasını şişirmek için bu durumdan da yararlanarak hemencecik mantoyu, el çantasını, bir yerine iki sandığı, daha bir sürü şeyi getirivermişti.
54. Bölüm
12:36
55. Bölüm - Madam Bovary
Emma Bovary'nin zihni herhangi bir şeye kendini ciddi olarak verecek kadar berrak değildi. Sonra, bu kitapları okumaya pek aceleyle girişti.
55. Bölüm
12:36
56. Bölüm - Madam Bovary
Papaz, "Biliyorum, iyi yapıtlar, iyi yazarlar var." dedi.
56. Bölüm
12:28
57. Bölüm - Madam Bovary
Sarı eldivenlerin gergin avuçlarıyla, ince bastonlarının yuvarlak altın saplarına dayanan bu delikanlıları Emma Bovary de yukarıdan hayranlıkla izliyordu.
57. Bölüm
12:21
58. Bölüm - Madam Bovary
Hakarete uğramış sevdalı genç, yalın kılıcını havaya kaldırıyordu. Dantel yakası göğsünün kımıldanışlarına uyarak kesik kesik kalkıyordu.
58. Bölüm
12:48
59. Bölüm - Madam Bovary
Leon bir yandan hukuk öğrenirken bir yandan da Chaumfere'e girip çıkmıştı. Üstelik işçi kızlar arasında oldukça süksesi de vardı.
59. Bölüm
12:36
60. Bölüm - Madam Bovary
Leon bekliyordu. Sonunda Emma yanıt verdi: "Bunu hep tahmin etmiştim zaten."
60. Bölüm
12:13
61. Bölüm - Madam Bovary
Yonca biçimi, nakışlı küçük çan kulelerinin çevresinde mavi gökte bir sürü kuş dönüp duruyordu. Bağırışmalarla çınlayan alan, kaldırımların kıyısına dikilmiş gül, yasemin, karanfil, nergis gibi çiçeklerin kokularıyla doluydu.
61. Bölüm
12:23
62. Bölüm - Madam Bovary
"Hey bayım, çan kulesi de var, çan kulesi!" diye Leon'un arkasından seslendi. Leon "Teşekkür ederim" dedi.
62. Bölüm
11:56
63. Bölüm - Madam Bovary
Eliyle yaptığı türlü türlü, irili ufaklı haplar, şuruplar, losyonlar buradan çıkıp onun ününü bütün çevrelere yayıyordu.
63. Bölüm
12:27
64. Bölüm - Madam Bovary
Sofadan, bir bastonun döşeme tahtaları üzerinde çıkardığı sert bir gürültü duydular. Hippolyte idi bu.
64. Bölüm
12:00
65. Bölüm - Madam Bovary
Gemi tezgahları da kalafatçı çekiçlerinin gemi teknelerine vuruşlarının duyulduğu saatti bu. Ağaçların arasında katran dumanları yükseliyor, ırmağın üzerinde kocaman yağlı lekeler görülüyordu.
65. Bölüm
12:23
66. Bölüm - Madam Bovary
"Eve konuk geldiği zaman piyanoyu bıraktım artık. Bazı önemli nedenler yüzünden de yeniden başlamaya hiç niyetim yok." demekten geri durmuyordu.
66. Bölüm
11:59
67. Bölüm - Madam Bovary
Ilık oda, ayak seslerini yok eden halısı, neşeli çapkınca süslerin sakin ışığıyla böyle gizli sevdalar için çok alışverişli görünüyordu.
67. Bölüm
12:03
68. Bölüm - Madam Bovary
Emma, "Hayır" diyordu. Charles, "Bir tuhafsın bu akşam" diye üsteliyordu.
68. Bölüm
12:28
69. Bölüm - Madam Bovary
Lheureux küstah bir tavırla, "Üstünü veriyorum ya işte, size hizmet etmek değil de nedir bu?" dedi.
69. Bölüm
12:09
70. Bölüm - Madam Bovary
Emma, Leon'un siyahlar giyinmesini 13. Luis'nin resimlerine benzemek için de çenesinde sivri bir sakal bırakmasını istedi.
70. Bölüm
12:04
71. Bölüm - Madam Bovary
Beklemekten usanmış, çıkıp gitmişti. Leon'dan nefret ediyordu şimdi.
71. Bölüm
11:48
72. Bölüm - Madam Bovary
Parmağını sayfanın yukarısına doğru çıkararak ekledi, "Durun bakayım, durun bakayım... Heh, 3 Ağustos 200 frank..."
72. Bölüm
12:03
73. Bölüm - Madam Bovary
Üstelik arkadaşlarının her sabah soba başında yaptıkları şakalar da vardı. Yakında başkatip olacaktı, hem ciddi olma zamanı gelmişti.
73. Bölüm
11:59
74. Bölüm - Madam Bovary
Sonra Emma'ya yaklaştı, yumuşak bir sesle "Hoş değil bunlar biliyorum." dedi. "Ama ucunda da ölüm yok."
74. Bölüm
12:26
75. Bölüm - Madam Bovary
Bayan Homais, perhizlerde tuzla tereyağıyla yenen bu uzun biçimli sert francalaları çok severdi. Çok eski çağlardan, belki de Haçlı seferlerinden kalma yiyeceklerdendi bu.
75. Bölüm
12:05
76. Bölüm - Madam Bovary
"Neden ha? Sizi çok mu korkutuyordum yoksa? Asıl üzülmesi gereken biri varsa o da ben. Birbirimizi pek tanımıyoruz bile."
76. Bölüm
12:10
77. Bölüm - Madam Bovary
"Saat kaç" diye sordu. Rollet Ana dışarıya çıktı, sağ elinin parmaklarını gökyüzünün daha aydınlık olduğı yöne doğru kaldırdı.
77. Bölüm
12:35
78. Bölüm - Madam Bovary
Bunları söylerken eliyle kamçıların saplarına dokunuyordu. "Ne de böyle saat köstekleri alır. Hiçbir şeyin eksik değil maşallah..."
78. Bölüm
12:03
79. Bölüm - Madam Bovary
Birdenbire, "Kaldır onu! At onu!" diye bağırdı. Charles "Neyi?" diye sordu ama Emma karşılık vermedi.
79. Bölüm
12:10
80. Bölüm - Madam Bovary
Tanrı'nın kendisi görünmüş olsa bundan daha çok heyecan uyandıramazdı.
80. Bölüm
12:01
81. Bölüm - Madam Bovary
Emma yüzünü ağır ağır çevirdi. Birdenbire papazın mor atkısı gözüne ilişince sevinmiş göründü.
81. Bölüm
12:06
82. Bölüm - Madam Bovary
Charles birden köpürdü, "Nefret ediyorum sizin Tanrı'nızdan!" dedi.
82. Bölüm
12:44
83. Bölüm - Madam Bovary
Charles içeriye girince onları uyandırmadı. Son seferdi bu.
83. Bölüm
11:58
84. Bölüm - Madam Bovary
İlahicilerden biri kubbenin altında dolaşıp para toplamaya başladı.
84. Bölüm
10:31
85. Bölüm - Madam Bovary
Saat gecenin on ikisini çaldı, köy her zamanki gibi sessizdi. Charles da uyumuyor, hep karısını düşünüyordu.
85. Bölüm
10:21
86. Bölüm - Madam Bovary
Tam altı ay birbiri ardından Panal de Rouen gazetesinde şöyle yazılmış haberler çıktı...
86. Bölüm
09:47
87. Bölüm - Madam Bovary
Homais, babaların en mutlusu, insanların en talihlisiydi.
87. Bölüm
11:11