Locus Solus

Bölümler

45 bölüm 08:18:16
1. Bölüm - Locus Solus
Nisan başlarının bu perşembe günü, bilgin dostum Üstat Martial Canterel, birkaç yakınıyla birlikte Montmorency’deki güzel villasını çevreleyen uçsuz bucaksız bahçeyi gezmeye çağırmıştı beni.
1. Bölüm
10:17
2. Bölüm - Locus Solus
Bağlı boylar arasında bir bölünme, kendisini her türlü anlamdan yoksun bıraktıktan sonra alandan sürülüp sıradan bir antika gibi bir tapınağın anmalıkları arasına atılan put, çoktandır unutulup gitmişti.
2. Bölüm
10:33
3. Bölüm - Locus Solus
Daha sonra hükümdar orada hazır bulunanlara önemli açıklamalarda bulunmuştu...
3. Bölüm
10:54
4. Bölüm - Locus Solus
Bundan sonra, Som’u ele geçirmeden Hello da kraliçe olamadığından, ülkeyi bir kargaşadır kırıp geçirmeye başlamıştı.
4. Bölüm
11:02
5. Bölüm - Locus Solus
Yaklaşınca, güneşte parlayan tokmaktan gelen birkaç tıktık işitiliyordu. Canterel, çok çekici yorumlarını bizlerden hiç mi hiç esirgemeden, dikkatimizi aygıtın değişik organlarına çekti.
5. Bölüm
11:15
6. Bölüm - Locus Solus
Böylece, Canterel’in elinde az ya da çok açık güneşin yardımından başka hiçbir destek almadan, çok önceden saptanmış bir hava akımından yararlanılarak belirli bir yolu yapacak bir araç vardı.
6. Bölüm
11:29
7. Bölüm - Locus Solus
Gjörtz, her türlü tehlikeden kaçınmak amacıyla, isteğini yatıştırırken bir yarım maske takacaktı.
7. Bölüm
11:02
8. Bölüm - Locus Solus
Böylece, gölün alışılmış düzeyinin tam altında, savaşçının zindanına çıkmış, gölün ikinci yayın işletilmesiyle sağlanan ilk daralması tünelin boşalmasını sağlamıştı.
8. Bölüm
11:30
9. Bölüm - Locus Solus
Mercek ek hidrojen yaratmak üzere alışılmış biçimde ekseni çevresinde döndü, sonra tokmak kökü alıp havalanırken, ikinci bir kez daha döndü.
9. Bölüm
10:32
10. Bölüm - Locus Solus
Hava kabarcığının gitmesinden sonra iniş başladı. Bu arada atletin elleri açılıp ilmek gevşeyerek kuşu ilk yerine getirdi.
10. Bölüm
11:07
11. Bölüm - Locus Solus
Daha önce benzer deneyler sırasında, bakışlarını ağız kaslarının oyununa alıştırmış olan Canterel, bize büyük söylevcinin dudak kalıntılarının üzerinden geçen tümceleri belirdikçe açıklıyordu.
11. Bölüm
11:30
12. Bölüm - Locus Solus
Yarım saat sonra, üstat, çift merdivenin üstünde, bir eliyle ensesinden tutarak Faustine’in daha sonra yeniden yere dek inmek amacıyla kabın yukarısına çıkmasına yardım etti.
12. Bölüm
10:56
13. Bölüm - Locus Solus
O zaman diriksel manyetizma üzerinde yaptığı eski çalışmalar gelmişti usuna. Kendi bulduğu ve eritrit adını verdiği kırmızı bir tözü anımsamıştı.
13. Bölüm
11:21
14. Bölüm - Locus Solus
İskender’in buyruğuyla Guzil de ileride herhangi bir uyuyan kişi üzerinde öldürme denemelerine girişebilecek olan tehlikeli Asnorius da öldürülmüştü.
14. Bölüm
11:02
15. Bölüm - Locus Solus
Pizzighini, tembel ve haz düşkünüydü. Kendisine böylesine az çabaya mal olan kazançları çok hoşuna gitmekteydi.
15. Bölüm
11:17
16. Bölüm - Locus Solus
Kendi kendine gerçekleşen gösterilerin kimileri özellikle ince bir düzenleme gerektirmekteydi. Örneğin, Pilatus’un alnında ışıklı göstergenin belirmesi için içeride geçici olarak küçük bir elektrik lambasının yanması zorunlu oluyordu.
16. Bölüm
10:55
17. Bölüm - Locus Solus
Canterel’in arkasından, düz alanı dolaşıp bitirdikten sonra zengin çimenler arasında, sarı kumla kaplı, hafif eğimli, dümdüz bir yoldan indik.
17. Bölüm
10:18
18. Bölüm - Locus Solus
Sonra, dizinin sürdüğü öteki sayfalar üzerinde, Gerard hiçbir şeyi atlamadan aynı hızlı sayısal dokunmalara girişti. Birinin son sözcüğünde kalkıp bu işe son verdi.
18. Bölüm
10:42
19. Bölüm - Locus Solus
Yapıt ilerledikçe küçük yontu da az önceki Gilles’i her an daha iyi tanıyorduk; sanatçının kara üstüne ak resme sürekli olarak sorar gibi bakmasının da tanıklık ettiği gibi onun harfi harfine heykele dönüştürülmüş bir kopyasıydı.
19. Bölüm
11:17
20. Bölüm - Locus Solus
Girişin yukarısında, söve pervazının yatay bölümünün ortasının hemen üstünde, dışarıya doğru, ön duvara dikey olarak, kısa bir demir çubuk çıkıyor; ucundan kocaman bir fener sarkıyor...
20. Bölüm
11:20
21. Bölüm - Locus Solus
Oldukça uzun bir süre sonunda, bir şey gözlemlemiş gibi göründü. Tehlikeli bir biçimde tırnağını bastırarak, sayısız yakutlardan birini gömdü, yakut bırakılır bırakılmaz eski yerine geldi.
21. Bölüm
11:18
22. Bölüm - Locus Solus
Son on beş yıl süresince Gerard, Paris’te bir dizi dikkat çekici şiir yayımlayarak başarıya ulaşmıştı; bu şiirlerde en değişik ülkelerin yerel rengini yansıtmakta çok ustaydı.
22. Bölüm
11:17
23. Bölüm - Locus Solus
Clotilde, bir zamanlar, çocukluğunda Auvergne’de geçen bir yaz süresince sık sık, derebeylik zamanlarından kalma bir yıkıntının yakınlarında, alışılmış bir gezi yeri oluşturan koyu gölgeliklerde oynardı.
23. Bölüm
11:33
24. Bölüm - Locus Solus
Papaz, ayinin ortasında, kısa bir konuşmadan sonra, değerli bir maden sandıktan en basit biçimde demir rengi keçeden yapılmış büyük ve eski bir mengene çıkararak karı kocaya doğru iner, onlar da ayağa kalkarlar.
24. Bölüm
11:22
25. Bölüm - Locus Solus
Ruscassier, Roland’a adıyla seslenerek masa işi gören bir balya üzerinde bir yazı takımıyla hazırlanmış ünlü kağıdı gösterip ölümle batma arasında bir seçim yapmasını söyledi.
25. Bölüm
12:21
26. Bölüm - Locus Solus
Polge, Jerjeck’in, çok eski zamanlarda, çalışmaya, tek ve saplantısal tutkusuna adadığı günde on koca saati düşünmekte, haklı olarak, bu saatlerin büyük olasılıkla cesede tüm ötekiler yerine, üretken dakikaların yeniden yaşatılacağını göreceğini ummaktaydı.
26. Bölüm
10:26
27. Bölüm - Locus Solus
Bir kez Gilles bittikten sonra, piyasa için mermer kopyalarını yaptırtıyor, çizim çalışması bu kopyada hiç mi hiç görünmüyordu. Yapım için yardımcı bir öğeydi yalnızca.
27. Bölüm
11:06
28. Bölüm - Locus Solus
O zamanlar Louis-Jean’ın büyükbabasının babasının yönettiği Soum Yayınevi, satışı Enee'nin her gösteriminde programın satışına eşlik etmek üzere yapıttan bin nüsha basmıştı.
28. Bölüm
11:17
29. Bölüm - Locus Solus
Torunlarının günümüzde de işletmekte oldukları söz konusu kurumu XVIII. yüzyılda, Hotel de l’Europe adıyla bir Normandiyalı, Guillaume Cassigneul kurmuştu.
29. Bölüm
10:45
30. Bölüm - Locus Solus
Kılığın ağırbaşlılığının ve mesleğin ciddiliğinin gerektirdiği gibi avukat hanımın tüm saçı özensiz biçimde arkada, ağır başlı bir filede toplanıyor, kıvırma ve topuzu gereksiz kılıyordu.
30. Bölüm
11:20
31. Bölüm - Locus Solus
O ve François-Charles, öteden beri karşılıklı olarak birbirlerine tapmışlardı. Çocukken, tatil günlerinde, arı öpüşlerle karışık oyunlarının sesiyle evi ya da bahçeyi şenlendirirlerdi.
31. Bölüm
10:45
32. Bölüm - Locus Solus
Birkaç büyük ailenin her birinde, ana kolun tüm ilk erkekleri aynı ön adı alıyor, bu ön adlar, resmi parşömenlere harflerinden birinin payına düşen belirli çağrıştırıcı yanıyla geçiriliyordu.
32. Bölüm
12:17
33. Bölüm - Locus Solus
Yavaş yavaş yüzü alt üst oldu, eli ayağı titremeye başladı. Andree’yi, sevgili eşini, nişanlısını, babası sevmişti, babası öldürmüştü... Okumayı bitirdikten sonra bir tür sersemliğe gömüldü.
33. Bölüm
10:24
34. Bölüm - Locus Solus
İki oyuncu, aynı köşegenin iki ucundan birbirlerine doğru sıçrıyor, sonra birbirlerine dokunmadan geri geri giderek yerlerine dönüyorlar, hemen arkasından öteki iki uçta bulunanlar kesinlikle aynı şeyi yapıyorlardı.
34. Bölüm
11:46
35. Bölüm - Locus Solus
Hemen Toise’ı ve damgayı yerleştiren Lucius’un gösterdiği istek üzerine, bekçi lambaya yaklaşarak bir kibrit çaktı.
35. Bölüm
11:23
36. Bölüm - Locus Solus
Lucius, iki yıl süresince hiçbir sonuç sağlanamadan birbiri ardından beş ünlü akıl hastanesinde bakılmış, sürekli bir araştırma kendisini taşkınlaştırabileceği için isteğini yineleyip durmasına karşın, eline hiçbir çalışma gereci verilmemişti.
36. Bölüm
10:56
37. Bölüm - Locus Solus
Gece olmuştu. Ay, neredeyse yuvarlak, bulutsuz bir gökte görkemle parlıyordu. Artık bahçenin aşağı bölgelerinde yürümekteydik.
37. Bölüm
11:20
38. Bölüm - Locus Solus
Geçit töreni bitince, Cyrus, büyük bir sessizlik içinde, kupayı dudaklarına götürdü. Ama geriye eğdiği başının yukarısından ne denli eğerse eğsin, su, görülmedik bir gücün tutmasıyla gırtlağından geçemedi.
38. Bölüm
11:16
39. Bölüm - Locus Solus
Daha ilk notalarda, tarotun üzerinde yatay biçimde, zümrüt yeşili, yüzükten küçük sekiz ışık halkası belirdi, kendisiyle gözle görülür hiçbir bağları yoktu.
39. Bölüm
09:44
40. Bölüm - Locus Solus
Félicité, öteki beş bitkinin böceklerini incelerken, bir akşam haber verilen aylayı bulmuştu. Ateş gibi bir yeşil halka biçiminde, bir piregilin yukarısında ışıldıyor, tüm gelişiminde ona eşlik ediyordu.
40. Bölüm
11:30
41. Bölüm - Locus Solus
Bu çizgisel belirimler, içten sanımlarını doğrulayarak, konilerin tüm yüzeylerini değişim içinde küresel odacığın içine kapatılmış havanın sürtünmesine sunarak, ilk duruşta sönüverecek açık ve tam çiftlerini nasıl ışıkla doğurduklarını göstermişti.
41. Bölüm
10:17
42. Bölüm - Locus Solus
Beyaz ırktan öznelerin benzer tepkilerindeki her türlü gizlemli yuvar yokluğunu, Canterel’in de deneyle doğruladığı gibi pigmentin gerçekleştirdiği önemli işlev açıklıyordu.
42. Bölüm
10:41
43. Bölüm - Locus Solus
Faustine ileriye çıktı ve delikanlının sorusu üzerine günü ve saati de belirterek doğum yılını söyledi.
43. Bölüm
10:18
44. Bölüm - Locus Solus
Delikanlı anlatıyı açıklıkla yorumladı. Sevinçle gezintiye çıkan Chrysomallo gibi Faustine de sevinç içinde güzel vaadlerle dolu bir gönül serüvenine başlayacaktı.
44. Bölüm
09:55
45. Bölüm - Locus Solus
Bir gün göçebe yaşamının rastlantıları kendisini Neuilly’ye götürmüş, bir bahçenin açık parmaklıklı kapısından geçmiş ve sessiz bir evceğizin önünde La Vendetta'nın ünlü havasını söylemişti.
45. Bölüm
12:40