Hz. Muhammed'in Hayatı

Hemen Dinle
Durdur

Bölümler

19 bölüm 16:31:12
1. Bölüm - Hz. Muhammed'in Hayatı
Hz. İbrahim'in soyundan gelen Hz. Muhammed'in hayatının anlatıldığı eser, Allah'ın evi Kabe'nin tarihçesiyle başlıyor.
1. Bölüm
53:59
2. Bölüm - Hz. Muhammed'in Hayatı
Ertesi sabah Ebrehe, şehrin üzerine yürümek için hazırlandı. Kabe'yi yıkıp tekrar aynı yoldan Sana'ya dönmeyi düşünüyordu.
2. Bölüm
53:28
3. Bölüm - Hz. Muhammed'in Hayatı
Kabe'nin Yeniden İnşası
3. Bölüm
54:10
4. Bölüm - Hz. Muhammed'in Hayatı
İslam'ın en kötü düşmanlarından biri, ailesi ve arkadaşları arasında Ebu'l Hakem diye anılan, müminlerinse adını Ebu Cehil (Cehaletin Babası) koydukları Mahzum kabilesinden Amr'dı.
4. Bölüm
52:10
5. Bölüm - Hz. Muhammed'in Hayatı
Vahyin, iyi olanları kendilerini mümtaz kılmakla yükümlü tuttuğu hemen anlaşılıyordu.
5. Bölüm
55:15
6. Bölüm - Hz. Muhammed'in Hayatı
Hüzün Yılı
6. Bölüm
51:28
7. Bölüm - Hz. Muhammed'in Hayatı
Ebu Bekir ve Ali dışında tüm müslümanlar hicret edince, Ebu Bekir -radıyallahu anh-, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den hicret etmek için izin istedi.
7. Bölüm
52:11
8. Bölüm - Hz. Muhammed'in Hayatı
Peygamber ve kızları, Sevde'yle birlikte yeni yapılan evde oturmaya başladılar.
8. Bölüm
50:59
9. Bölüm - Hz. Muhammed'in Hayatı
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, savaşta öldürülen tüm müşriklerin cesetlerinin bir kuyuya toplanmasını emretti.
9. Bölüm
53:43
10. Bölüm - Hz. Muhammed'in Hayatı
Bedir'in ve onu izleyen küçük seferlerin önemli bir sonucu da Cüheyne ve Kızıldeniz'deki diğer komşu kabilelerin Medine ile müttefik olmasıydı.
10. Bölüm
56:32
11. Bölüm - Hz. Muhammed'in Hayatı
İntikam
11. Bölüm
54:01
12. Bölüm - Hz. Muhammed'in Hayatı
Bedir'den döndükten sonra Medine'de bir ay boyunca barış dolu bir ortam yaşandı. Fakat bir ay kadar bir süre sonra bazı Gatafan kabilelerinin Yesrib'e saldırı hazırlıklarına giriştiği haberi ulaştı.
12. Bölüm
55:08
13. Bölüm - Hz. Muhammed'in Hayatı
Şimdi geçersiz hale gelen bu anlaşma, Fezare ve Murre kabilelerinin liderleri ile yapılmıştı.
13. Bölüm
51:51
14. Bölüm - Hz. Muhammed'in Hayatı
Peygamber mescide gittiğinde minbere çıktı ve Allah'a hamd ettikten sonra şöyle dedi: "Ey insanlar! Ailem hakkında doğru olmayan şeyleri söyleyerek beni inciten insanlar için ne dersiniz?"
14. Bölüm
53:17
15. Bölüm - Hz. Muhammed'in Hayatı
Bu, nispeten küçük bir kuvvetle yola çıkmak anlamına geliyordu. Gerçi küçük bir kuvvet olması, planlarının son ana kadar gizli kalmasını sağlayabilirdi.
15. Bölüm
51:36
16. Bölüm - Hz. Muhammed'in Hayatı
- "Onun üzerinde en çok senin hakkın vardı" dedi, "annenin kızkardeşi de bir annedir." Cafer hiçbir şey söylemedi.
16. Bölüm
53:53
17. Bölüm - Hz. Muhammed'in Hayatı
Peygamber gusül abdesti aldı ve sekiz rekat namaz kıldı. Namazdan sonra bir saat kadar dinlendi. Daha sonra Kesva'yı çağırdı.
17. Bölüm
54:05
18. Bölüm - Hz. Muhammed'in Hayatı
O sırada Medine'de yaklaşık olarak ordu yola çıktıktan on gün sonra, geride kalan dört müminden biri olan Hazrecli Abu Hayseme, çok sıcak bir günde bahçesindeki ağaçların gölgesine gitti.
18. Bölüm
51:38
19. Bölüm - Hz. Muhammed'in Hayatı
Son Bölüm
19. Bölüm
31:48