Emile

Bölümler

134 bölüm 24:56:44
1. Bölüm - Emile
Her şey, yaratıcının elinden çıktığında iyidir; insanoğlunun elinde bozulur. İnsanoğlu bir toprağı, başka bir toprağın ürünlerini beslemeye; bir ağacı, başka bir ağacın meyvelerini taşımaya zorlar.
1. Bölüm
11:22
2. Bölüm - Emile
Düşler ülkesine gönderme yapmak istendiğinde Platon’un kurumunun adı verilir: Eğer, Lykurgos kurumunu yalnızca yazılı olarak ortaya koymuş olsaydı, bu kurumu çok daha düşsel bulurdum. Platon, insan yüreğini arıtmaktan başka bir şey yapmadı; Lykurgos ise bozdu.
2. Bölüm
11:23
3. Bölüm - Emile
Annelerin, ilk ödevlerini küçümseyerek artık çocuklarını beslemek istemedikleri zamanlarda, çocukları ücretli kadınlara emanet etmek gerekti.
3. Bölüm
10:41
4. Bölüm - Emile
Anne yoksa çocuk da yoktur. Görevleri karşılıklıdır; bunları bir taraf doğru dürüst yerine getirmemişse, öteki taraf da ihmal edecektir. Çocuk, annesini, onu sevmeye mecbur olduğunu bilmeden önce sevmelidir.
4. Bölüm
11:18
5. Bölüm - Emile
Bir mürebbi! Ah, ne yüce insan o!.. Gerçekte, bir insanı yetiştirmek için ya baba olmalı ya da insan ötesi bir şey. İşte, para karşılığında iş görenlere rahat rahat verdiğiniz görev budur.
5. Bölüm
11:06
6. Bölüm - Emile
Bu koşulun yalnızca bir sonucu olan şu koşulu da eklemeliyim: Bizi birbirimizden ancak rızamızla ayırabileceklerdir. Bu koşul temeldir ve hatta isterim ki öğrenci ve mürebbi birbirlerini o kadar ayrılmaz görsünler ki yaşamlarının yazgısı aralarında her zaman ortak bir konu olsun.
6. Bölüm
11:18
7. Bölüm - Emile
Mizacı ve sağlığı güçlendirmeye yönelik el işlerinin ve beden egzersizlerinin yararını uzun uzadıya kanıtlamakla vakit geçirmeyeceğim.
7. Bölüm
11:15
8. Bölüm - Emile
Kentler, insan soyunun uçurumudur. Birkaç kuşak sonra soylar ölür ya da yozlaşır; onları yenilemek gerekir. Bu yenilemeyi sağlayan da her zaman kırlardır.
8. Bölüm
10:33
9. Bölüm - Emile
Çocukların ilk duyumları yalnızca duygusaldır; yalnızca hazzı ve acıyı seçerler. Ne yürümeyi ne de tutmayı bildiklerinden, onlara kendilerinin dışındaki nesneleri gösteren tasarımla ilgili duyumların yavaş yavaş oluşması için çok zamana gereksinimleri vardır.
9. Bölüm
11:40
10. Bölüm - Emile
Ağlayıp duran o rahatsız edici çocuklardan birinin, sütannesi tarafından böyle dövülmesini gördüğüm anı hiç unutmayacağım.
10. Bölüm
11:10
11. Bölüm - Emile
Çocukların bunun için ihmal edilmelerini isteyecek değilim elbette! Tersine, onlardan önce davranmak, gereksinimlerini bağırarak haber vermelerine izin vermemek gerekir; ancak, onlara gösterilen özenin yanlış anlaşılmasını da istemem.
11. Bölüm
11:18
12. Bölüm - Emile
Halkın ve köylülerin başka bir aşırılığa kaçtıklarını, neredeyse her zaman gereğinden daha yüksek sesle konuştuklarını, sözcükleri çok doğru biçimde söyledikleri için eklemlemelerinin güçlü ve sert olduğunu, çok vurgulu konuştuklarını, sözcüklerini yanlış seçtiklerini kabul ediyorum.
12. Bölüm
11:06
13. Bölüm - Emile
Çocuğu bir odanın pis havası içinde çürümeye bırakmaktansa her gün çayıra götürmeli. Orada koşsun, oynasın; günde yüz kez düşsün, daha iyi. Ayağa kalkmayı daha erken öğrenecektir.
13. Bölüm
11:04
14. Bölüm - Emile
Favorinus diyordu ki: "Büyük gereksinimler, büyük mülklerden doğar ve sahip olmadığınız şeylere sahip olmanın en iyi yolu, sahip olduklarınızı elden çıkarmaktır."
14. Bölüm
11:14
15. Bölüm - Emile
Önyargılar ve insanların kurumları doğal eğilimlerimizi bozmadan önce, çocukların ve büyük insanların mutluluğu özgürlüklerini kullanmaktadır; ancak bu özgürlük çocuklarda zayıflıkları ile sınırlıdır.
15. Bölüm
11:25
16. Bölüm - Emile
Korkunç deneyimler çok geçmeden onlara ne durumlarını ne de güçlerini tanıdıklarını öğretir; her şeyi yapmaya güçleri yetmediği için hiçbir şeye güçlerinin yetmediğini sanırlar.
16. Bölüm
11:10
17. Bölüm - Emile
Onu, böylece istemiş olduğunu elde etmemiş olsa da sabırlı, dengeli, yazgıya boyun eğen biri yaparsınız. Çünkü başkasının kötü niyetine değil, şeylerin zorunluluğuna sabırla katlanmak insanın doğasındadır.
17. Bölüm
11:08
18. Bölüm - Emile
Bu, güçlü ve sağlam bir karşı çıkmadır. Ama size doğal eğitimin kolay bir iş olduğunu söyledim mi ki ben? Ey insanlar, iyi olan her şeyi güçleştirdinizse, bu benim kabahatim mi?
18. Bölüm
11:00
19. Bölüm - Emile
Çocuğa giysilerini, mobilyalarını, oyuncaklarını saymak ona bir şey söylemek değildir, çünkü bunlara sahip olsa da, neden ve nasıl sahip olduğunu bilmez.
19. Bölüm
11:21
20. Bölüm - Emile
Hukuken yalan daha da az doğaldır, çünkü bir şeyi yapmak ya da yapmaktan kaçınmak için verilen sözler doğallıktan çıkan ve özgürlüğe aykırı olan uzlaşımsal edimlerdir.
20. Bölüm
11:28
21. Bölüm - Emile
Bilgi dünyasının ortasında yetiştirilen çocuklara, bir köşede tek başına yetiştirilenlere kıyasla zorunlu olarak daha erken bilgiler gerekiyor.
21. Bölüm
11:26
22. Bölüm - Emile
Eğer dil öğretimi yalnızca sözcüklerin, yani bunları anlatan şekil ve seslerin öğretiminden ibaret olsaydı, bunun çocuklara uygun olabileceğini kabul ediyorum. Ama diller işaretlerini değiştirince belirttikleri düşünceleri de değiştirirler.
22. Bölüm
11:46
23. Bölüm - Emile
Emile hiçbir şeyi, hiçbir zaman ezbere öğrenmeyecektir. Masalları, o ne kadar hoş ne kadar doğal olan La Fontaine masallarını bile ezberlemeyecektir; çünkü tarihteki sözcükler nasıl tarih değilse, masallardaki sözcükler de masal değildir.
23. Bölüm
11:05
24. Bölüm - Emile
Toplumda sözlerle ortaya konan bir ahlak, bir de eylemlerle ortaya çıkan bir ahlak vardır ve bu iki ahlak anlayışı birbirine benzemez.
24. Bölüm
11:28
25. Bölüm - Emile
Bir başkasının düşüncesine göre değil, daima kendi düşüncesine göre davrandığı için sürekli olarak iki işi bir arada yapar. Kendisini güçlendirip gürbüzleştirdiği ölçüde sağduyulu, aklı başında olur.
25. Bölüm
11:46
26. Bölüm - Emile
Önce ona haksızlığını göstermek gerekti ki bu güç olmadı. Çocukların hep yalnızca şimdiki zamanı düşündüklerini bilerek, ona karşı ileriyi görme gibi kolay bir avantajı kullandım.
26. Bölüm
11:01
27. Bölüm - Emile
Büyümekte olan bir vücudun tüm organlarının giysi içinde rahat olması gerekir. Bunların hareketlerine ve gelişmelerine hiçbir şey ket vurmamalıdır; giysi ne fazla oturmuş ne yapışmış olmalı, hiç bağ da bulunmamalı.
27. Bölüm
11:20
28. Bölüm - Emile
Önce rahatsız yatmaya alışmak önemlidir, çünkü böylelikle artık hiçbir yatak kötü gelmez. Genellikle alışkanlığa dönüşmüş güç bir yaşam hoş duyumları çoğaltır, kolay bir yaşamsa bir sürü hoş olmayan duyum hazırlar.
28. Bölüm
11:09
29. Bölüm - Emile
Bir kütleyi yerinden oynatmak mı gerekiyor? Eline fazla uzun bir kaldıraç alırsa, daha fazla çaba sarf etmesi gerekecektir. Fazla kısa bir kaldıraç alırsa da gücü yetmeyecektir. Deneyim, ona bu iş için gerekli kaldıracı tam olarak seçmesini öğretecektir.
29. Bölüm
11:19
30. Bölüm - Emile
Öğrencinizle tek başınıza eğlenecek yerde, akşamları neşeli birçok çocuğu bir araya getirin. Önce onları ayrı ayrı değil, birçoğunu birlikte göndermeli ve hiçbirini önceden çok korkmayacağından iyice emin olmadan tek başına tehlikeye atmamalıdır.
30. Bölüm
11:21
31. Bölüm - Emile
Görme duyusu nesnelerin büyüklüğünü ve uzaklıklarını belirlemek için tek bir ölçüye sahiptir, o da nesnelerin gözümüzün içinde oluşturdukları açıdır.
31. Bölüm
11:12
32. Bölüm - Emile
Cisimlerin alanını, büyüklüğünü iyi değerlendirmek, ancak aynı zamanda bunların şekillerini tanımayı, hatta bunları taklit etmeyi öğrenmekle mümkün olur.
32. Bölüm
11:37
33. Bölüm - Emile
Şu iki nedenle haksızsınız: Bu oyun kadın oyunudur ama hareket halindeki mantar topu kaçırmayan tek bir kadın bile yoktur. Kadınların beyaz ciltleri yara berelerle sertleşmemeli, yüzleri de yara bere almamalıdır.
33. Bölüm
11:11
34. Bölüm - Emile
Harfler, klavyenin tuşlarını gösterir; heceler ise modun derecelerini. Fransız müzisyenler bu ayrımları tuhaf bir biçimde birbirine kattılar.
34. Bölüm
11:12
35. Bölüm - Emile
Güzel bir yemek hiçbir zaman bir ödül olmamalıdır ama neden onu elde etmek için gösterilen özenin sonucu olmasın ki?
35. Bölüm
10:50
36. Bölüm - Emile
Dokunma duyusuna göre görme duyusu ne ise koku alma duyusu da tat alma duyusuna göre odur: Koku alma duyusu, tat alma duyusuna, falan ya da falanca maddenin onu nasıl etkileyeceği konusunda önceden haber verir.
36. Bölüm
10:59
37. Bölüm - Emile
Yüzü, davranışı, tavrı güven ve hoşnutluk veriyor; sağlığı yüzünden belli oluyor; güvenli adımları ona güçlü bir hava veriyor.
37. Bölüm
11:24
38. Bölüm - Emile
Fazla yinelenmiş sorular herkesi sıkar, çocukları hayli hayli sıkar ve usandırır. Birkaç dakika sonra dikkatleri dağılır ve inatla soru soran kişinin sorduklarını dinlemeyip yalnızca rastgele yanıt verirler.
38. Bölüm
11:43
39. Bölüm - Emile
İnsan cinsinin adası dünyadır; gözlerimiz için en çarpıcı nesne güneştir. Kendimizden uzaklaşmaya başlar başlamaz, ilk gözlemlerimizden biri bu ikisinden biriyle ilgili olacaktır.
39. Bölüm
11:19
40. Bölüm - Emile
Bilimleri incelemek için analiz ya da sentez seçimi üzerinde tartışılıyor. Her zaman seçmek gerekmez. Kimi zaman aynı araştırmalarda çözümleme ve bileştirme olanağı vardır.
40. Bölüm
11:23
41. Bölüm - Emile
Bunun üzerine hokkabaz çocuğun getirmiş olduğu o ekmek parçasını alıp kendi ekmek parçasını kullandığı kadar başarıyla kullanıyor. Herkesin önünde, içindeki demiri çekip çıkartıyor; bu da bize karşı başka bir alay konusu oluyor.
41. Bölüm
11:14
42. Bölüm - Emile
Sırf kuramsal bilgilerin, yeni yetmeliğe uygun düşseler bile çocuklara uygun olmadığını daha önce söyledim.
42. Bölüm
11:43
43. Bölüm - Emile
Politika, doğa bilimleri, astronomi, hatta ahlak ve insan hakları da açıklamalarımın içinde yer alacak. Bu şekilde, öğrencime tüm bu bilimler hakkında geniş bir bilgi verip bunları öğrenmesi için de onda büyük bir arzu uyandıracağım.
43. Bölüm
11:41
44. Bölüm - Emile
Çocuğa göremeyeceği hiçbir şeyi asla göstermeyin. İnsanlık onun için neredeyse yabancı bir şeyken, onu insan durumuna yükseltemediğinize göre, onun için insanı çocuk durumuna indirin.
44. Bölüm
12:17
45. Bölüm - Emile
Buraya kadar öğrencime insanlardan hiç söz etmediğimi görüyorsunuz. Beni anlamak için çok sağduyu sahibi olması gerekirdi. Kendi cinsinden olanlarla ilişkileri, onun için henüz başkaları hakkında düşünce yürütecek kadar belirgin değildir.
45. Bölüm
11:16
46. Bölüm - Emile
Zengin bir eve yemeğe gidiyor, orada bir ziyafet hazırlıklarıyla karşılaşıyoruz: Sayısız davetli, sayısız uşak, sayısız yemek, zarif ve çok nitelikli bir sofra... Tüm bu zevk ve eğlence havasının, alışılmamışsa, baş döndürücü bir yanı vardır.
46. Bölüm
11:02
47. Bölüm - Emile
Toplumsal ilişkilerle ilgili düşünceler çocuğun zihninde yavaş yavaş, hatta onun gerçekten toplumun aktif bir bireyi olmasından önce, böyle oluşur.
47. Bölüm
11:33
48. Bölüm - Emile
Hile ve entrika söz konusu olduğunda, bu olanakları bolluk içinde yaşamak için kullanmakla, yoksulluk içindeki insanı bu durumundan kurtaracak şeye yeniden kavuşturmak aynı gibidir.
48. Bölüm
11:32
49. Bölüm - Emile
Yetişkin bir insan için cinsiyetine, genç bir adam içinse yaşına uygun bir meslek seçin. Vücudu yumuşatan ve gevşeten, hep aynı yerde icra edilen meslekler insanın ne hoşuna gider ne de insana uygundur.
49. Bölüm
11:19
50. Bölüm - Emile
Her şeyi yalnızca benden aldığı ve kendi durumunu yoksulların durumuna çok yakın gördüğü için, benim bu durumdan neden bu kadar uzak olduğumu bilmek isteyecektir.
50. Bölüm
10:57
51. Bölüm - Emile
En önemsiz sorularımın bile önce fark etmediği bir amacı olduğunu deneyimiyle her zaman bildiğinden, bunlara düşüncesizce yanıt vermek gibi bir alışkanlığı hiç olmadı.
51. Bölüm
11:26
52. Bölüm - Emile
Ama genelde insan her zaman çocuklukta kalmak için yaratılmamıştır. Doğanın saptadığı zamanda çocukluktan çıkar ve o bunalım dönemi, çok kısa sürmesine karşın uzun süre etkili olur.
52. Bölüm
11:21
53. Bölüm - Emile
Aşkta tercih yapılınca, tercih edilen elde edilmek istenir; aşk karşılıklı olmalıdır. Sevilmek için insanın kendisini sevilmeye değer kılması gerekir. Tercih edilmek içinse, insanın kendisini, en azından sevilen kişinin gözünde, bir başkasından, herkesten daha çok sevilmeye değer kılması gerekir.
53. Bölüm
11:43
54. Bölüm - Emile
Aynı soruya, sözlerinde olduğu kadar davranışlarında da alçakgönüllü olan bir kadının verdiği değişik bir yanıt duymuştum. Bu yanıtı aktarmama izin verin.
54. Bölüm
11:21
55. Bölüm - Emile
Buradan, türdeşlerimize sevinçlerinden daha çok üzüntülerinin bilinci içinde bağlandığımız sonucu çıkıyor; çünkü üzüntülerinde doğamızın özdeşliğini ve onların bize olan bağlılıklarının garantisini daha iyi görüyoruz.
55. Bölüm
11:38
56. Bölüm - Emile
Özellikle de ona tüm bunları din dersi anlatır gibi soğuk bir şekilde anlatmayın: İnsanların başına gelen felaketleri kestirsin, hissetsin: Hayal gücünü, her insanın, her zaman çevresinde bulunan tehlikelerle sarsın, korkutun.
56. Bölüm
11:46
57. Bölüm - Emile
Kendisinden daha iyi giyimli bir gence rastladığında, onun gizlice anne babasının cimriliğine karşı çıkıp homurdandığını duyar gibiyim.
57. Bölüm
11:32
58. Bölüm - Emile
Öyleyse öğrenciniz insanlığın yazgısını ve türdeşlerinin sefilliklerini tanımalıdır; ama bunlara da çok sık tanık olmasın. İyi seçilmiş ve uygun zamanda gösterilmiş bir konu ona bir aylık duygulanma ve düşünme süresi sağlayacaktır.
58. Bölüm
11:21
59. Bölüm - Emile
Onu uysal yapmak için tümüyle serbest bırakın, sizi araması için saklanın. Ona hiçbir zaman çıkarından söz etmeden, ruhunu minnettarlık gibi soylu bir duyguyla yüceltin.
59. Bölüm
11:29
60. Bölüm - Emile
Okuru bir olayı meydana geldiği gibi görebileceği bir yere koymayı kim tam olarak başarır? Bilgisizlik ya da yan tutma her şeyi değiştiriyor.
60. Bölüm
10:39
61. Bölüm - Emile
Havanın çok sıcak olduğu bir yaz günü Vikont de Turenne, üstünde süssüz beyaz ceketi, başında beresi, giriş odasının penceresinin önünde duruyor. Uşaklarından biri çıkageliyor ve giysisine bakıp aldanarak onu senli benli olduğu bir aşçı yamağı sanıyor.
61. Bölüm
11:20
62. Bölüm - Emile
Rol yaptıklarını gördüğü başkalarının fikirlerinin onun üzerinde henüz bir etkisi yoktur. Etkilerini hissettiği tutkular da yüreğini hiç etkilememiştir.
62. Bölüm
10:43
63. Bölüm - Emile
Avutmalarınız belki onun için unutamayacağı kadar önemli birer ders de olabilir. Söz gelimi ona, “Binlerce kişi aynı yanlışı yapıyor” demekle onu aldatırsınız; ona acır gibi görünerek yanlışını düzeltmiş olursunuz.
63. Bölüm
10:45
64. Bölüm - Emile
Emile, yalnızca insanlar arasında değil, hayvanlar arasında da ne gürültüden ne kavgadan hoşlanır. İki köpeğin kavga etmesine hiçbir zaman yol açmadı, bir kediyi de bir köpeğe hiçbir zaman kovalattırmadı.
64. Bölüm
11:04
65. Bölüm - Emile
Benim öğrencim altı yaşındayken, bozmak için zaman bulamadığınız sizin öğrencilerinizden pek az farklıydı. Şimdi hiç benzer yanları yok ve benim öğrencim yetişkinlik yaşına yaklaşıyor. Eğer tüm emeklerim boşuna gitmemişse, bu yaş onu herhalde büsbütün farklı bir şekilde gösterecektir.
65. Bölüm
11:10
66. Bölüm - Emile
Sonsuzluğun tüm uçurumlarının çevremizi sarması boşunadır; bir çocuk bunlardan korkmaz; zayıf gözleri bunların derinliğini ölçmesini bilemez. Çocuklara göre her şey sonsuzdur; onlar hiçbir şeye sınır koymazlar. Ölçüyü çok uzun tuttuklarından değil, anlama güçleri kısa olduğundan...
66. Bölüm
10:59
67. Bölüm - Emile
Otuz yıl önce bir İtalya kentinde, ülkesinden kaçmış genç bir adam son derece de sefil duruma düşmüştü. Bir Kalvenci idi ama bir düşüncesizlik sonucu yabancı bir ülkede parasız pulsuz, kaçak olduğundan, yiyecek ekmek bulmak için mezhep değiştirdi.
67. Bölüm
11:17
68. Bölüm - Emile
Bu gözlemlerimden cesaret alarak, onun gözlerinin önünde yeni mezhep değiştirmiş birine özgü yapmacıklı, aşırı bir çaba sergilemek şöyle dursun, düşüncelerimi ona çok fazla anlatmıyordum bile. Ama onun bu yüzden incindiğini de sanmıyordum.
68. Bölüm
10:45
69. Bölüm - Emile
Sık sık daha büyük acılar çektiğim halde, durmadan kuşkudan kuşkuya koşarak, uzun uzun düşünceye dalmalarımdan varlığımın nedeni ve görevlerimin kuralı hakkında yalnızca kararsızlık, belirsizlik, çelişki elde ettiğim o karışıklık ve kaygı dolu zamanlarımda olduğu kadar sürekli tatsız bir yaşam sürmedim asla.
69. Bölüm
10:51
70. Bölüm - Emile
İki nesneyi aynı anda görmek, ne aralarındaki ilişkileri görmek ne de aralarındaki farkları saptamaktır. Birbirlerinin dışında birçok nesneyi görmek de bu nesneleri saymak demek değildir.
70. Bölüm
11:00
71. Bölüm - Emile
Maddecilik konusunda da aynı şey söylenebilir mi? Şu açık değil mi: Eğer hareket maddenin özünde varsa maddeden ayrılamaz ve her zaman aynı derecede onun içinde bulunur.
71. Bölüm
11:21
72. Bölüm - Emile
Tanrı’nın nitelikleri içinde varlığını tanıdığım özellikleri keşfettikten sonra, sıra kendime geliyor ve onun yönettiği ve benim inceleyebildiğim şeylerin düzeni içinde hangi sırayı işgal ettiğimi araştırıyor ve kendimi hiç kuşkusuz türümün birinci sırasında buluyorum.
72. Bölüm
10:48
73. Bölüm - Emile
Her eylemin ilkesi, özgür bir varlığın iradesi içindedir, daha öteye gidilemez. Hiçbir anlam taşımayan sözcük, özgürlük değil, zorunluluk sözcüğüdür.
73. Bölüm
11:03
74. Bölüm - Emile
Erdemli davranışlar sırasında başa gelen aşağılanmalar, gözden düşmeler, erdemlerin tüm çekiciliğini hissetmemizi engelliyor.
74. Bölüm
10:54
75. Bölüm - Emile
Eylemlerimizin tüm ahlaksal yanı kendimize göre bunlar hakkında verdiğimiz yargıdadır. İyiliğin iyi olduğu doğru ise, yaptıklarımızda olduğu kadar yüreklerimizin derinliklerinde de iyi olması gerekir ve adaletin ilk ödülü adaletin uygulandığını hissetmektir.
75. Bölüm
10:47
76. Bölüm - Emile
Varlığımızın nedeni ne olursa olsun, bu neden bize doğamıza uygun duygular vererek, varlığımızı korumamızı sağlamıştır. En azından bu duyguların doğuştan geldikleri de yadsınamaz. Bunlar bireyde özsevgisi, acıdan korkma, ölüm korkusu, mutluluk arzusudur.
76. Bölüm
11:16
77. Bölüm - Emile
Kuşkusuz, artık kötü ve zayıf olmak ellerinde değildir. Ama böyle olmamak daha önce ellerinde olmuştur.
77. Bölüm
11:03
78. Bölüm - Emile
Tüm bu düşüncelerle işe başlamadım. Eğitimin önyargılarıyla ve insanı her zaman kendi alanının üstüne taşıyan özsaygıyla sürüklenip, zayıf düşüncelerimi o yüce Varlık’a kadar yükseltemediğim için onu kendime kadar indirmeye çalışıyordum.
78. Bölüm
11:05
79. Bölüm - Emile
Tanrı’dan gelen bu öğreti, tanrısallığın kutsal niteliğini taşımalıdır. Bu öğreti, yalnızca usavurmanın zihnimizde çizmiş olduğu karışık fikirleri açıklığa kavuşturmakla kalmamalı, aynı zamanda bize bir din, bir ahlak ve yalnızca sayesinde özünü anlayabildiğimiz özel niteliklere uygun ilkeler önermelidir.
79. Bölüm
11:16
80. Bölüm - Emile
Hiç kitap basmayan ve bizim kitaplarımızı okumayan az mı büyük ulus var! Bunlar bizim düşüncelerimizi nasıl değerlendirecekler? Biz onlarınkileri nasıl değerlendireceğiz? Biz onlarla alay ediyoruz, onlar bizi küçümsüyorlar.
80. Bölüm
10:37
81. Bölüm - Emile
Nasıl olur! Tanrı’nın öldüğü bu kentin eski ve yeni oturanları onu tanımıyorlar ve siz benim onu tanımamı istiyorsunuz, öyle mi? Ben ki bu kentten iki bin fersah ötede iki bin yıl sonra doğmuşum...
81. Bölüm
11:16
82. Bölüm - Emile
Tanrı’ya yüreğimin tüm yalınlığıyla ibadet ediyorum. Yalnızca tuttuğum yol için önemli olan şeyleri öğrenmeye çalışıyorum. Ne eylemler ne de ahlak üzerinde etkisi olan ama birçok insanı da bunaltan dogmaları kendime hiç tasa etmiyorum.
82. Bölüm
10:52
83. Bölüm - Emile
İnsanın yüzü bir yanlışı yaparken kızarır, bu yanlışı tamir ederken değil. Siz, henüz her türlü kabahatin bağışlanacağı ama artık ceza görmeden günah işlenemeyeceği bir yaştasınız.
83. Bölüm
11:05
84. Bölüm - Emile
Onlar tüm bunlara karşı yalnızca tiksinti, iğrenme duydular. Baskı, onları, bunlardan bıktırdı. Kendilerinden istedikleri gibi yararlanmaya başladıklarında artık onlara boyun eğdirmenin çaresi nedir?
84. Bölüm
10:46
85. Bölüm - Emile
Mizacının coşkusuyla sürüklendiği ve kendisini engelleyen ele karşı başkaldırıp çırpındığı, benden kaçmaya çalıştığı anlarda bile, heyecanlanmalarında, taşkınlıklarında onu hala ilk yalınlığı içinde buluyorum.
85. Bölüm
10:46
86. Bölüm - Emile
Eskiler iyi, güzel söz söyleme yeteneği ile olağanüstü şeyler yaratmışlardır. Ama burada amaç, yalnızca iyi hazırlanmış güzel sözler söylemekten ibaret değildi. Konuşmacı ne kadar az konuşursa, konuşması o ölçüde etkili oluyordu.
86. Bölüm
11:22
87. Bölüm - Emile
Gerektiğinde onunla ciddi ciddi konuşun ama ona söylediklerinizin her zaman onu sizi dinlemeye zorlayan bir çekiciliği olmalıdır.
87. Bölüm
11:29
88. Bölüm - Emile
Tüm özenimi çok uzak bir yarar uğruna gösterirsem, bu onun hiç işine yaramayacaktır, çünkü o yalnızca bugüne önem vermektedir. Ona birtakım eğlenceler sağlamakla yetinirsem, ne gibi bir iyilik yapmış olurum? Gevşer ve hiçbir şey öğrenmez.
88. Bölüm
10:39
89. Bölüm - Emile
Gereksiz derslerle canını sıktığıma hiçbir zaman inandıramazlar. Dürüst ve duyarlı, yürekte sadık ve gerçek bir dostun sesi, bir sürü baştan çıkarıcının sesini bastırmayı elbette bilecektir.
89. Bölüm
11:31
90. Bölüm - Emile
Montaigne, bir gün Langey Senyörü’ne, Almanya ile görüşmeler sırasında krala hizmet etmek için kaç kez kendini paraladığını sormuştur. Ben de herhangi bir gencin mürebbisine, öğrencisine hizmet etmek için adı kötüye çıkmış bir yere kaç kez girdiğini pekala soruyorum. Kaç kez?
90. Bölüm
11:12
91. Bölüm - Emile
Toplumun benimsediği görgü kuralları bize büyük bir gizmiş gibi gösteriliyor; sanki bunları öğrendiğimiz yaşta doğal olarak öğrenmiyormuşuz, sanki ilk kurallarını namuslu bir yüreğin içinde aramamak gerekiyormuş gibi!
91. Bölüm
10:40
92. Bölüm - Emile
İşte, Emile’imle birlikte, onun içinde bulunduğu durumda ve şu sırada ilgilendiği araştırmada hiç kayıtsız kalamayacağı bir konuda düşünerek, ilke olarak ortaya koyacağım ilk düşünceler bunlardır.
92. Bölüm
10:47
93. Bölüm - Emile
Fikrimi daha iyi açmak için, saf ve sağlıklı yüreği artık hiç kimsenin yüreğine örnek olamayan Emile’i bir süre bir yana bırakarak, okurun ahlak anlayışına daha duyarlı ve daha yakın bir örneği kendimde aramama izin verin.
93. Bölüm
11:19
94. Bölüm - Emile
Özel yaşamımda neysem insanlarla ilişkilerimde de aynı olurdum. Servetimin her yere refah götürmesini ve hiçbir zaman eşitsizliği hissettirmemesini isterdim.
94. Bölüm
10:45
95. Bölüm - Emile
Sofrada hem incelik hem düzen görülürdü. Yemek salonu her yerde, bahçede, bir sandalda, bir ağacın altında olurdu, kimi zaman da uzakta, bir pınarın yakınında, yeşermiş, taze otların üstünde, kızılağaç ve fındık ağacı kümelerinin altında; uzun bir kuyruk oluşturmuş neşeli davetliler de şarkı söyleyerek şölen yemeklerini getirirdi.
95. Bölüm
10:46
96. Bölüm - Emile
Emile nasıl erkek ise Sophie de kadın olmalıdır. Başka bir deyişle, bedensel ve tinsel düzende yerini almak için türünün ve cinsiyetinin yapısına uygun her şeye sahip olmalıdır.
96. Bölüm
11:03
97. Bölüm - Emile
İki cinsiyet arasında cinsiyetin doğurduğu sonuç açısından hiçbir benzerlik yoktur. Erkek ancak kimi anlarda erkektir, kadın ise ömrü boyunca ya da en azından gençliğinde kadındır.
97. Bölüm
10:45
98. Bölüm - Emile
Bizim üstünlüklerimizi zorla ele geçirmeye çalışırken, kendi üstünlüklerini bırakmıyorlar ama bu yüzden, bu üstünlükler bağdaşamaz oldukları için her ikisini de iyi idare edemeyen kadınlar bizim düzeyimize erişemeden, kendi düzeylerinin altında kalıp değerlerinin yarısını yitirebiliyorlar.
98. Bölüm
10:55
99. Bölüm - Emile
Kadınların kendilerini böyle zırhla kaplamakta direnmelerinin nedenlerinin üstüne fazla gitmeye cesaret edemiyorum: Sarkan bir göğüs, gitgide şişen bir karın vb. Yirmi yaşındaki bir kızda bu hiç hoşa gitmez, kabul ediyorum ama otuz yaşındaki bir kadında artık rahatsız etmez.
99. Bölüm
10:55
100. Bölüm - Emile
Bir kadın, bu duyguların etkisi altında bugün bir şeye düşkünlük gösterir ama ertesi gün bu şeye sırt çevirir. Zevklerde sebatsızlık kadınlar için zevklerde aşırılık kadar zararlıdır. Her ikisi de aynı kaynaktan doğar.
100. Bölüm
10:41
101. Bölüm - Emile
Çevresine birtakım kadınları toplar, onların sabrını taşırarak kendini eğlendirir. Bu da bir şeydir. Ancak bu saatte görebildiği kocası ile baş başa kalmaktan kurtulur. Bu daha iyi bir şeydir.
101. Bölüm
10:36
102. Bölüm - Emile
Kural olarak, hitap ettikleri kimselere yalnızca hoş şeyler söylemeyi benimsemelidirler. Bu kuralın uygulamasını daha güç kılan şey de bunun her zaman ilk kurala, başka bir deyişle, hiçbir zaman yalan söylememeye bağlı olmasıdır.
102. Bölüm
11:07
103. Bölüm - Emile
Bu yolu izleyerek, belli tümevarımlarla, insan ırkı için her şeyde olduğu gibi, bir başlangıca ve bir sona varılabilir. Başka bir deyişle, ne babası ne de annesi olmuş bir baba ve bir anneye, hiç çocuğu olmamış çocuklara ulaşabiliriz.
103. Bölüm
10:40
104. Bölüm - Emile
Bir kadının yalnızca cinsine özgü işlere bağlı kalmasını ve tüm geri kalan işlerde tam bir bilgisizlik içinde bırakılmasını ayrım gözetmeden ayıplamayacağım.
104. Bölüm
11:13
105. Bölüm - Emile
Bu görüşlere karşı pek bilinen tek aykırı görüş sahibi, bildiğim kadarıyla Matmazel de l’Enclos’dan başkası değildir. Bu yüzden Matmazel de l’Enclos olağanüstü bir kimse olarak kabul edilmiştir.
105. Bölüm
10:32
106. Bölüm - Emile
Büyük kentlerde ahlak bozukluğu, yaşamla; küçük kentlerde ise akılla başlar. Ahlaklarının o mutlu yalınlığını hor görmeyi öğrenmiş taşralı genç kızlar bizim ahlakımızın bozukluğunu paylaşmak üzere Paris’e gelmeye can atarlar.
106. Bölüm
11:24
107. Bölüm - Emile
Cinse ve yaşa uygun bir akıl sahibi olmak gerekir. Görev sevgisi ancak onu yerine getirmeye bizi iten nedenler de göreve katıldığı ölçüde güçlüdür.
107. Bölüm
10:24
108. Bölüm - Emile
Sophie’nin boğazına düşkün olduğunu söyledim. Doğuştan öyleydi ama alışkanlıkları onu aşırılıktan uzak tuttu, şimdi de erdeminden ötürü böyle.
108. Bölüm
11:14
109. Bölüm - Emile
Sophie yalnızca kadınlara karşı değil, hatta evli ya da kendisinden yaşlı erkeklere karşı da sessiz ve saygılı bir biçimde davranır.
109. Bölüm
10:59
110. Bölüm - Emile
Doğum, mal mülk, mevki, başkalarının düşüncesi bizim kararlarımızın üzerinde hiçbir etki yapmayacaktır. Görünüşü hoşunuza gidecek ve karakteri size uygun bir namuslu adam seçin. O zaman kim olursa olsun, onu damadımız olarak kabul ederiz.
110. Bölüm
10:43
111. Bölüm - Emile
Mutsuz kızınıza acıyın, derdinin çaresi yoktur, gözyaşlarının kuruması da olanaksızdır. "Nedenini bilmek mi istiyorsunuz, işte nedeni!", diyerek o kitabı masanın üstüne fırlattı. Annesi kitabı alıp açtı. Telemakhos’un Başından Geçenler başlığını taşıyordu.
111. Bölüm
11:04
112. Bölüm - Emile
Kendi hakkına ya da kadına karşı minnettarlığına zarar vermek, nankör olmak ya da küçük görülmek gibi iki seçenek arasında kalır.
112. Bölüm
11:01
113. Bölüm - Emile
Böyle bir kişi ömrünün yarısını Paris’ten Versailles’a, kentten köye, köyden kente ve bir mahalleden başka bir mahalleye gitmekle geçirir. Saatlerini harcamanın gizini bilmese bu saatler onu çok tedirgin ederdi.
113. Bölüm
11:16
114. Bölüm - Emile
Yüzünü daha iyi inceleyebilmek için gözlerini gizlice onun üzerine kaydırıyor ama yaptığı bu kıyaslamayı yalanlayan hiçbir şey göremiyor. Rahat halinde kibir belirtmeyen bir serbestlik var.
114. Bölüm
10:53
115. Bölüm - Emile
Bu sevimli evden çıkar çıkmaz Emile, yakınlarda bir yere yerleşmemizi düşünüyor. En yakın kulübe bile ona şimdiden çok uzak geliyor. Şatonun hendeğinde bile yatmaya razı olacak.
115. Bölüm
10:58
116. Bölüm - Emile
Kısa bir süre sonra bu küçük sahne unutuldu ya da unutulmuş gibi görünüyor. Sophie için ne mutlu ki bu söylenenlerden hiçbir şey anlamayan yalnızca Emile’di. Gezinti devam ediyor.
116. Bölüm
11:12
117. Bölüm - Emile
Zaten bu işin elbette hoş yanları da var. Evde kötü karşılanmıyorum. Burada aşıkları bir düzen içinde tutmak konusunda bana güveniliyor. Beni gücendirmekten daima korkan Emile, hiç bu kadar uysal olmamıştı. Küçük kız da beni dostluklara boğuyor.
117. Bölüm
10:49
118. Bölüm - Emile
En gizli baş başa görüşmeleri sırasında, Emile en ufak bir lütuf istemeye cesaret edemeyeceği gibi, böyle bir lütfa can atıyormuş gibi de görünmezdi.
118. Bölüm
10:55
119. Bölüm - Emile
Bir erkeğin dişi ile birleştiği ve çiftleşmenin bir tür tinsel bağ, bir tür evlilik oluşturduğu türlerde ise tersine, yaptığı seçim sonucu kendini teslim ettiği erkeğe ait olan dişi, genel olarak başka bir erkeği reddeder.
119. Bölüm
11:08
120. Bölüm - Emile
Gerçek servete saygı, azla yetinme, sadelik, cömertlik ve çıkar gütmeme, şatafat ve zenginliği küçümseme gibi sevgilisinin yüreği için doğal olan tüm duyguların değerine... Emile bu erdemlere, aşk onları kendisine benimsetmeden önce de sahipti.
120. Bölüm
10:58
121. Bölüm - Emile
Kimi zaman, yolculuklarını o mutlu yere doğru yönlendiriyor: Sophie’yi gizlice görmeyi, ona görünmeden onu gezinirken görmeyi umut edebilecektir. Ama Emile tutumunda her zaman dolambaçsızdır.
121. Bölüm
11:02
122. Bölüm - Emile
Bu dokunulamaz ve kutsal hak bir yana bırakılırsa, kendisinin bütün hakları konusunda son derecede kıskanç olan Sophie, Emile’in bu haklara nasıl bir titizlikle uyduğunu, isteklerini nasıl ateşli bir çabayla yerine getirdiğini, nasıl bir ustalıkla bunları keşfettiğini, nasıl bir özen göstererek belirlediği anda geldiğini dikkatle izliyor.
122. Bölüm
10:32
123. Bölüm - Emile
İki gündür birbirlerini görmedikleri bir sabah elimde bir mektup, Emile’in odasına girip, gözlerimi onun gözlerinden ayırmadan diyorum ki: “Sophie’nin öldüğünü size haber verseler, ne yapardınız?”
123. Bölüm
11:08
124. Bölüm - Emile
İşte yeni bir çıraklık başlıyor senin için. Bu çıraklık ilkinden daha zahmetli olacak; çünkü doğa bizi bağımlı kıldığı kötülüklerden kurtarır ya da bunlara dayanmayı bize öğretir. Ama bizden kaynaklanan kötülükler konusunda hiçbir şey söylemez.
124. Bölüm
10:41
125. Bölüm - Emile
Bir kadının karakteri bir günde ortaya çıkar mı? Huyunu tam olarak tanımak için onu kaç durumda görmüş olmak gerektiğini biliyor musunuz? Dört aylık bir bağlılık tüm yaşam için güvence verebilir mi?
125. Bölüm
11:24
126. Bölüm - Emile
Bir Parisli, insanları tanıdığını sanır, oysa yalnızca Fransızları tanımaktadır. Her zaman yabancılarla dolu kentinde her yabancıyı dünyanın başka bir yerinde benzeri olmayan olağanüstü tuhaf bir yaratık gibi görür.
126. Bölüm
10:42
127. Bölüm - Emile
İncelemeler güçleştikçe daha özensiz ve daha kötü oluyorlar. Bu, insan türünün doğa tarihiyle ilgili araştırmalarımızda az başarılı olmamızın başka bir nedenidir.
127. Bölüm
10:57
128. Bölüm - Emile
Size ait olacak bir tarla, ha Emile! Peki bunu nerede seçeceksiniz? Dünyanın hangi köşesinde şöyle diyebileceksiniz: Ben buranın ve bana ait olan arazinin efendisiyim.
128. Bölüm
11:19
129. Bölüm - Emile
Kendisine bir kral seçmeden önce bir halk yine de bir halksa, onu toplum sözleşmesi değil de kim böyle yapmıştır? Öyleyse toplum sözleşmesi her medeni toplumun temelidir ve bu sözleşmenin doğasını onun oluşturduğu toplumun doğasında aramak gerekir.
129. Bölüm
10:48
130. Bölüm - Emile
Devletin on bin vatandaştan oluştuğunu varsayalım. Egemen varlık ancak kolektif olarak ve birlikte düşünülebilir; ama her bireyin uyruk olarak bireysel ve bağımsız bir varlığı vardır.
130. Bölüm
10:40
131. Bölüm - Emile
Son olarak, savaş hukukunun gerçek ilkelerini ortaya koyacak ve Grotius’un ve başkalarının neden bu konuda yanlış şeyler söylediklerini inceleyeceğiz.
131. Bölüm
11:29
132. Bölüm - Emile
Emile’i yolculuğa çıkartmadan aşık etme düşüncesi benim icadım değildir. Bu düşünceyi bana esinlemiş olan olay şudur: Genç bir İngilizin mürebbisini ziyaret için Venedik’e gitmiştim. Mevsim kıştı, ateşin çevresinde toplanmıştık...
132. Bölüm
12:33
133. Bölüm - Emile
Başkaları için bahane olmaktan başka bir işe yaramayan kamu iyiliği, onun için gerçek bir nedendir. Kendisi ile savaşmayı, kendini yenmeyi, kendi çıkarını kamu çıkarına feda etmeyi öğrenir.
133. Bölüm
12:26
134. Bölüm - Emile
Ağzın reddeder gibi yaptığını, yüreğin ve gözlerin kabul ettiğini bilmez mi? Kendisine ve güler yüzüne her zaman egemen olan ikisinden biri ancak kendi iradesiyle bunları ötekine göstermeme hakkına sahip olsun.
134. Bölüm
12:58