Emile

Listeme Ekle
Başkalarının koyduğu kurallara göre eğitilen insanların özgür olamayacağını ve köleleşeceğini savunan Rousseau, romanını beş bölüme ayırır; ilk bölümde, Emile kırsal bir bölgede, anne sütü ile beslenerek büyür. İkinci bölüm Emile ‘in beş ile on iki yaşları arasında geçer, yetim kalan çocuğu himayesine alan ve Rousseau’nun ideal toplumunun temsili olan öğretmeni, on ikisine gelene kadar karışmaz Emile ’in hayatına. Üçüncü bölümde Emile ‘in 15 yaşına kadar ki hayatı anlatılır. Ona aktarılan bilgiler kitabi olmaktan çok, kendisinin gözlemleyeceği deneyler tarzındadır. Dördüncü bölüm Emile ‘in iç dünyasını geliştirmeye, sağlıklı bir ruh hali kazanmasına yönelik eğitimine ayrılmıştır. Burada eski Yunan klasikleri ve tarih kitapları girer devreye. Artık delikanlılık çağına gelen kahramanımızın dostlukların erdemini, acıma hissini, insanlarla eşit ilişki kurmayı ve dinsel inançları öğrenme zamanı gelmiştir. Rousseau’nun bu bölümde anlattığı Tanrı inancının, kilisenin dogmatik öğretisiyle çeliştiğini ve çok daha insani bir din tasarladığını söyleyebiliriz. Aynı bölümde Sophie ile de tanışırız. O da -cinsiyetinden kaynaklanan ufak tefek farklılıklarla- doğal bir eğitim görmüş, düşünsel ve duygusal gelişimini tamamlamıştır. Romanın bu iki kahramanı da hayata hazırdır artık ve okuyucu mutlu bir izdivacın kokusunu almadan edemez. Son bölümde beklenen evlilik gerçekleşir. Ancak daha öncesinde, eğitiminin son aşaması olarak Emile iki yıl süren bir Avrupa gezisi yapar, dönüşünde kıyılır nikâhları. Doğan çocuklarının ardından, Emile ‘in öğretmeni onları kendi hayatlarını yaşamaya gönül rahatlığıyla bırakır. Aldığı iyi eğitim sayesinde, soylu ve zengin olan Emile için gelecek aydınlık görünmektedir… Yazan: Jean-Jacques Rousseau Yapım: Ankara Radyosu Yönetmen: Elmas Coşkun Seslendiren: Mine Medya Haktanır

Bölümler

134 bölüm 08:15:50
1. Bölüm - Emile
-
1. Bölüm
14:38
2. Bölüm - Emile
-
2. Bölüm
14:41
3. Bölüm - Emile
-
3. Bölüm
14:00
4. Bölüm - Emile
-
4. Bölüm
14:34
5. Bölüm - Emile
-
5. Bölüm
14:22
6. Bölüm - Emile
-
6. Bölüm
14:37
7. Bölüm - Emile
-
7. Bölüm
14:32
8. Bölüm - Emile
-
8. Bölüm
13:51
9. Bölüm - Emile
-
9. Bölüm
14:58
10. Bölüm - Emile
-
10. Bölüm
14:25
11. Bölüm - Emile
-
11. Bölüm
14:36
12. Bölüm - Emile
-
12. Bölüm
14:24
13. Bölüm - Emile
-
13. Bölüm
14:22
14. Bölüm - Emile
-
14. Bölüm
14:32
15. Bölüm - Emile
-
15. Bölüm
14:41
16. Bölüm - Emile
-
16. Bölüm
14:28
17. Bölüm - Emile
-
17. Bölüm
14:26
18. Bölüm - Emile
-
18. Bölüm
14:18
19. Bölüm - Emile
-
19. Bölüm
14:39
20. Bölüm - Emile
-
20. Bölüm
14:44
21. Bölüm - Emile
-
21. Bölüm
14:43
22. Bölüm - Emile
-
22. Bölüm
15:03
23. Bölüm - Emile
-
23. Bölüm
14:22
24. Bölüm - Emile
-
24. Bölüm
14:47
25. Bölüm - Emile
-
25. Bölüm
14:50
26. Bölüm - Emile
-
26. Bölüm
14:20
27. Bölüm - Emile
-
27. Bölüm
14:39
28. Bölüm - Emile
-
28. Bölüm
14:28
29. Bölüm - Emile
-
29. Bölüm
14:38
30. Bölüm - Emile
-
30. Bölüm
14:37
31. Bölüm - Emile
-
31. Bölüm
14:31
32. Bölüm - Emile
-
32. Bölüm
14:54
33. Bölüm - Emile
-
33. Bölüm
14:30
34. Bölüm - Emile
-
34. Bölüm
14:30
35. Bölüm - Emile
-
35. Bölüm
14:07
36. Bölüm - Emile
-
36. Bölüm
14:17
37. Bölüm - Emile
-
37. Bölüm
14:43
38. Bölüm - Emile
-
38. Bölüm
15:02
39. Bölüm - Emile
-
39. Bölüm
14:38
40. Bölüm - Emile
-
40. Bölüm
14:39
41. Bölüm - Emile
-
41. Bölüm
14:33
42. Bölüm - Emile
-
42. Bölüm
15:02
43. Bölüm - Emile
-
43. Bölüm
15:01
44. Bölüm - Emile
-
44. Bölüm
15:01
45. Bölüm - Emile
-
45. Bölüm
14:32
46. Bölüm - Emile
-
46. Bölüm
14:21
47. Bölüm - Emile
-
47. Bölüm
14:51
48. Bölüm - Emile
-
48. Bölüm
14:50
49. Bölüm - Emile
-
49. Bölüm
14:38
50. Bölüm - Emile
-
50. Bölüm
14:13
51. Bölüm - Emile
-
51. Bölüm
14:45
52. Bölüm - Emile
-
52. Bölüm
14:40
53. Bölüm - Emile
-
53. Bölüm
15:02
54. Bölüm - Emile
-
54. Bölüm
14:20
55. Bölüm - Emile
-
55. Bölüm
14:56
56. Bölüm - Emile
-
56. Bölüm
15:05
57. Bölüm - Emile
-
57. Bölüm
14:51
58. Bölüm - Emile
-
58. Bölüm
14:40
59. Bölüm - Emile
-
59. Bölüm
14:47
60. Bölüm - Emile
-
60. Bölüm
13:56
61. Bölüm - Emile
-
61. Bölüm
14:39
62. Bölüm - Emile
-
62. Bölüm
14:03
63. Bölüm - Emile
-
63. Bölüm
14:04
64. Bölüm - Emile
-
64. Bölüm
14:22
65. Bölüm - Emile
-
65. Bölüm
14:27
66. Bölüm - Emile
-
66. Bölüm
14:18
67. Bölüm - Emile
-
67. Bölüm
14:37
68. Bölüm - Emile
-
68. Bölüm
14:03
69. Bölüm - Emile
-
69. Bölüm
14:10
70. Bölüm - Emile
-
70. Bölüm
14:16
71. Bölüm - Emile
-
71. Bölüm
14:39
72. Bölüm - Emile
-
72. Bölüm
14:07
73. Bölüm - Emile
-
73. Bölüm
14:21
74. Bölüm - Emile
-
74. Bölüm
14:12
75. Bölüm - Emile
-
75. Bölüm
14:03
76. Bölüm - Emile
-
76. Bölüm
14:34
77. Bölüm - Emile
-
77. Bölüm
14:22
78. Bölüm - Emile
-
78. Bölüm
14:24
79. Bölüm - Emile
-
79. Bölüm
14:35
80. Bölüm - Emile
-
80. Bölüm
13:51
81. Bölüm - Emile
-
81. Bölüm
14:35
82. Bölüm - Emile
-
82. Bölüm
14:10
83. Bölüm - Emile
-
83. Bölüm
14:21
84. Bölüm - Emile
-
84. Bölüm
14:06
85. Bölüm - Emile
-
85. Bölüm
14:03
86. Bölüm - Emile
-
86. Bölüm
14:40
87. Bölüm - Emile
-
87. Bölüm
14:48
88. Bölüm - Emile
-
88. Bölüm
13:57
89. Bölüm - Emile
-
89. Bölüm
14:48
90. Bölüm - Emile
-
90. Bölüm
14:29
91. Bölüm - Emile
-
91. Bölüm
13:58
92. Bölüm - Emile
-
92. Bölüm
14:05
93. Bölüm - Emile
-
93. Bölüm
14:38
94. Bölüm - Emile
-
94. Bölüm
14:02
95. Bölüm - Emile
-
95. Bölüm
14:04
96. Bölüm - Emile
-
96. Bölüm
14:22
97. Bölüm - Emile
-
97. Bölüm
14:03
98. Bölüm - Emile
-
98. Bölüm
14:13
99. Bölüm - Emile
-
99. Bölüm
14:14
100. Bölüm - Emile
-
100. Bölüm
13:57
101. Bölüm - Emile
-
101. Bölüm
13:54
102. Bölüm - Emile
-
102. Bölüm
14:25
103. Bölüm - Emile
-
103. Bölüm
13:59
104. Bölüm - Emile
-
104. Bölüm
14:32
105. Bölüm - Emile
-
105. Bölüm
13:48
106. Bölüm - Emile
-
106. Bölüm
14:43
107. Bölüm - Emile
-
107. Bölüm
13:43
108. Bölüm - Emile
-
108. Bölüm
14:32
109. Bölüm - Emile
-
109. Bölüm
14:17
110. Bölüm - Emile
-
110. Bölüm
14:00
111. Bölüm - Emile
-
111. Bölüm
14:22
112. Bölüm - Emile
-
112. Bölüm
14:18
113. Bölüm - Emile
-
113. Bölüm
14:33
114. Bölüm - Emile
-
114. Bölüm
14:11
115. Bölüm - Emile
-
115. Bölüm
14:15
116. Bölüm - Emile
-
116. Bölüm
14:30
117. Bölüm - Emile
-
117. Bölüm
14:08
118. Bölüm - Emile
-
118. Bölüm
14:13
119. Bölüm - Emile
-
119. Bölüm
14:26
120. Bölüm - Emile
-
120. Bölüm
14:14
121. Bölüm - Emile
-
121. Bölüm
14:21
122. Bölüm - Emile
-
122. Bölüm
13:51
123. Bölüm - Emile
-
123. Bölüm
14:27
124. Bölüm - Emile
-
124. Bölüm
13:59
125. Bölüm - Emile
-
125. Bölüm
14:41
126. Bölüm - Emile
-
126. Bölüm
14:01
127. Bölüm - Emile
-
127. Bölüm
14:16
128. Bölüm - Emile
-
128. Bölüm
14:38
129. Bölüm - Emile
-
129. Bölüm
14:07
130. Bölüm - Emile
-
130. Bölüm
13:58
131. Bölüm - Emile
-
131. Bölüm
14:47
132. Bölüm - Emile
-
132. Bölüm
14:59
133. Bölüm - Emile
-
133. Bölüm
14:57
134. Bölüm - Emile
-
134. Bölüm
14:52