Don Kişot

Bölümler

166 bölüm 35:26:51
1. Bölüm - Don Kişot
La Mancha'nın adını hatırlamadığım bir köyünde, fazla uzun zaman önce sayılmaz, evde mızrağı, eski deri kalkanı asılı asilzadelerden biri yaşardı.
1. Bölüm
12:39
2. Bölüm - Don Kişot
Atı hangi yolu izlemek istiyorsa o yolu izledi, "Serüven denen şeyin anlamı bu" diye düşünüyordu.
2. Bölüm
12:43
3. Bölüm - Don Kişot
Daha önce de dediğimiz gibi biraz hınzır olan ve konuğunun aklının pek yerinde olmadığını sezen hancı, bu sözleri duyunca tahmininde yanılmadığını anladı.
3. Bölüm
12:44
4. Bölüm - Don Kişot
Şafak sökmek üzereyken handan ayrılan Don Kişot, şövalye unvanını almış olduğu için o kadar memnun, o kadar gururlu, o kadar sevinçliydi ki neşesi atının kolanlarından fışkırıyordu.
4. Bölüm
12:50
5. Bölüm - Don Kişot
Bunları söyledikten sonra, mızrağını, konuşmuş olan tüccara doğrultup öyle bir hiddetle saldırdı ki şansına Rocinante yolun ortasında tökezleyip düşmese, cüretkar tüccarın durumu kötü olacaktı.
5. Bölüm
12:55
6. Bölüm - Don Kişot
Kahya kadın da söylenenlere katıldı, iki kadın o masumların ölmesi için can atıyorlardı.
6. Bölüm
12:33
7. Bölüm - Don Kişot
Rahip artık kitaplara bakmaktan sıkılarak, ötekilerin hepsinin ayrım yapılmadan yakılmasını emretti. Ama berber bir kitabın kapağını açmış bulundu; adı Angelica'nın Gözyaşları'ydı.
7. Bölüm
12:51
8. Bölüm - Don Kişot
Dev olduklarından o kadar emindi ki ne silahtarı Sancho'nun sesini duyuyor ne de epeyce yaklaştığı halde, ne olduklarını fark ediyordu.
8. Bölüm
13:00
9. Bölüm - Don Kişot
Diğer yolcular ayırmak istediler ama ayıramadılar; çünkü Vizcaya'lı, bozuk konuşmasıyla, dövüşmesine izin vermezlerse, efendisini ve kendisini engelleyen herkesi bizzat öldüreceğini söylüyordu.
9. Bölüm
12:45
10. Bölüm - Don Kişot
Don Kişot büyük bir sükunetle olanları seyrediyordu...
10. Bölüm
12:51
11. Bölüm - Don Kişot
Ağıldaki altı adamın hepsi halka halinde postların çevresine oturdular.
11. Bölüm
12:49
12. Bölüm - Don Kişot
Bu sırada, köyden yiyecek getiren oğlanlardan biri geldi ve dedi ki: "Ne oldu, biliyor musunuz arkadaşlar?"
12. Bölüm
12:39
13. Bölüm - Don Kişot
Her birinin elinde, çoban püskülü ağacından kalın bir baston vardı. Yanlarında ata binmiş, çok iyi giyimli yol kıyafetleri içinde iki zarif adamla, onlara eşlik eden üç yaya oğlan vardı.
13. Bölüm
12:40
14. Bölüm - Don Kişot
"Ben, Laredolu Cachopinelerden olduğum halde," dedi yol arkadaşı, "soyumu La Manchalı del Tobosolarla aynı kefeye koymaya cüret edemem. Her ne kadar, doğruyu söylemek gerekirse, bu soyadını bugüne dek duymadıysam da."
14. Bölüm
12:48
15. Bölüm - Don Kişot
Dinleyenler, Grisöstomo'nun şarkısını beğendiler. Ama okuyan, Marcela'nın namusu ve iyiliği konusunda anlatılanlara uygun olmadığı görüşündeydi.
15. Bölüm
12:46
16. Bölüm - Don Kişot
Sonra mezarın üstüne bol bol çiçek ve dal attılar; herkes tek tek arkadaşı Ambrosio'ya başsağlığı dileyerek ondan ayrıldı.
16. Bölüm
12:58
17. Bölüm - Don Kişot
Bir ayakkabıcı, elindeki kalıpla bir başkasına vurursa, elindeki kalıp odundan olsa bile, vurduğu kişi odun yemiş sayılmaz.
17. Bölüm
12:46
18. Bölüm - Don Kişot
Bütün han sessizliğe gömülmüştü ve tek ışık, girişte asılı lambanın ışığıydı.
18. Bölüm
12:49
19. Bölüm - Don Kişot
Kolluk gelip ikisinin böyle sakin sakin konuştuğunu görünce şaşırdı. Bu arada Don Kişot, yediği dayaktan ve yakılardan, hala kıpırtısız, sırtüstü yatmaktaydı.
19. Bölüm
12:41
20. Bölüm - Don Kişot
Sancho şarabını içip eşeğine bir topuk vurdu ve hanın kapısını ardına kadar açıp dışarı çıktı. Hiçbir şey ödemediği ve kendi dediği olduğu için çok memnundu.
20. Bölüm
12:37
21. Bölüm - Don Kişot
"Sen korkundan ne doğru dürüst görüyorsun ne de işitiyorsun Sancho." dedi Don Kişot.
21. Bölüm
12:21
22. Bölüm - Don Kişot
Işıkların giderek yaklaştığını ve yaklaştıkça büyüdüğünü gördüler. Bunun üzerine Sancho zangır zangır titremeye başladı.
22. Bölüm
13:01
23. Bölüm - Don Kişot
"Saygıdeğer efendim, bu çimenlerin, bu yakınlarda otları sulayan bir pınar ya da dere olduğuna işaret etmemesi mümkün değil. Biraz ileri gitsek iyi olur..."
23. Bölüm
12:45
24. Bölüm - Don Kişot
Balıkçı sandala binip bir keçiyi karşıya geçirmiş, sonra dönüp bir keçiyi daha geçirmiş, tekrar dönüp bir keçiyi daha geçirmiş.
24. Bölüm
12:32
25. Bölüm - Don Kişot
Peki, Don Galaor'un silahtarı Gasabal'a ne demeli? O kadar sessiz bir silahtardı ki olağanüstü sessizliğini bize anlatmak için bütün o gerçek olduğu kadar müthiş hikayede adı bir tek kere anılır.
25. Bölüm
12:20
26. Bölüm - Don Kişot
"Diyeceğim şu ki efendim" dedi Sancho, "birkaç günden beri düşünüyorum da zat-ı âlinizin bu ıssız yerlerde, yol kavşaklarında peşine düştüğü bu serüvenlerin ardında koşmak, pek az kazançlı."
26. Bölüm
12:25
27. Bölüm - Don Kişot
"İyi görüneceksin" dedi Don Kişot, "yalnız sakalını sık sık tıraş etmen gerekecek. Çünkü sakalın o kadar sık, dağınık ve bakımsız ki hiç değilse iki günde bir usturayla kesmezsen, ne olduğun bir tüfek atımı mesafeden anlaşılır."
27. Bölüm
12:38
28. Bölüm - Don Kişot
Don Kişot, bu mahkumun niçin ötekilerden çok zincire vurulmuş olduğunu sordu.
28. Bölüm
12:36
29. Bölüm - Don Kişot
Şunu söylemek istiyorum ki Santa Hermandad'a şövalyelik sökmez. Dünyanın bütün gezgin şövalyeleri gelse, onların umurunda olmaz.
29. Bölüm
12:39
30. Bölüm - Don Kişot
Tepenin bir bölümünü dolandıktan sonra, bir derede düşüp ölmüş, yarısı köpekler tarafından yenip dağ kargaları tarafından gagalanmış, semerli, gemli bir katır buldular.
30. Bölüm
12:38
31. Bölüm - Don Kişot
"Adım Cardenio'dur. Memleketim, Endülüs'ün en güzel şehirlerinden biri; atalarım soylu, ailem zengindir..."
31. Bölüm
12:41
32. Bölüm - Don Kişot
Cardenio büyük bir dikkatle ona bakıyordu. Deliliği yine tutmuştu, hikayesine devam edecek durumda değildi.
32. Bölüm
12:18
33. Bölüm - Don Kişot
Ayrıca, ebedi sevgilim Dulcinea del Toboso'dan uzun ayrılığım, yeterli bir sebep. O düşen her derde tutulur, her dertten korkar.
33. Bölüm
12:11
34. Bölüm - Don Kişot
"Onu iyi tanırım" dedi Sancho, "köyün en kuvvetli delikanlısı kadar iyi cirit attığını söyleyebilirim size. Tanrı hakkı için, kusursuz bir kızdır."
34. Bölüm
12:19
35. Bölüm - Don Kişot
Mahzun Yüzlü'nün, tek başına kaldıktan sonra ne yaptığını anlatan hikayeye göre Don Kişot, belden aşağısı çıplak, belden yukarısı giyinik olarak taklalar attıktan sonra...
35. Bölüm
12:50
36. Bölüm - Don Kişot
Sancho bunları, ara sıra burnunu temizleyerek öyle bir rahatlıkla söylüyor, öyle mantıksız konuşuyordu ki rahiple berber yine afalladılar.
36. Bölüm
12:11
37. Bölüm - Don Kişot
Şarkı derin bir iç çekişle bitti. İki dinleyici, başka bir şarkı söyler mi diye dikkatle beklemeye koyuldular tekrar.
37. Bölüm
12:35
38. Bölüm - Don Kişot
Benden cevap beklemeden, pencereden çekildi. Ama önce benim mektupla mendili aldığımı gördü, ben de işaretlerle, dediklerini yapacağımı anlattım.
38. Bölüm
12:23
39. Bölüm - Don Kişot
Şafakla birlikte, bu dağlardaki geçitlerden birine vardım. Üç gün boyunca, yolu, patikası olmayan bu dağlarda dolaştım. Sonunda, dağın ne tarafına düştüğünü bilmediğim bir çayırlığa geldim.
39. Bölüm
12:12
40. Bölüm - Don Kişot
Burada, Endülüs'te bir düke adını vermiş bir köy vardır. Dük, İspanya'da "grande" denilen asilzadelerdendir.
40. Bölüm
12:54
41. Bölüm - Don Kişot
Tanrı'nın şahitliğine yeryüzünde bir şahit eklemek için nedimemi çağırdım. Don Fernando yeminlerini tekrarladı, teyit etti; ilk gösterdiği şahitlere yeni azizler ekledi.
41. Bölüm
12:45
42. Bölüm - Don Kişot
Ben, Don Fernando'nun yaptığı haksızlıklara şahit olan Luscinda'nın karısı olmaya evet deyişini duyan adamım, Dorotea.
42. Bölüm
12:29
43. Bölüm - Don Kişot
Ricanın kabul edildiğini ve Don Quijote'nin ricayı yerine getirmek için acele ettiğini görünce ayağa kalkıp hanımını bir elinden tuttu ve ikisi birlikte katıra bindirdiler.
43. Bölüm
12:52
44. Bölüm - Don Kişot
Bu sözleri söyler söylemez, akıllı Dorotea'nın uyduracağı hikayeyi merak eden Cardenio'yla berber, yanı başına geldiler. Dorotea konusunda, efendisi kadar yanılgı içinde olan Sancho da öyle yaptı.
44. Bölüm
12:46
45. Bölüm - Don Kişot
Sancho boynunu büküp gitti, efendisine elini uzatmasını rica etti, o da sakin bir tavırla uzattı.
45. Bölüm
12:50
46. Bölüm - Don Kişot
Zat-ı âlinize çeyiz olarak bir krallık veriyorlar; üstelik de duyduğuma göre çevresi yirmi bin fersahtan fazlaymış, insanların yaşaması için gerekli her şey de bol bol bulunuyormuş...
46. Bölüm
12:43
47. Bölüm - Don Kişot
Bütün bunlar olurken, Don Kişot hep uyuyordu. Uyandırmamayı tercih ettiler, çünkü o sırada yemekten çok uykuya ihtiyacı vardı.
47. Bölüm
12:41
48. Bölüm - Don Kişot
Anselmo, aynı şehirde yaşayan soylu ve güzel bir genç kıza aşıktı.
48. Bölüm
12:37
49. Bölüm - Don Kişot
"Birbirine eşit iki nicelikten eşit nicelikler çıkarırsak, kalan nicelikler de birbirine eşit olur." Bunu kelimelerle anlamadıkları takdirde de -ki anlamazlar- ellerle gösterip canlandırmak gerekir.
49. Bölüm
12:35
50. Bölüm - Don Kişot
Namuslu karının gönlünde şu anda sessiz yatan tutkuları ayaklandırma isteğinin ne kadar boş, münasebetsiz bir merak olduğunu düşün.
50. Bölüm
12:57
51. Bölüm - Don Kişot
Anselmo gitti, ertesi gün Lotario eve geldi. Camila kendisini içtenlikle, candan karşıladı. Lotario'yla asla yalnız kalmamaya özen gösteriyor, erkek ve kadın hizmetkarlarını, özellikle Leonela adındaki nedimesini yanından hiç ayırmıyordu.
51. Bölüm
12:55
52. Bölüm - Don Kişot
Camila soneyi beğendi ama Anselmo daha da çok beğendi. Şiiri övdü, bu kadar açık bir gerçeğe karşılık vermeyen kadının çok zalim olması gerektiğini söyledi.
52. Bölüm
12:46
53. Bölüm - Don Kişot
Camila konuşmaya başladığında, Lotario, evden çıkarken gördüğü erkeğin kendi aşığı değil, Leonela'nın aşığı olduğuna kendisini inandırmak için uydurulmuş bir yalan olduğunu düşünmüştü.
53. Bölüm
12:44
54. Bölüm - Don Kişot
"Kendime karşı bu kadar acımasızken, sana karşı acımasız olmamamın imkansızlığını anlamak için de seni buraya şahit olarak çağırdım."
54. Bölüm
12:56
55. Bölüm - Don Kişot
Her ikisinin de efendinin de hizmetkarın da saçmalıklarına gülmemek mümkün müydü? Hancı haricinde hepsi gülüyordu, hancı ise küplere binmekteydi.
55. Bölüm
12:45
56. Bölüm - Don Kişot
Arkadaşı, ertesi gün Anselmo'nun öldüğünü ailesine haber verdi. Ailesi, Anselmo'nun başına gelen felaketi ve Camila'nın bulunduğu manastırı biliyordu.
56. Bölüm
12:33
57. Bölüm - Don Kişot
Kederli Dorotea bu sözleri öyle büyük bir acıyla, gözyaşları içinde söyledi ki Don Fernando'ya eşlik edenler ve diğer hazır bulunanların hepsi ona katıldılar.
57. Bölüm
12:30
58. Bölüm - Don Kişot
"Kalkın da marifetinizi görün!" dedi Sancho. "Ne kadar borcunuz olduğunu da görün, kraliçenin Dorotea adlı sıradan bir hanıma dönüştüğünü de. Diğer göreceklerinizi de fark edebilirseniz, çok şaşıracaksınız."
58. Bölüm
12:52
59. Bölüm - Don Kişot
Don Fernando, esire, Magripli kadının adını sorunca o da Lala Süreyya olduğunu söyledi.
59. Bölüm
12:44
60. Bölüm - Don Kişot
İki gemi kenetlenip birleştiğinde, askere, burunda kalas üzerinde iki ayaklık bir mesafe kalır sadece.
60. Bölüm
12:44
61. Bölüm - Don Kişot
Ertesi yıl, yani yetmiş ikide, Navarin'de üç fenerli amiral gemisinde kürek çekiyordum. Orada, bütün Osmanlı donanmasını limanda ele geçirme fırsatının nasıl kaçırıldığını gördüm.
61. Bölüm
12:43
62. Bölüm - Don Kişot
İspanya'ya yakın olduğum için seviniyordum; başıma gelen felaketi kimseye yazmaya niyetim olduğundan değil, belki Cezayir'de talihim, Konstantinopolis'te olduğundan daha yaver gider diye.
62. Bölüm
12:21
63. Bölüm - Don Kişot
"Sevgili hanımefendi, gerçek Allah ve Tanrı’nın gerçek annesi olan, seni sevdiği için gönlüne Hristiyan topraklarına gitme arzusunu yerleştiren kutsal Meryem seni korusun"
63. Bölüm
13:08
64. Bölüm - Don Kişot
Daha önce söylediğim gibi Magripli kadınlar kendilerini Hristiyanlara göstermekten kesinlikle utanmayıp saklanmadıklarından, babasıyla benim olduğumuz yere doğru gelmeye çekinmedi.
64. Bölüm
12:49
65. Bölüm - Don Kişot
Hacı Murad kızına bakınca derin derin iç çekmeye başladı. Benim, kızını sımsıkı kucakladığımı, onun da itirazsız, şikayetsiz kaçmayıp sakin sakin durduğunu görünce iç çekişleri daha da derinleşti.
65. Bölüm
12:10
66. Bölüm - Don Kişot
Bizim dönme, Süreyya'nın mücevher sandığını alıp kimseye fark ettirmeden denize attı. Sonuçta, hepimiz Fransızlar'ın gemisine bindik.
66. Bölüm
12:37
67. Bölüm - Don Kişot
Kalem sahibi zat-ı âlinizin kolundaki bu güzel genç kıza, şatolar açılıp emrine sunulduğu gibi, kayalar yarılmalı, dağlar yıkılıp devrilmeli, ona yer açılmalıdır.
67. Bölüm
12:06
68. Bölüm - Don Kişot
Şarkının burasında, Dorotea Clara'nın bu güzel sesi kaçırmasını istemedi ve sarsarak uyandırdı.
68. Bölüm
12:31
69. Bölüm - Don Kişot
Maritornes, Don Kişot'un mutlaka onları kırmayıp elini uzatacağını düşündü ve ne yapacağını kafasında tasarlayarak delikten inip ahıra gitti.
69. Bölüm
12:19
70. Bölüm - Don Kişot
Don Luis'i aramaya gelmiş olan dört hizmetkar, hanın içinde delikanlının çevresini sarmış, derhal, hiç vakit kaybetmeden dönüp babasını avutsun diye ikna etmeye çalışıyorlardı.
70. Bölüm
12:58
71. Bölüm - Don Kişot
Cardenio, Don Fernando ve arkadaşları da onayladılar. Hatta hakim bile kafası Don Luis meselesiyle meşgul olmasa, oyuna katılacaktı ama düşündüğü şeylerin ciddiyeti, kendisini o kadar meşgul ediyordu ki bu şakalaşmalara pek dikkat etmiyordu.
71. Bölüm
12:43
72. Bölüm - Don Kişot
"Söyler misiniz aşağılık, soysuz herifler! Siz zincire vurulmuş insanları hürriyete kavuşturmaya, esirleri kurtarmaya, zavallılara yardım etmeye, düşeni ayağa kaldırmaya, çaresizlere çare bulmaya yol kesmek mi diyorsunuz?"
72. Bölüm
12:29
73. Bölüm - Don Kişot
Don Kişot, affettiğini söyleyince rahip gidip Sancho'yu aldı. Sancho büyük bir alçakgönüllülükle gelip diz çökerek, efendisine elini uzatmasını rica etti.
73. Bölüm
12:28
74. Bölüm - Don Kişot
Don Fernando, rahibe Don Kişot'un durumunu haber vermek için nereye yazması gerektiğini söyledi, bu konuda haber almaktan büyük bir mutluluk duyacağını belirtti.
74. Bölüm
12:30
75. Bölüm - Don Kişot
Gerçeğe benzemekten ve yazılanın mükemmelini taklitten kaçınan bir kitapsa, bütün bunları yapamaz.
75. Bölüm
12:26
76. Bölüm - Don Kişot
Oyunları yazanlar da anlayan birisi tarafından titizlikle inceleneceği korkusuyla, işlerini daha büyük bir dikkatle yaparlardı. Böylece iyi oyunlar ortaya çıkar, oyunlarla amaçlanan şey, başarılırdı.
76. Bölüm
13:34
77. Bölüm - Don Kişot
Don Kişot, heyet üyesinin sözlerini büyük bir dikkatle dinledi. Bitirdiğini görünce, uzun bir süre baktıktan sonra cevap verdi.
77. Bölüm
13:23
78. Bölüm - Don Kişot
Sancho efendisinin bu son sözlerini işitir işitmez dedi ki: "Senyör Don Quijote, zat-ı âliniz tarafından çok vaat edilen, benim tarafımdan da çok arzulanan şu kontluğu siz bana vermeye gayret edin."
78. Bölüm
13:24
79. Bölüm - Don Kişot
Askerin, namusunu lekelemeden her şeyini çaldığını ve o mağarada bırakıp gittiğini söylemişti; herkes yeniden hayrete düştü.
79. Bölüm
13:08
80. Bölüm - Don Kişot
Külahlarını kaldırıp kırbaçlarını kavradılar. Rahipler şamdanlarını hazırladılar ve kendilerini savunmaya, hatta mümkün olursa saldırganlara saldırmaya kararlı bir şekilde, saldırıyı beklemeye koyuldular.
80. Bölüm
13:09
81. Bölüm - Don Kişot
Seyyid Hamid Badincani'nin, bu hikayenin ikinci kısmı ve Don Kişot'un üçüncü seferinde anlattığına göre, rahiple berber, geçmiş olayları canlandırıp hatırına getirmemek için Don Kişot'u yaklaşık bir ay görmediler.
81. Bölüm
12:55
82. Bölüm - Don Kişot
Delinin bağıra çağıra söylediği bu sözleri, etraftakiler dikkatle dinlemiş, bizim hukuk mezunu ise başpiskopos yardımcısına dönüp ellerini tutarak demiş ki; "Sakın üzülmeyin saygıdeğer efendim, bu delinin sözlerine de kulak asmayın."
82. Bölüm
12:33
83. Bölüm - Don Kişot
Sancho içeri girdi, rahiple beraber Don Kişot'a veda ettiler.
83. Bölüm
12:49
84. Bölüm - Don Kişot
"Bu konuda" dedi bakalorya sahibi, "değişik fikirler var, değişik zevkler olduğu gibi. Kimileri zat-ı âlinize Briareus gibi devler gibi görünen yel değirmenleri serüveni üzerinde duruyor kimileri tokaçlar serüveni üzerinde..."
84. Bölüm
13:00
85. Bölüm - Don Kişot
"Sabah olduğunda" diye devam etti Sancho, "kıpırdanmamla birlikte sopalar kaydı ve güm diye yere düştüm..."
85. Bölüm
13:08
86. Bölüm - Don Kişot
"Bak Sanchico on beş yaşını bitirdi, okula gitmesi lazım, papaz amcası onu kilise adamı yapacaksa eğer. Kızın Mari Sancha'yı da evlendirsek fena olmaz."
86. Bölüm
12:58
87. Bölüm - Don Kişot
Bütün bunları, şövalyeler arasındaki farkı anla diye anlattım. Bu ikinci, daha doğrusu birinci türden gezgin şövalyeler, tabii ki bütün prenslerin gözünde çok daha değerlidir.
87. Bölüm
12:52
88. Bölüm - Don Kişot
"Mesele şu; zat-ı âlinizin benden daha iyi bildiği gibi" dedi Sancho, "hepimiz ölüme mahkumuz; bugün varız, yarın yokuz..."
88. Bölüm
13:13
89. Bölüm - Don Kişot
"Her neyse, biz oraya gidelim Sancho" dedi Don Kişot, "ben kendisini göreyim de ister duvardan olsun, ister pencereden, ister bir aralıktan, ister bahçe parmaklığından..."
89. Bölüm
12:58
90. Bölüm - Don Kişot
Saat aşağı yukarı gece yarısını vururken, Don Quijote ve Sancho koruluktan çıkıp El Toboso'ya girdiler. Köyde huzurlu bir sessizlik hüküm sürüyordu.
90. Bölüm
13:00
91. Bölüm - Don Kişot
Peki, El Tobosolular sizin buraya prenseslerinin ağzından laf almaya, hanımlarını rahatsız etmeye geldiğinizi öğrenseler, gelip bir güzel sopa çekerek kaburgalarınızı kırsalar...
91. Bölüm
12:59
92. Bölüm - Don Kişot
Kurnaz Sancho, büyük bir incelikle kandırdığı efendisinin zırvalarını duydukça, gülmemek için kendini zor tutuyordu.
92. Bölüm
12:55
93. Bölüm - Don Kişot
"Sana daha önce de çok kereler söylediğim gibi ben, şövalye unvanı taşımayan birisine kılıç çekemem, çekmemem gerekir..."
93. Bölüm
12:57
94. Bölüm - Don Kişot
Şikayetçi şövalye, Don Kişot'u kolundan tutarak dedi ki: "Şuraya oturun saygıdeğer şövalye."
94. Bölüm
12:53
95. Bölüm - Don Kişot
Bu iki çeşniciye, tatsınlar diye bir fıçıdan şarap vermişler; şarabın durumu, kalitesi hakkında iyi mi, kötü mü diye fikirlerini sormuşlar.
95. Bölüm
13:12
96. Bölüm - Don Kişot
Don Kişot rakibine baktı ve miğferini takmış, siperliğini indirmiş olduğundan yüzünü göremedi. Ama adamın yapılı ve orta boylu olduğunu gördü.
96. Bölüm
13:01
97. Bölüm - Don Kişot
Don Kişot yenilince, şövalyelik kurallarını çiğnememek, karşı gelmemek için bu emri mutlaka yerine getirecekti.
97. Bölüm
12:55
98. Bölüm - Don Kişot
"Saygıdeğer mahzun yüzlü şövalye, ben, Tanrı'nın izniyle bugün öğle yemeğini yiyeceğimiz köyde doğmuş bir asilzadeyim. Oldukça varlıklıyım. Adım da Don Diego de Miranda'dır."
98. Bölüm
12:55
99. Bölüm - Don Kişot
Miğferin içindeki beyaz bulamacı görünce burnuna yaklaştırıp koklayarak dedi ki: "Sevgilim Dulcinea del Toboso'nun başı üstüne yemin ederim, taze peynir koymuşsun sen bunun içine hain, düzenbaz, edepsiz silahtar!"
99. Bölüm
13:04
100. Bölüm - Don Kişot
Aslan bakıcısı karşılaşmanın nasıl sonuçlandığını ayrıntılarıyla, dura dura anlattı. Don Kişot'un cesaretini becerebildiğince abarttı.
100. Bölüm
12:32
101. Bölüm - Don Kişot
"Dünyanın neredeyse bütün bilimlerini kendinde toplamış olan bir bilimdir." diye cevap verdi Don Kişot.
101. Bölüm
12:42
102. Bölüm - Don Kişot
Don Kişot, Don Diego'nun köyünden pek fazla uzaklaşmamıştı ki karşısına dört merkep üzerinde iki rahip veya talebeyle iki köylü çıktı.
102. Bölüm
12:50
103. Bölüm - Don Kişot
"Ben hatamı anladığıma, tecrübeyle çok uzağında olduğum gerçeği gördüğüme memnunum." dedi Corchuelo. Ayağa kalkıp lisans talebesini kucakladı ve eskisinden de daha yakın dost oldular.
103. Bölüm
13:06
104. Bölüm - Don Kişot
Dansı Cupido açtı. İki figür yapıp başını kaldırdı ve kalenin mazgalları arasına gizlenen bir genç kıza okuyla nişan alarak kendisine şiir okumaya başladı.
104. Bölüm
13:04
105. Bölüm - Don Kişot
Basilio biraz kendine gelir gibi oldu...
105. Bölüm
12:56
106. Bölüm - Don Kişot
Ben evli değilim, bugüne kadar evlenmeyi düşünmüş de değilim. Buna rağmen, fikrimi soracak olana, evleneceği kadını nasıl arayacağı konusunda nasihat vermeye cesaret ederim.
106. Bölüm
12:48
107. Bölüm - Don Kişot
Şimdi iyice anlıyorum ki bu dünyanın bütün mutlulukları bir gölge, bir rüya kadar geçici, kır çiçekleri kadar kısa ömürlüymüş.
107. Bölüm
13:04
108. Bölüm - Don Kişot
Montesinos, Senyora Belerma bana biraz çirkin ya da methedildiği kadar güzel değil gibi geldiyse, büyü etkisi altında geçirdiği o kötü gecelerin ve daha da beter günlerin etkisiyle öyle olduğunu söyledi.
108. Bölüm
13:04
109. Bölüm - Don Kişot
Bu serüven, uydurma hissi veriyorsa kabahat bende değil; ben böylece sahte mi, gerçek mi diye yorum yapmadan yazıyorum. S
109. Bölüm
13:08
110. Bölüm - Don Kişot
Don Kişot, silah taşıyan adamın anlatacağına söz verdiği inanılmaz şeyleri dinleyip öğrenmek için sabırsızlanıyor, yerinde duramıyordu.
110. Bölüm
12:55
111. Bölüm - Don Kişot
Don Kişot söze girdi: "Ben diyorum ki çok okuyup çok gezen, çok görür, çok bilir. Bunu söylememin sebebi şu..."
111. Bölüm
13:14
112. Bölüm - Don Kişot
Yolunuz açık olsun, ey eşi bulunmaz gerçek aşıklar! Bu mutlu yolculuğunuza kader engeller çıkarmadan, sevgili vatanınıza sığının!
112. Bölüm
12:55
113. Bölüm - Don Kişot
Gines, eşeği, Sancho Panza üstünde uyurken çalmıştı; bunun için de, Sacripante Albraca kuşatmasındayken, Brunelo'nun atını bacaklarının arasından çalmak için kullandığı yönteme başvurmuştu.
113. Bölüm
12:56
114. Bölüm - Don Kişot
Cesur adam kaçıyorsa, ortada bir düzenbazlık var demektir. İhtiyatlı kişiler, daha uygun fırsatları beklerler.
114. Bölüm
12:52
115. Bölüm - Don Kişot
"Madem öyle" dedi Sancho, "zat-ı âliniz ikide birde bu -bilmem saçma sapan mı desem- durumlara dalmaya kararlı olduğunuza göre, itaat edip boynumu bükmekten başka çarem yok."
115. Bölüm
12:48
116. Bölüm - Don Kişot
Sancho eşeğini her zamanki uyuşukluğundan uyandırıp süratle uzaklaştı ve güzel avcı hanımın olduğu yere gitti. Eşeğinden inip hanımın önünde diz çöktü.
116. Bölüm
12:37
117. Bölüm - Don Kişot
Düşes, Sancho'ya dönüp dedi ki: "Bakınız arkadaşım Sancho, Dona Rodriguez çok gençtir. Saç biçimi ve başörtüsüne bakıp yanılmayın, onlar yaşının değil, mevkiinin ve adetlerin gereği."
117. Bölüm
12:50
118. Bölüm - Don Kişot
Don Kişot ayağa kalktı ve cıva doldurulmuş gibi tepeden tırnağa zangır zangır titreyerek, hızlı hızlı, kekeleyerek konuştu.
118. Bölüm
13:00
119. Bölüm - Don Kişot
Düşes, Don Kişot'a kuvvetli bir hafızası olduğunu belli ettiğini söyledi. Kendisinden, Senyora Dulcinea del Toboso'nun güzelliğini ve yüz hatlarını etraflıca tasvir etmesini rica etti.
119. Bölüm
13:09
120. Bölüm - Don Kişot
Düşes, Sancho'nun öfkesini gördükçe, sözlerini duydukça, gülmekten katılıyordu ama Don Kişot kendisini bu halde, pis bir çaputla, etrafında o kadar aşçı yamağıyla görmekten pek hoşlanmamıştı.
120. Bölüm
13:00
121. Bölüm - Don Kişot
Aslında her şey, zat-ı âlinizin de dediği gibi sevgili hanımefendi, tam tersine oldu herhalde. Çünkü benim kıt aklımdan bir anda böyle zekice bir yalan çıkması beklenemez, beklenmemeli.
121. Bölüm
12:50
122. Bölüm - Don Kişot
"Tanrı'nın da bütün azizlerin de laneti üzerine olsun, lanet olası Sancho!" dedi Don Kişot.
122. Bölüm
12:48
123. Bölüm - Don Kişot
"Yüce Tanrım!" dedi bunun üzerine Sancho. "Üç bin kırbaç demiyorum, üç kırbaç yerine üç hançer yerim daha iyi!"
123. Bölüm
13:11
124. Bölüm - Don Kişot
Sancho cevap verdi: "Benim sevgili, muhterem hanımefendiciğim, ben karım Teresa Panza’ya bir mektup yazdım. Kendisinden ayrıldığımdan beri başıma gelen her şeyi anlattım..."
124. Bölüm
13:06
125. Bölüm - Don Kişot
Fifre ve davulların tekrar çalındığını duyup Elemli Nedime'nin geldiğini anlamasalar, nedimelerle ilgili konuşmaya devam edeceklerdi.
125. Bölüm
13:16
126. Bölüm - Don Kişot
Ya bu şairlerin Arabistan'ın anka kuşunu, Ariadne'nin tacını, güneşin atlarını, Güney Denizi'nin incilerini, Etar'ın altınını, Pancaya'nın balsamını vaat etmelerine ne demeli?
126. Bölüm
13:06
127. Bölüm - Don Kişot
Sancho bunun üzerine dedi ki: "Sarsmadan, kayarak yol almada benim kara kaçanın üstüne yoktur; evet, havada gitmez ama karada dünyanın bütün rahvan atlarıyla yarıştırabilirim kendisini."
127. Bölüm
13:08
128. Bölüm - Don Kişot
Şimdi gidip şu nedimeleri kırkalım. Ben şeref sözü veriyorum, döndüğümüzde sorumluluğumu yerine getirmek için öyle acele edeceğim ki zat-ı âliniz de memnun kalacaksınız.
128. Bölüm
12:46
129. Bölüm - Don Kişot
"Sevgili Sancho oğlaklarla meşgulken, Senyör Don Kişot neyle meşguldü?" diye sordu dük.
129. Bölüm
12:34
130. Bölüm - Don Kişot
Don Kişot'un bu sözlerini duyup da çok akıllı ve çok iyi niyetli bir kimse olduğunu düşünmemek mümkün mü?
130. Bölüm
12:40
131. Bölüm - Don Kişot
Bu öykünün aslında belirtildiğine göre, Seyyid Hamid'in bu bölümde yazdıklarını, tercümanı aynen çevirmemiştir.
131. Bölüm
12:34
132. Bölüm - Don Kişot
Mumları söndürdü. Hava sıcaktı, uyuyamıyordu. Yataktan kalkıp güzel bir bahçeye bakan parmaklıklı bir pencereyi azıcık açtı.
132. Bölüm
12:42
133. Bölüm - Don Kişot
Hazır bulunanların hepsi kukuletalara ve bu ilginç anlaşmazlığa güldüler. Sancho biraz düşündükten sonra dedi ki: "Bana öyle geliyor ki bu anlaşmazlığı uzun uzun düşünmeye gerek yok, sağduyuyla karar verilebilir. Kararımı açıklıyorum..."
133. Bölüm
12:49
134. Bölüm - Don Kişot
Ulağın eline, kocası Sancho Panza'nın mektubunu ve karısına gönderilmek üzere bıraktığı giysi bohçasını verdi. Teresa Panza'yla konuşmalarını tek tek aktarmak üzere hatırında tutmasını tembihledi.
134. Bölüm
12:37
135. Bölüm - Don Kişot
Haberci ter içinde, telaşla içeri girdi ve koynundan bir zarf çıkarıp valinin emrine verdi. Sancho da kahyaya verip zarfın üzerini okumasını emretti.
135. Bölüm
12:31
136. Bölüm - Don Kişot
Don Kişot gözlerini kapıya dikti. Kapıdan içeri teslim olmuş, kederli Altisidora'nın girmesini beklerken, muhterem bir yaşlı nedimenin içeri girdiğini gördü.
136. Bölüm
13:02
137. Bölüm - Don Kişot
Zat-ı âlinize şunu söylemek isterim ki efendim, her parlayan altın değildir. Bu Altisidora'da güzellikten çok kasıntı, ahlaktan çok serbestiyet vardır.
137. Bölüm
12:50
138. Bölüm - Don Kişot
Soylu şövalyelerin, senyörlerin kumarhanelerinde meşhur dolandırıcılar hile yapmaya cesaret edemezler.
138. Bölüm
12:48
139. Bölüm - Don Kişot
Delikanlı, kendilerini eve kadar geçirme teklifinden dolayı valiye teşekkür etti ve sonra bulundukları yerden fazla uzak olmayan eve doğru gittiler.
139. Bölüm
13:02
140. Bölüm - Don Kişot
Aragonlu hanımefendiler ne kadar soylu olurlarsa olsunlar, Kastilya'lı hanımefendiler gibi mağrur ve resmiyet meraklısı değillerdir, insanlara daha sadelikle yaklaşırlar.
140. Bölüm
13:00
141. Bölüm - Don Kişot
Dostum Sancho, senin ihmallerine ve münasebetsizliklerine dair haberler almayı beklerken, akıllıca hareketlerinin haberini aldım ve fakiri gübrelikten yükseltmeyi, aptalları akıllı yapmayı bilen Tanrı'ya şükrettim.
141. Bölüm
12:57
142. Bölüm - Don Kişot
Sonunda Dona Rodriguez, dükle düşese dönüp dedi ki: "Ekselanslarından rica ediyorum, bu şövalyeyle bir müddet özel olarak görüşmeme izin verin..."
142. Bölüm
13:01
143. Bölüm - Don Kişot
Sadece insan hayatı, bitimine doğru zamandan daha hızlı koşar, ancak öbür dünyada, sınırsız hayatta yenilenme umudu vardır; Müslüman filozof Seyyid Hamid böyle der.
143. Bölüm
13:01
144. Bölüm - Don Kişot
Sancho karakaçanının üstünde yarı neşeli, yarı hüzünlü, efendisinin yanına dönüyordu. Onunla birlikte olmak, Sancho için dünyanın bütün cezirelerine vali olmaktan daha iyiydi.
144. Bölüm
13:04
145. Bölüm - Don Kişot
"Israr etmek istemiyorum Sancho." dedi Ricote, "Peki, söyler misin, karım, kızım ve kayınbiraderim köyden ayrıldıklarında sen orada mıydın?"
145. Bölüm
12:58
146. Bölüm - Don Kişot
"Kızma Sancho, duyduklarına da sinirlenme, bunun sonu yok. Senin vicdanın temiz olduktan sonra kim ne derse desin..."
146. Bölüm
12:59
147. Bölüm - Don Kişot
"Efendim" dedi Sancho, "bu serseriler efendime ait şeyleri değiştirip birinin yerine başkasını koymayı adet edindiler."
147. Bölüm
12:59
148. Bölüm - Don Kişot
Don Kişot resmi görünce dedi ki: "Bu şövalye, ilahi ordunun en iyi gezgin şövalyelerinden biriydi. Adı Aziz George'dur, ayrıca genç kızların da koruyucusuydu. Şu ötekini görelim."
148. Bölüm
12:45
149. Bölüm - Don Kişot
Çoban kızlarından birinin ağabeyi, dördünün bulunduğu yere geldi. O da genç kızlar gibi nadide kumaşlardan çoban giysilerine bürünmüştü.
149. Bölüm
12:56
150. Bölüm - Don Kişot
Hayvanlardan indiler. Sancho, hancının anahtarını verdiği bir odaya erzağını yığdı, hayvanları ahıra götürüp yemlerini verdi, taş bir sekiye oturmuş olan Don Kişot'un emirlerini almak üzere dışarı çıktı.
150. Bölüm
12:45
151. Bölüm - Don Kişot
Efendi ve hizmetkarı hayvanlarından indiler, ağaç gövdelerine yaslandılar. O gün akşamüzeri kahvaltısı etmiş olan Sancho, hemen uykunun kapılarından içeriye daldı.
151. Bölüm
13:13
152. Bölüm - Don Kişot
Claudia elini sıktı, kalbi de sıkıştı ve Don Vicente'nin kanlar içindeki göğsüne yığılıp bayıldı. Don Vicente ölüm kasılmaları içindeydi. Roque şaşkın, ne yapacağını bilemez haldeydi.
152. Bölüm
13:07
153. Bölüm - Don Kişot
Don Kişot, üç gece Roque'nin yanında kaldı. Üç yüz yıl da kalsa, bu hayat tarzında göreceği, şaşıracağı şeyler eksik olmazdı.
153. Bölüm
12:58
154. Bölüm - Don Kişot
Hizmetkarlara, Sancho'yu oyalamaları, evden dışarı çıkarmamaları için talimat verilmişti. Don Kişot, Rocinante'ye değil, rahat yürüyüşlü, süslü, iri bir katıra binmişti.
154. Bölüm
13:00
155. Bölüm - Don Kişot
Şehrin asilzadeleri, Don Antonio'yu memnun etmek, Don Kişot'u şereflendirmek ve sersemliklerinin ortaya çıkmasına fırsat sağlamak amacıyla, altı gün sonra askeri mızrak oyunları düzenlemeye karar verdiler.
155. Bölüm
13:03
156. Bölüm - Don Kişot
Pergendenin reisi, bizim kadırgalara kumanda eden kaptanı kızdırmamak için kürekleri bırakıp teslim olmak istedi. Ne var ki kader başka türlü emretti...
156. Bölüm
13:09
157. Bölüm - Don Kişot
Don Antonio Moreno'nun karısı, Ana Felix'in evlerine gelmesinden büyük bir mutluluk duydu. Hem güzelliğine hem de zekasına hayran olarak onu büyük bir zevkle ağırladı.
157. Bölüm
13:00
158. Bölüm - Don Kişot
Don Antonio genel valiye Carrasco'nun bütün anlattıklarını aktardı; genel vali buna pek memnun olmadı.
158. Bölüm
13:09
159. Bölüm - Don Kişot
"Yemin ederim," dedi Sancho'nun verdiği hükmü duyan bir köylü, "beyefendi ermiş gibi konuştu, piskopos gibi hüküm verdi!"
159. Bölüm
12:41
160. Bölüm - Don Kişot
Kızım Sanchica yemeğimizi çadırlarımıza getirir. Ama dikkatli olmak gerek, kızım güzeldir. Çobanlar arasında da saf olmayanları, ahlaksız olanları vardır; kızın ava gidip avlanmasını istemem.
160. Bölüm
12:54
161. Bölüm - Don Kişot
Atlılar atlarından indiler ve silahtarlarla birlikte Sancho ve Don Kişot'u havaya kaldırdıkları gibi avluya soktular.
161. Bölüm
12:31
162. Bölüm - Don Kişot
"İstediği kadar, istediği şekilde hayırlısıyla ölseydi de beni evimde rahat bıraksaydı. Ben onu hayatımda ne aşık ettim, ne reddettim." dedi Sancho.
162. Bölüm
12:40
163. Bölüm - Don Kişot
"Ömrümde aşktan ölen dantelci hiç görmedim. İşi olan genç kızlar, sevdalarını değil, işlerini bitirmeyi düşünürler. Kendimden biliyorum. Ben çapa yaparken eşimi, yani Teresa Panza'yı hatırlamam, oysa gözbebeğim gibi severim."
163. Bölüm
12:42
164. Bölüm - Don Kişot
Sancho efendisi nasıl isterse öyle olacağını söyledi ama kendisi bu işi sıcağı sıcağına, tavındayken bitirmek istiyordu. Çünkü tehlikenin büyüğü gecikmekti.
164. Bölüm
12:37
165. Bölüm - Don Kişot
"Zat-ı âliniz de bir tuhafsınız" dedi Sancho, "diyelim ki bu tavşan Dulcinea del Toboso, kovalayan tazılar da onu köylü kızına dönüştüren alçak büyücüler..."
165. Bölüm
12:30
166. Bölüm - Don Kişot
"Sevgili arkadaşlarımı, rahibi, bakalorya sahibi Sansön Carrasco'yu, berber Üstat Nicolas'ı buraya çağır kızım. Günah çıkarıp vasiyetnamemi yazdırmak istiyorum..."
166. Bölüm
13:32