DENGBÊJ (OZAN)

Bölümler

7 bölüm 21:24:01
DENGBÊJ (OZAN) BEŞA 310
Dengbêj Hîkmetê Paniyê, Aydinê Erdîşê, Elfesiyayê Gîyadînê, Hekê, Mihemedê Agirî û Doç. Dr. Metin Barlık, klamên herî xweş dibêjin. --- Bu bölümün konukları; Ozan Hîkmetê Paniyê, Aydinê Erdîşê, Elfesiyayê Gîyadînê, Hekê, Mihemedê Agirî ve Doç. Dr. Metin Barlık, en güzel kılamları seslendiriyorlar.
310. Bölüm
03:08:11
DENGBÊJ (OZAN) BEŞA 309
Dengbêj Ferîdê Agirî, Elfesiyayê Gîyadînê, Kurşadê Miksê, Hekê, Mihemedê Agirî ve Doç. Dr. Metin Barlık, klamên herî xweş dibêjin. --- Bu bölümün konukları; Ozan Ferîdê Agirî, Elfesiyayê Gîyadînê, Kurşadê Miksê, Hekê, Mihemedê Agirî ve Doç. Dr. Metin Barlık, en güzel kılamları seslendiriyorlar.
309. Bölüm
02:58:19
DENGBÊJ (OZAN) BEŞA 308
Dengbêj Keremê Panosê, Evdirehmanê Panosê, Enîsê Beyro, Hekê, Mihemedê Agirî û Doç. Dr. Metin Barlık, klamên herî xweş dibêjin. --- Bu bölümün konukları; Ozan Keremê Panosê, Evdirehmanê Panosê, Enîsê Beyro, Hekê, Mihemedê Agirî ve Doç. Dr. Metin Barlık, en güzel kılamları seslendiriyorlar.
308. Bölüm
03:07:41
DENGBÊJ (OZAN) BEŞA 307
Dengbêj Mehmed Elî, Nûredînê Niftikê, Ademê Cilîgolê, Hekê, Mihemedê Agirî û Doç.Dr. Metin Barlık, klamên herî xweş dibêjin. --- Bu bölümün konukları; Ozan Mehmed Elî, Nûredînê Niftikê, Ademê Cilîgolê, Hekê, Mihemedê Agirî ve Doç.Dr. Metin Barlık, en güzel kılamları seslendiriyorlar.
307. Bölüm
03:06:13
DENGBÊJ (OZAN) BEŞA 306
Dengbêj Mistefayê Cangoranê, Mehmed Emînê Kaska, Yavuz, Hekê, Mihemedê Agirî û Doç. Dr. Metin Barlık, klamên herî xweş dibêjin. --- Bu bölümün konukları; Ozan Mistefayê Cangoranê, Mehmed Emînê Kaska, Yavuz, Hekê, Mihemedê Agirî ve Doç. Dr. Metin Barlık, en güzel kılamları seslendiriyorlar.
306. Bölüm
03:08:53
DENGBÊJ (OZAN) BEŞA 305
Dengbêj Adilê Qeraxliyê, Qedriyê Qeraxliyê, Yavuz, Hekê, Mihemedê Agirî û Doç.Dr. Metin Barlık, klamên herî xweş dibêjin. --- Bu bölümün konukları; Ozan Adilê Qeraxliyê, Qedriyê Qeraxliyê, Yavuz, Hekê, Mihemedê Agirî ve Doç.Dr. Metin Barlık, en güzel kılamları seslendiriyorlar.
305. Bölüm
03:00:40
DENGBÊJ (OZAN) BEŞA 304
Dengbêj Hecî Seîdê Qereyaziyê, Mihyedînê Soylemezê, Yavuz, Hekê, Mihemedê Agirî û Doç. Dr. Metin Barlık, klamên herî xweş dibêjin. --- Bu bölümün konukları; Ozan Hecî Seîdê Qereyaziyê, Mihyedînê Soylemezê, Yavuz, Hekê, Mihemedê Agirî ve Doç. Dr. Metin Barlık, en güzel kılamları seslendiriyorlar.
304. Bölüm
02:54:01