Çanakkale Mahşeri

Bölümler

88 bölüm 19:00:32
1.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Evet! insan ruhunu yenmek mümkün olmuyor. Dünyada hiçbir ordu bu kadar süre ayakta kalamaz...
1. Bölüm
12:18
2.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Dağı taşı inleten rüzgar çığlıklar savuruyor. Toz bulutuna dönüşmüş kar nefeslerini tıkamasına rağmen süngüleri takılmış tüfeklerini ellerine almış askerler Ruslara saldırıyorlardı...
2. Bölüm
12:05
3.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Yılın son günlerinde İstanbul'da yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Masmavi gökyüzünü, kaldırım taşlı caddeleri, kafesli evleri güneş aydınlatıyordu...
3. Bölüm
12:39
4.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Öğleye doğru Agamemnon zırhlısının güvertesinde bir ateş patladı...
4. Bölüm
12:15
5.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Rasih Efendi torunu Hasan Şakir'den mektup aldı...
5. Bölüm
12:42
6.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Davul, zurna çevresindeki kalabalık evleri dolaşıyordu...
6. Bölüm
13:38
7.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Giriş kısmındaki tabyalar berhava edildiğinden zırhlılar ve kruvazörler boğaza 3 kilometre kadar rahatça girip çıkıyorlardı...
7. Bölüm
13:22
8.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Hamilton gözlemleri sonucunda karaya çıkıp boğaza hakim tepeleri işgal etmeksizin, yalnız donanmayla geçmenin ancak büyük kayıplarla gerçekleşebileceği görüşüne varmıştı...
8. Bölüm
13:26
9.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Müttefiklerin güçlü bir şekilde saldırmaları Türkler için fazla sürpriz değildi...
9. Bölüm
13:18
10.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Ölümcül mücadele bütün şiddetiyle kendini göstermeye başladı...
10. Bölüm
12:54
11.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Anadolu ve Rumeli kıyılarından iki çift tarayıcı hareket etti...
11. Bölüm
12:44
12.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Tabyaya çıkan Cevat Paşa moloz yığınlarıyla karşılaştı...
12. Bölüm
13:10
13.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Ertesi sabah çamların üzerinde gök mavileşirken gözetleme yerlerindeki Türk nöbetçileri dürbünlerle filonun gelişine işaret olabilecek dumanları arıyorlardı...
13. Bölüm
13:40
14.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Dalların arasından sızan güneş, maskelenmiş siperde uyuyan Oğuz Amca'nın yanaklarındaki çöküntülerle Anadolu'nun kavrukluğunu aksettiren esmer yüzüne vuruyordu...
14. Bölüm
13:31
15.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Müttefik donanmasının hezimeti, Türklerin zaferi, İstanbul gazetelerinde sevinç çığlıklarıyla veriliyor ancak bunları kuşku, korku salan haberler takip ediyordu...
15. Bölüm
13:06
16.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Hamilton, Limni'den gelmiş, Metropol Oteli'ne yerleşmişti.
16. Bölüm
13:25
17.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Eğitim sahasından ayrılan Hamilton bugünü birliklerin denetimine ayırmıştı.
17. Bölüm
13:34
18.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Hamilton, Brooke'yi ziyaret etmek için revire çıktı.
18. Bölüm
12:58
19.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Bir sandalyeye oturan Hacı Mahmud, adeti olduğu üzere bastonunu ayaklarının arasına aldı; kemikli mavi damarlı ellerini bastonun kıvrık yerinde üst üste koydu.
19. Bölüm
13:15
20.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Adalardaki limanlarda harıl harıl gemiler onarılıyor, onarılmaları imkansız olanların sahteleri inşa ediliyordu.
20. Bölüm
13:06
21.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Yüzbaşı Serdar meşe ağacının dibinde kendisine sığınak eştirmişti.
21. Bölüm
12:41
22.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Sahildeki ikinci taburun kumandanı Binbaşı İsmet'ten ilk haberi aldığında, dikkatini Tümen Kumandanı'na çeviren Yarbay Şefik, emirle beraber cepheye intikal için alarmda bulunan alayını harekete geçirmişti.
22. Bölüm
13:23
23.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Anzaklar iyice yaklaşmışlardı...
23. Bölüm
12:49
24.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Seddülbahir'in üzerinde uçan Hava Komodoru Samson, aşağıya baktığında, durgun denizin sahilden elli metre kadar açığının kandan kıpkırmızı kesildiğini görünce, şaşırdı.
24. Bölüm
12:58
25.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
İlk avcı hattı Kumkale'nin önlerine gelir gelmez yere yattı.
25. Bölüm
13:30
26.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
En modern siahlara tüfek ve süngüyle karşı koyuyorlar.
26. Bölüm
13:31
27.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Pütürgeli Musa, Tıbbiyeli Hadi, İkilipli Rahmi birbirleriyle yardımlaşarak, top mermilerinden dağılan binlerce misketin, kızgın makineli namlularından şerit halinde çıkan kurşunların biçtikleri fundalıkların arasında ilerlemeye çalışıyorlardı.
27. Bölüm
12:08
28.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Seddülbahir Köyü'ne geldiklerinde uykusuzluk, yorgunluk, açlık bütün enerjilerini tüketmesine rağmen evlere dağılmışlardı.
28. Bölüm
13:13
29.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Arıburnu'nda durumları kötü olan müttefikler Seddülbahir Cephesi'nde Aytepe'yi düşürmek üzereydiler.
29. Bölüm
12:53
30.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Gözetleme yerinde dikilen Teğmen Hüsameddin, Arıburunu taraflarından, hemen karşılarında bulunan Seddülbahir'deki çarpışmalardan gelen top seslerini, bomba patlamalarını, hiç durmayan makineli tüfek tarakalarını nefesi kesilircesine dinliyordu.
30. Bölüm
13:22
31.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Binlerce mermiden sonra Hamilton ateşi durdurttu.
31. Bölüm
13:02
32.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Mahmud Sabri çıra ışıkları arasında gözlerini gezdiriyor, yüze yakın yaralı balçıkta yatıyordu.
32. Bölüm
12:43
33.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Hamilton ateş emrini verdi.
33. Bölüm
13:13
34.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Hamilton kaçanları öfke, kin ve çaresizlikle dürbününün merceğinden seyrediyor, bir taraftan da bir an önce irtibat kurulması için muhabere subaylarını haşlıyordu.
34. Bölüm
12:51
35.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Başkomutan Hamilton, General Hunter-Weston'dan gelen habere inanamıyordu.
35. Bölüm
13:03
36.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Yarbay Hüseyin Avni'nin sol göğsünün üstündeki sol eli kana gömülmüştü; fakat o hiçbir şey olmamış gibi emir verdi.
36. Bölüm
13:09
37.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Topçuların başındaki kumandan devamlı çevreyi kolluyor, tenhalaşmasını bekliyordu.
37. Bölüm
13:07
38.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Mahmud Sabri'nin taburu savaşta pişmişti.
38. Bölüm
13:26
39.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
İngilizlerin süratli çekilmeleriyle, aradaki mesafe açılınca, donanmanın topları devreye girdi.
39. Bölüm
12:21
40.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Tepeye doğru yürürken General Hunter-Weston bilgi veriyordu.
40. Bölüm
13:22
41.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Birlikler birbirine girmişlerdi.
41. Bölüm
13:20
42.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Top ve tüfek atışları karşıdaki tepelerden başlayınca, çıkış yerinde mangasıyla bekleyen Oğuz Amca fırladı.
42. Bölüm
12:14
43.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Her sükutla bir kader arkadaşlarının daha hayata veda ettiğini anlıyorlardı.
43. Bölüm
12:37
44.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Türk askerine düşman süngüsünden, makineli tüfeklerden daha fazla donanma zarar veriyordu.
44. Bölüm
12:27
45.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Tam saat yarımda Muaveneti Milliye demir aldı.
45. Bölüm
12:16
46.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Enver Paşa, Ordu Kumandanı Liman Von Sanders, kolordu tümen kumandanları akşam Esat Paşa'nın karargahında toplandılar.
46. Bölüm
12:57
47.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Binbaşı Kasım'ın bakışları sık sık kolundaki fosforlu saatine kayıyordu.
47. Bölüm
12:48
48.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Yaralı ona doğru sürünürken, Molla Kazım çevresindekilere: "Dikkat edin" dedi.
48. Bölüm
12:42
49.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Birdwood yerinden kalktı; büyük bir nezaketle Ohrili Kemal'in elini sıktı; o da aynı nezaketle davrandı.
49. Bölüm
12:59
50.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Piyadelerimiz belirlenen dakikalarda iki dalga halinde hücum edecekler; birinci dalga Türkler'in ön mevzilerini ele geçirecek; ikinci dalga ise onların üzerinden atlayarak ikinci ve üçüncü siperlerin önlerinde mevzilenecekler.
50. Bölüm
13:12
51.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Önlerindeki büyük incir ağacının altında gün geçirebilirlerdi; uçaklarla yapılacak gözetlemelerden ağacın geniş dalları onları izleyebilirdi fakat Hasan Çavuş gün boyunca o ağaçta kalabilir miydi?
51. Bölüm
11:27
52.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Oğuz Amca, Yahya Çavuş, Akyazılı Mehmed, Yusuf, Hasan Şakir ve diğerlerinin namluları ısınmalarına rağmen devamlı tetik çekiyor, boş kovanları fırlatıyorlardı.
52. Bölüm
13:17
53.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Fransız Üstteğmen'in sözüne güvenmeyip her yeri didik didik etmelerine rağmen sadece dokuzunun cesedini buldular.
53. Bölüm
13:05
54.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Doğuda ve Batıdaki hareketleri dakikası dakikasına takip eden Binbaşı Lütfi gözünü kolundaki fosforlu saatinden ayırmıyordu.
54. Bölüm
12:51
55.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Gözü dönmüş Yusuf kanlı süngüsüyle üzerine çullanacağı bir düşman askeri ararken Oğuz Amca destekli bir tokatla karışık itince, o da sipere düştü.
55. Bölüm
12:53
56.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Savaş sanki cehennemi Çanakkale'ye taşımıştı.
56. Bölüm
13:02
57.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Yılıdızların oynaştığı masmavi gökyüzünde nurdan bir top gibi ışıldayan Ay, kıyıları hafif hafif okşayan denize, tepelere sükut kesilmiş vadilere gümüş pırıltılarını sessizce döküyordu.
57. Bölüm
12:56
58.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Aylardan beri süren boğuşmanın askeri ne hale getirdiğini iyi bilen Albay Halit Sami moral vermek için her fırsatta siperleri dolaşır, subaylarla el sıkışır, askerlerin hal hatırını sorardı.
58. Bölüm
12:42
59.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Gittikçe telaşı artan Mıstık vadilerdeki her koyuluğu Karaoğlan zannedip, koşuyordu.
59. Bölüm
13:12
60.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Vehip Paşa da Seddülbahir Cephesi'nde hummalı bir hazırlık içerisindeydi.
60. Bölüm
12:30
61.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Sabah karanlığında denizden ve karadan bombardımana başladılar.
61. Bölüm
13:20
62.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Akşam karanlığı feryad figanlarla kanlı cesetlerin üzerine iniyordu.
62. Bölüm
13:26
63.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Geç saatlere doğru geceyi burada geçireceklerine dair emir verilince her kumandan birliğine daha muhafazalı bir yer bulmanın gayretiyle çeyreyi değerlendirmeye başladı.
63. Bölüm
13:08
64.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Binbaşı Abdülkadir siperlerin tamamının ellerinde olup olmadığını merak ediyordu.
64. Bölüm
13:33
65.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Başkomutan Hamilton, Seddülbahir Cephesi'nde ölümcül darbe vurmanın zamanı geldiğine inanıyordu.
65. Bölüm
13:19
66.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Oğlunu görüp sevinse, elemli yüzü tabi haline kavuşsa ne kadar iyi olurdu.
66. Bölüm
12:21
67.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Camdan bakan Hatice köyün erkeklerinin camiden dağıldığını görüyordu.
67. Bölüm
12:19
68.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Mıstık'ın heyecanı göğüs boşluğuna sığmıyordu.
68. Bölüm
12:58
69.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Emdikleri yerleri şişiren koca koca sivrisineklerle akşam olunca savaş başlardı.
69. Bölüm
12:15
70.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Hamilton'ın Gökçeada'daki karargahında Londra ve Paris'te büyük bir hayalkırıklığı hakimdi.
70. Bölüm
13:25
71.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Düşmana saldırdıkları yerde lağımın patlaması ardından gelen çöküntü her şeyi allak bullak etmişti.
71. Bölüm
13:00
72.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Renkten renge giren Galiti ve Alleksandro sık sık göz göze geliyorlardı.
72. Bölüm
13:29
73.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Teğmen Clinton, seslerini duyduğu Türk askerlerinin yerini tam tespit etmek istiyordu.
73. Bölüm
12:58
74.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Seddülbahir'de Arıburnu'nun güneyindeki Kanlısırt'ta şiddetli çarpışmalar sürerken, Arıburnu'nun kuzeyinde Suvla'da ve Saros'da çıkarma başlamıştı.
74. Bölüm
13:01
75.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Kürek çeken erlerin kızgınlığını fark ettikleri Albay...
75. Bölüm
13:23
76.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Çakılı topların birine bir mermi çarptı.
76. Bölüm
13:38
77.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Her telefon çalışında Albay Ahmet Feyzi'nin bakışları ahizeye kayıyor ama çevredeki bölük ve takım kumandanları cepheye intikallerin devam ettiğini bildiriyorlardı.
77. Bölüm
13:23
78.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Birinci takımın kumandanı Teğmen Kayahan'ın bağırışı hiddetliydi.
78. Bölüm
12:31
79.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Yüzbaşı İbrahim önlerine birkaç metre aralıkla düşecek şekilde bombalarını fırlattı.
79. Bölüm
13:06
80.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Aynı şiddetli mücadele Besim Tepe'ye de sıçradı.
80. Bölüm
13:02
81.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Verilen emir üzerine tümen ön siperlere geçti.
81. Bölüm
12:49
82.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Müttefik askerleri arkadan gelen kuvvetlerle taarruza kalktılar.
82. Bölüm
12:54
83.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Bir süre sonra atışlarını durduran donanma batıya Suvla taraflarına hareket etti.
83. Bölüm
13:01
84.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Esat Paşa'nın korktuğu başına geldi. Düşmana yaklaşan birliklerin sol kanadına art arda iki tane şarapnel düştü.
84. Bölüm
13:17
85.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Dağı taşı sarsan patlamayla düşman siperlerinden fırlayan süngülü askerleri, tepelerdeki makineliler, siperlerdeki piyadeler tarıyor, üzerlerine el bombası yağıyordu.
85. Bölüm
10:51
86.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Akşam yemeğini yiyen Nadiye yatağında uyuyor, ocağın başında oturan Hatice sık sık gözyaşlarını siliyordu.
86. Bölüm
12:27
87.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Her halinden karamsarlığı belli olan Monroe'nun sesi de bir askerin kararlılığından yoksundu.
87. Bölüm
12:33
88.Bölüm - Çanakkale Mahşeri
Şiddetli lodostan sonra günlerce süren yağmur her şeyi altüst etti.
88. Bölüm
13:47