Bu Şehri İstanbul Yapanlar

Bölümler

136 bölüm 66:44:07
Müjgân Cunbur
Müjgân Cunbur'un hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
135. Bölüm
29:28
Bu Şehri İstanbul Yapanlar - İstanbul - 30/08/2020
-
134. Bölüm
28:30
Cenap Şahabettin
Cenap Şahabettin'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
133. Bölüm
29:48
Halit Ziya Uşaklıgil
Halit Ziya Uşaklıgil'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
132. Bölüm
29:27
Osman Yüksel Serdengeçti
Osman Yüksel Serdengeçti'nin hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
131. Bölüm
29:18
Peyami Safa
Peyami Safa'nın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
130. Bölüm
29:10
Ahmet Kutsi Tecer
Ahmet Kutsi Tecer'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
129. Bölüm
29:43
Ziya Gökalp
Ziya Gökalp'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
128. Bölüm
28:58
Süheyl Ünver
Süheyl Ünver'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
127. Bölüm
29:06
Ahmet Rasim
Ahmet Rasim'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
126. Bölüm
28:59
Safiye Erol
Safiye Erol'un hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
125. Bölüm
29:08
Abdurrahim Karakoç
Abdurrahim Karakoç'un hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
124. Bölüm
29:00
Bu Şehri İstanbul Yapanlar - İstanbul - 14/06/2020
-
123. Bölüm
29:09
Hüseyin Nihal Atsız
Hüseyin Nihal Atsız'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
122. Bölüm
29:30
Bayram Özel
Bayram Özel...
121. Bölüm
29:57
Feyhaman Duran
Feyhaman Duran'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
120. Bölüm
29:12
Oktay Rıfat
Oktay Rıfat'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
119. Bölüm
29:01
Dilaver Cebeci
Dilaver Cebeci'nin hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
118. Bölüm
28:58
Hafız Burhan
Hafız Burhan'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
117. Bölüm
28:39
Muallim Naci
Muallim Naci'nin hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
116. Bölüm
28:58
Taşlıcalı Yahya
Taşlıcalı Yahya'nın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
115. Bölüm
28:57
Hoca Ali Rıza Bey
Hoca Ali Rıza Bey'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
114. Bölüm
28:58
Nigar Hanım
Nigar Hanım'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
113. Bölüm
28:57
Mihrî Hanım
Mihrî Hanım'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
112. Bölüm
29:08
Buhurizade Itri
Buhurizade Itri'nin hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
111. Bölüm
28:58
Turgut Cansever
Turgut Cansever'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
110. Bölüm
28:57
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
109. Bölüm
28:27
Sadettin Kaynak
Sadettin Kaynak'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
108. Bölüm
28:58
Selahattin Pınar
Selahattin Pınar'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
107. Bölüm
29:07
Ali Emîrî
Ali Emiri'nin hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
106. Bölüm
29:00
Osman Turan
Osman Turan'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
105. Bölüm
29:47
Ahmet Hamdi Tanpınar
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
104. Bölüm
29:58
Cemal Süreya
Cemal Süreya'nın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
103. Bölüm
29:47
Rıza Tevfik Bölükbaşı
Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
102. Bölüm
29:34
Oğuz Atay
Oğuz Atay'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
101. Bölüm
29:28
Ali Kuşçu
Ali Kuşçu'nun hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
100. Bölüm
29:33
Namık Kemal
Namık Kemal'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
99. Bölüm
28:58
Leyla Hanım
Leyla Hanım'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
98. Bölüm
28:58
Ümit Yaşar Oğuzcan
Ümit Yaşar Oğuzcan'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
97. Bölüm
28:55
Celâl Sâhir Erozan
Celâl Sâhir Erozan'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
96. Bölüm
28:58
Dede Efendi
Dede Efendi'nin hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
95. Bölüm
29:48
İlhan Ayverdi
İlhan Ayverdi'nin hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
94. Bölüm
29:49
Nilgün Marmara
Nilgün Marmara'nın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
93. Bölüm
29:31
Ali Cânip
Ali Canip'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
92. Bölüm
28:58
Cahit Sıtkı Tarancı
Cahit Sıtkı Tarancı'nın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
91. Bölüm
28:27
Âsaf Hâlet Çelebi
Âsaf Hâlet Çelebi'nin hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
90. Bölüm
28:58
Ahmed Paşa
Ahmed Paşa'nın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
89. Bölüm
29:27
Sâbit
Sabit'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
88. Bölüm
28:58
Şükufe Nihâl
Şükufe Nihâl'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
87. Bölüm
29:32
Bedri Rahmi Eyüboğlu
Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
86. Bölüm
28:57
Şinasi
Şinasi'nin hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
85. Bölüm
28:59
Nihat Sami Banarlı
Nihat Sami Banarlı'nın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
84. Bölüm
28:32
Turgut Uyar
Turgut Uyar'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
83. Bölüm
29:07
Bayram Özel
Bayram Özel Yayını
82. Bölüm
29:08
Keçecizâde İzzet Molla
Keçecizâde İzzet Molla'nın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
81. Bölüm
28:58
Kanuni Sultan Süleyman
Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
80. Bölüm
28:56
Nef'i
Nef'i'nin hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
79. Bölüm
28:59
Halil İnalcık
Halil İnalcık'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
78. Bölüm
28:12
Fikret Mualla
Fikret Mualla'nın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
77. Bölüm
28:56
Abdurrahim Karakoç
Abdurrahim Karakoç'un hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
76. Bölüm
27:57
Cemil Meriç
Cemil Meriç'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
75. Bölüm
27:57
Cahit Külebi
Cahit Külebi'nin hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
74. Bölüm
27:55
Cahit Zarifoğlu
Cahit Zarifoğlu'nun hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
73. Bölüm
29:11
Ahmet Haşim
Ahmet Haşim'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
72. Bölüm
28:46
Fatih Sultan Mehmed
Fatih Sultan Mehmed'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
71. Bölüm
27:59
Abdülhak Şinasi Hisar
Abdülhak Şinasi Hisar'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
70. Bölüm
28:12
Necati Bey
Necati Bey'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
70. Bölüm
27:58
Necip Fazıl
Necip Fazıl'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
69. Bölüm
29:56
Kemal Tahir
Kemal Tahir'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
68. Bölüm
28:18
Ekrem Hakkı Ayverdi
Ekrem Hakkı Ayverdi'nin hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
67. Bölüm
29:43
Erol Güngör
Erol Güngör'ün hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
66. Bölüm
29:48
Abdülhak Hamit Tarhan
Abdülhak Hamit Tarhan'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
65. Bölüm
29:48
Mimar Kemaleddin Bey
Mimar Kemaleddin Bey'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
64. Bölüm
29:45
Hüseyin Rahmi Gürpınar
Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
63. Bölüm
28:38
Esrar Dede
Esrar Dede'nin hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
62. Bölüm
28:58
Yusuf Akçura
Yusuf Akçura'nın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
61. Bölüm
29:13
Ömer Seyfettin
Ömer Seyfettin'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
60. Bölüm
29:02
Süheyl Ünver
Süheyl Ünver'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
59. Bölüm
29:38
Tarık Buğra
Tarık Buğra'nın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
58. Bölüm
29:58
Matrakçı Nasuh
Matrakçı Nasuh'un hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
57. Bölüm
29:15
Necmeddin Okyay
Necmeddin Okyay'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
56. Bölüm
29:38
Ziya Osman Saba
Ziya Osman Saba'nın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
55. Bölüm
29:58
Süleyman Nazif
Süleyman Nazif'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
54. Bölüm
29:58
Mehmet Emin Yurdakul
Mehmet Emin Yurdakul'un hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
53. Bölüm
29:56
Ahmet Hamdi Akseki
Ahmet Hamdi Akseki'nin hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
52. Bölüm
29:57
Emin Barın
Emin Barın'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
51. Bölüm
30:00
Mehmet Akif 2
Mehmet Akif'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
50. Bölüm
29:55
Mehmet Akif 1
Mehmet Akif'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
49. Bölüm
29:58
Nihal Atsız
Nihal Atsız'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
48. Bölüm
29:30
Reşat Nuri
Reşat Nuri'nin hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
47. Bölüm
29:58
Yahya Kemal
Yahya Kemal'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
46. Bölüm
29:58
Bu Şehri İstanbul Yapanlar - İstanbul - 25/11/2018
-
45. Bölüm
29:58
Bekir Sıdkı Sezgin
Bekir Sıdkı Sezgin'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
44. Bölüm
29:58
Osman Yüksel Serdengeçti
Osman Yüksel Serdengeçti'nin hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
43. Bölüm
29:51
Kani Karaca
Kani Karaca'nın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
42. Bölüm
29:51
Necati Bey
Necati Bey'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
41. Bölüm
29:19
Mesut Cemil
Mesut Cemil'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
40. Bölüm
29:58
Ziya Gökalp
Ziya Gökalp'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
39. Bölüm
29:58
Ahmet Rasim
Ahmet Rasim'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
38. Bölüm
29:53
Feyhaman Duran
Feyhaman Duran'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
37. Bölüm
29:58
Mustafa Düzgünman
Mustafa Düzgünman'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
36. Bölüm
29:56
Gölpınarlı Hoca
Gölpınarlı Hoca'nın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
35. Bölüm
29:57
Peyami Safa
Peyami Safa'nın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
34. Bölüm
29:58
Enderunlu Vasıf
Enderunlu Vasıf'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
33. Bölüm
29:56
Orhan Seyfi
Orhan Seyfi'nin hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
32. Bölüm
29:26
Tevfik Fikret
Tevfik Fikret'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
31. Bölüm
29:58
Safiye Erol
Safiye Erol'un hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
30. Bölüm
29:55
Ahmet Kutsi
Ahmet Kutsi'nin hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
29. Bölüm
30:02
İbnülemin Mahmut Kemal
İbnülemin Mahmut Kemal'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
28. Bölüm
30:03
TanburÎ Cemil Bey 2
TanburÎ Cemil Bey'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
27. Bölüm
29:59
Tanburî Cemil Bey 1
Tanburî Cemil Bey'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
26. Bölüm
29:57
Rassam Ali Rıza
Rassam Ali Rıza'nın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
25. Bölüm
29:58
Ramazan Bayramı
Ramazan Bayramı
24. Bölüm
29:57
Hacı Arif Bey
Hacı Arif Bey'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
23. Bölüm
29:57
Ahmet Haşim
Ahmet Haşim'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
22. Bölüm
29:58
Fetih
Fetih
21. Bölüm
29:58
Avnî
Avni'nin hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
20. Bölüm
29:58
Kemalpaşazade
Kemalpaşazade'nin hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
19. Bölüm
29:58
Şeyh Hamdullah
Şeyh Hamdullah'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
18. Bölüm
29:58
Şair Nedim
Şair Nedim'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
17. Bölüm
29:58
Münir Nurettin Selçuk
Münir Nurettin Selçuk'un hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
16. Bölüm
29:58
Hafız Burhan
Hafız Burhan'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
15. Bölüm
29:58
Şair Baki
Şair Baki'nin hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
14. Bölüm
29:57
Şair Nigar
Şair Nigar'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
13. Bölüm
29:58
Hüseyin Rahmi
Hüseyin Rahmi'nin hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
12. Bölüm
29:58
Çanakkale Şehitleri
Çanakkale Şehitleri
11. Bölüm
29:57
İstiklal Marşı
İstiklal Marşı
10. Bölüm
29:57
Samiha Ayverdi
Samiha Ayverdi'nin hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
9. Bölüm
29:58
Halit Ziya
Halit Ziya'nın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
8. Bölüm
30:06
Sadettin Kaynak
Sadettin Kaynak'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
7. Bölüm
29:53
Osman Hamdi Bey
Osman Hamdi Bey'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
6. Bölüm
29:53
Cenap Şahabettin
Cenap Şahabettin'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
5. Bölüm
29:58
Halide Edip Adıvar
Halide Edip Adıvar'ın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
4. Bölüm
29:48
Udî Nevres
Udî Nevres'in hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
3. Bölüm
29:58
Arif Nihat Asya
Arif Nihat Asya'nın hayatı, bilinmeyen yönleri ve eserleri...
2. Bölüm
29:58
İstanbul Özel
Tüm vasıflarıyla İstanbul...
1. Bölüm
30:11