Beyaz Diş

Bölümler

40 bölüm 08:41:31
1. Bölüm - Beyaz Diş
Donmuş ırmağın iki yanı da ladin ağaçlarıyla kaplıydı. Gittikçe sönen gün ışığı altında ağaçlar...
1. Bölüm
13:02
2. Bölüm - Beyaz Diş
Örtünün altına girip horul horul uyumaya başladılar. Ateş azalıp sönmeye yüz tutarken...
2. Bölüm
13:02
3. Bölüm - Beyaz Diş
Sabahleyin, Bill tatlı tatlı uyurken Henry ateşi besledi, ardından kahvaltıyı hazırladı. Sonra da arkadaşını uyandırdı...
3. Bölüm
12:50
4. Bölüm - Beyaz Diş
Ertesi gün iyi başlamıştı. Köpeklerin hepsi yerindeydi. İki arkadaş sessizlik ve karanlıkta ilerlerken...
4. Bölüm
13:00
5. Bölüm - Beyaz Diş
Güpegündüz olmasına karşın odun kesmek için ateşin yanından uzaklaşmayı göze alamadı. Beş altı adım ötede kocaman kuru bir ağaç gözüne kestirdi.
5. Bölüm
13:10
6. Bölüm - Beyaz Diş
Genç kurt, bu saldırılarda hemen geri çekilerek arka ayakları üzerine çöküyor, tüylerini kabartıyordu.
6. Bölüm
13:09
7. Bölüm - Beyaz Diş
Dişi kurt ağaçlarla kaplı bir düzlüğe yöneldi yavaşça. Bir süre oracıkta tek başına durdu.
7. Bölüm
12:51
8. Bölüm - Beyaz Diş
Tek Göz, dişisine baktı. Hiç de yerinden kıpırdayacağa benzemiyordu. Yeniden dışarı bakmaya başladı...
8. Bölüm
12:56
9. Bölüm - Beyaz Diş
Diğer kardeşlerinden farklıydı o. Onların tüyleri daha şimdiden anne kurda benzeyerek kızıla çalan bir renkti...
9. Bölüm
12:56
10. Bölüm - Beyaz Diş
Dişi kurt avlanmak için mağaradan ayrılmaya başladığında yavru kurt mağaranın ağzına yaklaşmasını engelleyen yasayı daha iyi öğrendi.
10. Bölüm
13:04
11. Bölüm - Beyaz Diş
Gri renkli yavru, çalılar arasında dikkatsizce dolaşıyor, oraya buraya takılıp elini yüzünü çiziyordu.
11. Bölüm
13:01
12. Bölüm - Beyaz Diş
Ana gelincik geri döndüğünde yavru kurt hala ağlıyordu. Yavrusu güven içinde olduğunda düşmanın üzerine saldırmakta acele etmedi.
12. Bölüm
13:02
13. Bölüm - Beyaz Diş
Vaşak ölmüştü fakat ana kurtta ağır yaralı ve halsizdi..
13. Bölüm
12:53
14. Bölüm - Beyaz Diş
O anda Kızılderililerden biri "Kische" diye haykırdı.
14. Bölüm
13:01
15. Bölüm - Beyaz Diş
Fakat çadırların verdiği korku kısa sürede geçti. Kadınlar ve çocuklar başlarına bir şey gelmeden bu çadırlara girip çıkıyorlardı..
15. Bölüm
13:11
16. Bölüm - Beyaz Diş
Ancak Uzun Dudak başına bela kesilmişti. Daha büyük ve daha kuvvetli olan Uzak Dudak kancayı takmıştı bir kez ...
16. Bölüm
13:02
17. Bölüm - Beyaz Diş
Beyaz Diş hiç kımıldamadan yattığı yerde ağlıyordu. Gri kunduz onu tutup kıyıya fırlattı...
17. Bölüm
12:56
18. Bölüm - Beyaz Diş
Yavru köpekler oyuna çok düşkün olduklarından Beyaz Diş'i kovalamayı zamanla bir oyun olarak görmeye başladılar ..
18. Bölüm
13:01
19. Bölüm - Beyaz Diş
Gece olmuştu. Kar bütün şiddetiyle yağıyordu. Beyaz Diş toparlayarak koşarken karın üzerinde yeni bir ize rastladı.
19. Bölüm
12:59
20. Bölüm - Beyaz Diş
Beyaz Diş son derece acımasızdı. Üstünlüğü zorla kabul ettiren bir hayvandı...
20. Bölüm
13:01
21. Bölüm - Beyaz Diş
Baschet yaşlıydı. Eskiden bütün köpeklerin gözünü kolayca korkuturdu.
21. Bölüm
13:02
22. Bölüm - Beyaz Diş
Beyaz Diş'in şansı iyi gidiyordu. Ne zaman yiyecek sıkıntısı çekse bir av bulabiliyordu.
22. Bölüm
12:57
23. Bölüm - Beyaz Diş
Kavga denince kimse onunla yarışamazdı.
23. Bölüm
13:09
24. Bölüm - Beyaz Diş
Beyaz adamların pek azı Fort Lucan'da oturuyordu. Bu adamlar uzun zamandır buradaydılar..
24. Bölüm
13:03
25. Bölüm - Beyaz Diş
Beyaz Diş adamların her hareketini dikkatle izliyordu. Güzel Smith'in gidip az sonra kalın bir sopayla geri geldiğini gördü.
25. Bölüm
13:08
26. Bölüm - Beyaz Diş
Önceleri Beyaz Diş yalnızca kendi türüne düşmandı. Oysa şimdi...
26. Bölüm
12:57
27. Bölüm - Beyaz Diş
Güzel Smith, Beyaz Diş'in boynundaki zinciri çözüp geri çekildi.
27. Bölüm
13:02
28. Bölüm - Beyaz Diş
Dişler, Beyaz Diş'in boynundaki şah damara biraz daha yaklaştı...Onu ölümden koruyan tek şey...
28. Bölüm
12:57
29. Bölüm - Beyaz Diş
Scott, bu kez güzel Smith'e dönerek "Köpeğini alıyorum ve 150 dolar veriyorum." dedi.
29. Bölüm
13:02
30. Bölüm - Beyaz Diş
Weedon Scott, ansızın bir saldırıdan kaçabilecek kadar çevik olduğunu sanıyordu...
30. Bölüm
13:16
31. Bölüm - Beyaz Diş
Weedon Scott, kendinden emin bir havayla gülümseyerek doğruldu ve Beyaz Diş'e yaklaştı...
31. Bölüm
13:15
32. Bölüm - Beyaz Diş
Artık gün boyu kızak çektiği halde geceleri efendisinin malına bekçilik etmekten geri duymuyordu.
32. Bölüm
12:59
33. Bölüm - Beyaz Diş
Havada bir tehlike kokusu vardı...
33. Bölüm
12:15
34. Bölüm - Beyaz Diş
Beyaz Diş, San Francisco'da gemiden indi. Şaşkınlıktan dona kalmıştı.
34. Bölüm
13:17
35. Bölüm - Beyaz Diş
Weedon Scott "Aşk olsun size!" dedi.
35. Bölüm
13:13
36. Bölüm - Beyaz Diş
Beyaz Diş tüm aile bireylerinin kendisini sevip okşamasına izin veriyordu artık.
36. Bölüm
13:02
37. Bölüm - Beyaz Diş
Derken bir gün evin arkasındaki çayırda...
37. Bölüm
13:04
38. Bölüm - Beyaz Diş
Colin'de olmasa Beyaz Diş'in keyfine diyecek yoktu.
38. Bölüm
12:58
39. Bölüm - Beyaz Diş
İşte o günlerde gazeteler bir tutuklunun hapishaneden kaçtığını yazıyordu.
39. Bölüm
13:12
40. Bölüm - Beyaz Diş
Ormanda en küçük kımıltıdan kaçan ürkek canlıları avladığı için uyarmadan saldırıya geçmenin düşmanı gafil avlamanın yararlarını biliyordu.
40. Bölüm
13:36