Bağlamam Perde Perde

Bölümler

7 bölüm 07:00:27
Kafkas Halk Oyunları
Kafkas insanının inanışına, tarihine ve kahramanlıklarına dair önemli bilgiler barındıran Kafkas halk oyunlarında kadına gösterilen hürmetin ve cesaretin temsili dikkat çeker.
7. Bölüm
01:00:10
Afyonkarahisar Türküleri
Afyonkarahisar'ın mahalli sanatçılarına yer vereceğimiz bu bölümde, yorumlanan eserleri dinliyoruz.
6. Bölüm
01:00:00
Konya Türküleri
Konya türkülerine yer verdiğimiz bu bölümde, Konya kadın eğleceleri kültürünü ele alıyoruz.
5. Bölüm
59:59
Kayseri Türküleri
Avşar ağıtları, bozlaklar, oyun havaları ve Karacaoğlan türkülerine kulak veriyoruz.
4. Bölüm
01:00:00
Ankara Halk Müziği
Ankara halk müziği geleneğini konuşacağımız bu bölümde, seymenlik geleneğini irdeliyor ve çeşitli türkülere kulak veriyoruz.
3. Bölüm
59:59
Malatya Arguvan Yöresi Halk Müziği
Malatya'nın Arguvan yöresine ait halk müziği geleneğini incelediğimiz bu bölümde, cem ve semah gibi kültürümüzün önemli temsillerini ele alıyoruz.
2. Bölüm
01:00:20
Giresun Türküleri
Giresun ve ilçelerini kapsayan saha çalışması ile repertuvarımıza kazandırdığımız türküleri dinliyor ve yeni kaynak kişileri tanıyoruz.
1. Bölüm
59:57